Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo forum

Celkem nalezeno výsledků : 32.

1. První Wienerberger fórum roku 2024 bude 16. května
(Matching tags: WOW,Wie­ner­ber­ger,3D vizualizace,Forum,Stavebnictví,Trendy)
Ne­nech­te si ujít první Wie­ner­ber­ger fórum roku 2024, které se bude konat 16. květ­na od 9 do 12 hodin ve vir­tu­ál­ním pro­sto­ru WOW (World of Wie­ner­ber­ger). Před­náš­ky ex­per­tů z ob­las­ti ...
Pondělí, 13 Květen 2024
2. Wienerberger fórum s nejnovějšími trendy stavebnictví
(Matching tags: Robotické zdění,Wienerberger,Fotovoltaika,Forum,Architektura,Stavebnictví)
Ne­nech­te si ujít druhé Wie­ner­ber­ger fórum roku 2023, které se bude konat 9. lis­to­pa­du ve vir­tu­ál­ním pro­sto­ru World of Wie­ner­ber­ger. Před­ní od­bor­ní­ci z ob­las­ti sta­veb­nic­tví ...
Čtvrtek, 26 Říjen 2023
3. Fórum aditivní výroby 5. října na výstavišti v Brně
(Matching tags: Forum,Aditivní výroba,3D tisk,Brno,MSV)
Za­jí­má vás, jak vám mohou 3D tis­kár­ny do­o­prav­dy po­moct ve vý­ro­bě? Pak si ne­nech­te ujít Fórum adi­tiv­ní vý­ro­by, které se usku­teč­ní 5. října na vý­sta­viš­ti v Brně. Le­toš­ní roč­ník ...
Středa, 07 Září 2022
4. Modularizace jako základ pro standardizaci a větší automatizaci
(Matching tags: EF|A,Modularizace,Standardizace,ECAD,Forum,Eplan,Automatizace)
Le­toš­ní roč­ník akce EF | A – Eplan Forum for Au­to­ma­ted En­gi­nee­ring – se usku­teč­ní v hyb­rid­ním for­má­tu. Stej­ně jako v před­cho­zích le­tech se po­zor­nost za­mě­ří na mo­du­la­ri­za­ci, ...
Čtvrtek, 01 Září 2022
5. PLM Experience Fórum 2021
(Matching tags: Experience,Forum,Digitalizace,Technodat,PLM)
Spo­leč­nost Tech­no­dat při­pra­vu­je na 6.–7. října 2021 svoje kaž­do­roč­ní PLM Fórum, které pro­běh­ne v krás­ném pro­stře­dí Ho­te­lu Zámek Valeč na Vy­so­či­ně. Účast­ní­ky čeká za­há­je­ní ...
Úterý, 10 Srpen 2021
6. Změna termínu konání konference Fórum aditivní výroby 2020
(Matching tags: Aditivní výroba,Výstaviště Brno,Forum,Konference,3D tisk)
Vzhle­dem k vy­hlá­še­ní nou­zo­vé­ho stavu na území ČR s plat­nos­tí od 5. 10. na 30 dnů jsou po­řa­da­te­lé nu­ce­ni změ­nit ter­mín ko­ná­ní kon­fe­ren­ce Fórum adi­tiv­ní vý­ro­by, která ...
Pátek, 02 Říjen 2020
7. Fórum aditivní výroby 2020
(Matching tags: Aditivní výroba,Výstaviště Brno,Forum,Konference,3D tisk)
Podle in­for­ma­ce por­tá­lu Stro­ji­ren­st­vi.cz pro­běh­ne kon­fe­ren­ce Fórum adi­tiv­ní vý­ro­by 2020 v pů­vod­ně ohlá­še­ném ter­mí­nu 6. října v Brně, při­čemž po­řa­da­te­lé při její re­a­li­za­ci ...
Pondělí, 14 Září 2020
8. Kobot – dokonalý flexibilní univerzální nástroj
(Matching tags: Automation,Forum,Hannover Messe,Roboty,Koboty,Výstavy,Hala č. 6)
Bez­peč­nost při spo­lu­prá­ci člo­vě­ka s ro­bo­ty za­u­jí­má na ve­letr­hu Han­no­ver Messe vý­znam­né místo v hale č. 6 v rámci té­ma­tu ro­bo­ti­ka. I když to možná zní pa­ra­dox­ně, ...
Úterý, 28 Leden 2020
9. DYTRON CATIA FORUM 2019
(Matching tags: 2019,Golf&Spa Kunětická hora,Forum,Prezentace,Dytron,Vzdělávání,Uživatelé,CATIA)
Společnost DYTRON pořádá tradiční setkání se zákazníky a ob­cho­d­ní­mi partnery. Letošní setkání je určeno výhradně pro uživatele soft­wa­ru CATIA a je dvoudenní (29. - 30. 05. 2019). První den bude věnován ...
Neděle, 26 Květen 2019
10. Technodat Forum 2019 opět v Mikulově
(Matching tags: Ubytování,2019,Hotel Volarik,Mikulov,Workshopy,Forum,Technodat,PLM)
Jihomoravské město Mikulov znovu uvítá tradiční dvoudenní seminář Technodat Forum, který se uskuteční ve dnech 28. – 29. května 2019 v Hotelu Volarik v Mikulově, 22. dubna 1000/28. Seminář přinese ...
Pondělí, 25 Březen 2019
11. TechSim Engineering pořádá CAE FORUM 2017
(Matching tags: Vzdělávání,Simulace,Výpočty,CAE,Konference,TechSim,Forum,Engineering)
Společnost TechSim Engineering zve na 3. ročník nezávislého fóra věnovaného posledním novinkám v oblasti výpočetních simulací. Dvoudenní konference má za cíl seznámit odborníky z průmyslového ...
