Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo euroblech

Celkem nalezeno výsledků : 16.

1. EuroBLECH 2024: The Power of Productivity
(Matching tags: CIM,EuroBLECH,Zpracování plechu,Veletrhy,Hannover,CNC,CAM,CAD)
Glo­bál­ně špič­ko­vá akce cí­le­ná na zpra­co­vá­ní ple­chu letos oče­ká­vá ob­rov­skou účast. Le­toš­ní akce, která pro­běh­ne v de­ví­ti vý­stav­ních ha­lách na ploše více než 90 tisíc metrů čtve­reč­ních, ...
Úterý, 09 Duben 2024
2. ConSus ANT představí na EuroBLECH udržitelná řešení
(Matching tags: Recyklace abraziva,Řezání vodním paprskem,ConSus ANT,EuroBLECH,Veletrhy)
Na ve­letr­hu Euro­BLECH 2022 (Han­no­ver, 25.–28. října, hala 12, stá­nek H85) před­sta­ví spo­leč­nost Con­Sus ANT mí­cha­cí jed­not­ku bru­si­va Con­Sus, která nyní umo­ž­ňu­je také kon­ti­nu­ál­ní ...
Pátek, 19 Srpen 2022
3. EuroBLECH 2022 – brána do chytřejší budoucnosti
(Matching tags: Zpracování,CIM,Plechy,EuroBLECH,Hannover,Veletrh,Technologie,CAM,CAD)
Po čtyřech le­tech ko­mu­ni­ta zpra­co­va­te­lů ple­chu ne­tr­pě­li­vě oče­ká­vá své hlav­ní místo pro se­tká­ní v oboru. Eu­roB­LECH 2022 – 26. me­zi­ná­rod­ní ve­letrh tech­no­lo­gií zpra­co­vá­ní ...
Středa, 13 Červenec 2022
4. EuroBLECH 2022 se vrací k formátu osobního setkání
(Matching tags: Zpracování plechu,EuroBLECH,Veletrhy,Hannover,Výstavy)
26. roč­ník me­zi­ná­rod­ní­ho ve­letr­hu tech­no­lo­gií zpra­co­vá­ní ple­chu Eu­roB­LECH 2022 se usku­teč­ní ve dnech 25. – 28. října 2022 v ně­mec­kém Han­no­ve­ru. Po nej­no­věj­ším roz­vol­ně­ní ...
Pátek, 29 Duben 2022
5. EuroBLECH 2021 přesunut na 25. – 28. října 2022
(Matching tags: Hannoverm,Mack Bro­oks Exhi­bi­ti­ons,Zpracování plechu,EuroBLECH,Veletrhy,Výstavy)
Spo­leč­nost Mack Bro­oks Exhi­bi­ti­ons ozná­mi­la už nyní od­lo­že­ní vý­sta­vy Eu­roB­LECH, která se měla konat na vý­sta­viš­ti v ně­mec­kém Han­no­ve­ru od 9. do 12. břez­na 2021. Další Eu­roB­LECH, ...
Neděle, 22 Listopad 2020
6. EuroBLECH Digital Innovation Summit 2020 – 27. až 30. 10.
(Matching tags: Mack Bro­oks Exhi­bi­ti­ons,Zpracování plechu,on-line,EuroBLECH,Výstavy,Technologie)
Po­kra­ču­jí­cí krize Covid-19 ovliv­ni­la i tra­dič­ní ve­letrh vě­nu­jí­cí se zpra­co­vá­ní plechů. První di­gi­tál­ní sum­mit o ino­va­cích Eu­roB­LECH se koná on-line ve dnech 27.– 30. října ...
Úterý, 27 Říjen 2020
7. EuroBLECH 2020 odložen na 9.–12. března 2021
(Matching tags: Termín,Mack Bro­oks Exhi­bi­ti­ons,Zpracování plechu,EuroBLECH,Hannover,Výstavy,Technologie)
Mack Bro­oks Exhi­bi­ti­ons, po­řa­da­tel cí­le­ných ob­chod­ních vý­stav, ozná­mil od­lo­že­ní pro­jek­tu Eu­roB­LECH, který se měl usku­teč­nit na vý­sta­viš­ti v ně­mec­kém Han­no­ve­ru od 27. ...
Úterý, 07 Červenec 2020
8. Veletrh pro zpracovatele plechu – EuroBLECH 2018
(Matching tags: EuroBLECH,Veletrhy,Hannover,Digitalizace,Zpracování plechu,Průmysl 4.0)
... shlédnout nové produkty a te­ch­no­lo­gi­c­ké inovace, které budou prezentovány na říjnovém veletrhu. Veletrh EuroBLECH 2018 bude probíhat na čisté výstavní ploše více než 89 000 m2, ...
Úterý, 25 Září 2018
9. Motto EuroBLECH 2018: Vstupte do digitální reality
(Matching tags: Zpracování,Výstava,EuroBLECH,Plechy,tváření,Hannover,Veletrh)
Mezinárodní veletrh technologií zpracování plechu EuroBLECH 2018 se koná už po 25. ve dnech 23. až 26. října 2018 na výstavišti v ně­me­c­kém Hannoveru. Šest měsíců před zahájením ...
Středa, 09 Květen 2018
10. Veletrh EuroBLECH 2018 zahájil rezervaci stánků
(Matching tags: 2018,Rezervace,Stánky,Zpracování plechu,CIM,EuroBLECH,CAM,Veletrh,CAD)
EuroBLECH 2018, 25. mezinárodní veletrh technologie zpracování plechu, se bude konat od 23. do 26. října 2018 na výstavišti v němec­kém Hanoveru. Jeden rok před zahájením předního ...
Pátek, 06 Říjen 2017
11. Výstava EuroBLECH 2016 má pozitivní výsledky
(Matching tags: Zpracování,Technologie,Hannover,EuroBLECH,Plechy,Výstava)
V celkem pěti dnech (25.–29. října 2016) proběhla na výstavišti v Hannoveru 24. mezinárodní výstava technologií zpracování plechu EuroBLECH 2016. Do Hannoveru přijelo získat přehled ...
Pondělí, 07 Listopad 2016
12. Začaly rezervace stánků na EuroBLECH 2016 v Hannoveru
(Matching tags: Veletrh,CAD,CAM,Hannover,EuroBLECH,IoT,Industry 4.0,Zpracování plechu,2016,CIM)
Rezervace stánků pro 24. mezinárodní veletrh technologií zpracování plechu EuroBLECH 2016 je nyní v plném proudu v kancelářích jeho organizátorů, společnosti Mack Brooks Exhibitions. EuroBLECH ...
Úterý, 08 Září 2015
13. EuroBLECH 2014 s on-line soutěží „Mistři zpracování plechu“
(Matching tags: Zpracování plechu,CAM,Soutěž,Veletrh,CAD,on-line,EuroBLECH,Hannover)
23. mezinárodní veletrh zpracování plechu EuroBLECH 2014 představuje novou online soutěž, jejímž cílem je ocenit vysoký standard, nejlepší postupy, inovaci a vynikající kvalitu při zpracování plechu. ...
Pondělí, 14 Červenec 2014
14. Chytrá řešení na podzimní výstavě EuroBLECH 2014
(Matching tags: Zpracování plechu,Hannover,EuroBLECH,CAM,Veletrh,CAD)
Průmysl zpracování plechu se 21. – 25. října 2014 opět sejde v Hannoveru na svém největším světovém odborném veletrhu odvětví, na veletrhu EuroBLECH. Plochu pro své výstavní stánky si už zarezervovalo ...
Pondělí, 12 Květen 2014
15. EuroBLECH s novým logem a rezervace na rok 2014
(Matching tags: 2014,Plech,EuroBLECH,Hannover,Strojírenství,CAD/CAM)
Příští výstava EuroBLECH, přední mezinárodní veletrh technologie zpracování plechu, se bude konat 21.–25. října 2014 na výstavišti v německém Hannoveru. V rámci marketingové kampaně EuroBLECH 2014 ...
Pátek, 31 Květen 2013
16. Technologie zpracování plechu na EuroBLECH 2012
(Matching tags: Veletrh,Výstava,EuroBLECH,Plechy,Hannover)
Ve dnech 23. až 27. října 2012 na hannoverském výstavišti otevře své brány 22. mezinárodní veletrh technologií zpracování plechu. Tato největší světová přehlídka průmyslu zpracování plechu nabídne návštěvníkům ...
Pondělí, 03 Září 2012