Středa, 04 Říjen 2017
12. 3DEXPERIENCE Forum EuroCentral 2017
(Matching tags: 2017,EuroCentral,Forum,3DEXPERIENCE,Dassault Systemès)
Ve dnech 15. a 16. listopadu pořádá v Lipsku společnost Dassault Systèmes své 3DExperience Forum EuroCentral 2017, jehož mottem je Řízení podnikání ve věku zkušeností. Je příležitostí ...
Pondělí, 21 Srpen 2017
13. Létající kolo zamíří na Expo do Kazachstánu
(Matching tags: Webinar,Technodat,3DEXPERIENCE,Forum,e-zin,Létající kolo)
Aktuální newsletter společnosti Technodat – Technodat PLM e-zin 3/2017 – přináší zprávu o tom, že létající kolo F-Bike, jehož návrh v 3DExperience řešení a jeho vzlet v roce 2012 ...
Středa, 19 Duben 2017
14. Autodesk Academia Fórum 2016 už po šestnácté
(Matching tags: Výuka,Computer,Agency,Forum,Fablab,Academia,Y Soft,2016,Autodesk,3D tisk,CAD)
První a druhý prosincový den se uskuteční v Aule Q Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně již 16. ročník Autodesk Academia Fóra – setkání učitelů technických předmětů na středních ...
Pátek, 18 Listopad 2016
15. Intel představil vizi propojené reality
(Matching tags: vývojáři,Developer,Forum,Intel,Brian Krzanich,Moscone,IDF)
Šestnáctého srpna odstartovalo v kongresovém centru Moscone v San Francisku Intel Developer Forum (IDF) 2016. Úvodní přednášky se chopil generální ředitel společnosti Intel Brian Krzanich ...
Středa, 17 Srpen 2016
16. The Beatles Revival na Technodat Foru 2016
(Matching tags: Vzdělávání,Konference,Seminář,Technodat,PLM,QMS,The Beatles,Duratec,3DEXPERIENCE,Forum)
Tradiční dvoudenní seminář společnosti Technodat míří opět do nové lokality, tentokrát do hotelu Park Holiday v Praze, ve dnech 15.–16. června 2016. A jako obvykle nabízí bohatý ...
Středa, 27 Duben 2016
17. Konference Autodesk fórum 2016
(Matching tags: Hotel,Stavebnictví,Vzdělávání,Autodesk,Strojírenství,Praha,Forum)
Autodesk, který v průběhu posledních let není u nás vidět na žádné z výstav typu MSV ani podobných akcích, pořádá 12. května své Autodesk Fórum v pražském hotelu Andel's od 10:00 do 16:15 hodin. ...
Pondělí, 18 Duben 2016
18. 3DExperience Forum 2015
(Matching tags: 2015,Dassault,Konference,3DEXPERIENCE,Lipsko,Forum,Systèmes)
Evropské 3DExperience Forum s podtitulem „Podnikání ve věku zkušeností: zákaznicky orientovaná ekonomika“ se koná letos v Lipsku ve dnech 12. a 13. listopadu. Jak mají společnosti ...
Čtvrtek, 22 Říjen 2015
19. Ptejte se na forum.nicom.cz
(Matching tags: AutoCAD,Nicom,Vzdělávání,ATC,Forum,Atributy,Blok)
... od profesionálů. Navštivte tedy naše stránky forum.nicom.cz a nebojte se položit otázku. Jako příklad vám předkládáme následující dotaz:  ...
Čtvrtek, 18 Červen 2015
20. Technodat Forum 2015 ve Valči a Dalešicích
(Matching tags: Dassault,Seminář,Technodat,Vzdělávání,Valeč,R200,2015,Dalešice,Forum)
Ve dnech 3. – 4. 6. 2015 se koná tradiční každoroční setkání – seminář Technodat Forum 2015. Letos budou účastníci přivítáni v malebném prostředí nově zrekonstruovaného Hotelu Zámek Valeč. Program ...
Čtvrtek, 14 Květen 2015
21. Úspěšný 3. ročník konference BIM-Fórum 2015 v Brně
(Matching tags: CFD,Revit,Forum,Civil 3D,TZB,BIM,Stavebnictví,Structure)
Ve čtvrtek 15. ledna 2015 proběhl v prostorách Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně již třetí ročník uživatelské konference „BIM-Fórum – Revit v praxi“, organizované občanským ...
Čtvrtek, 12 Únor 2015
22. Dassault Systèmes zve na 3DExperience Forum 2014
(Matching tags: Dassault,Polsko,Karpacz,Forum,Systèmes,3DEXPERIENCE)
Společnost Dassault Systèmes letos zve na první společné 3DExperience Forum pro region střední a východní Evropy, které se bude konat v hotelu Golebiewski ve dnech 23. – 24. října v polské Karpaczi. ...
Čtvrtek, 19 Červen 2014
23. Technodat vydal PLM e-zin speciál k akci PLM Forum 2014
(Matching tags: Bořetice,2014,Forum,PLM,Seminář,Technodat,Vzdělávání)
Zve v něm především na tuto každoroční akci, která se tentokrát bude konat v bořetickém hotelu Kraví hora od 4. do 5. června. Účastníci setkání se mohou těšit na bohatý odborný program s přednáškami ...
Čtvrtek, 22 Květen 2014
24. Třetí ročník semináře Carat Fórum 2013 (aktualizováno)
(Matching tags: Carat,Forum,Seminář,Technodat,Uživatelé,Vzdělávání,Hustopeče)
Uskuteční se v pátek 25. října 2013, i letos v prostorách hotelu Centro v Hustopečích u Brna. Na letošním setkání budou představeny nové možnosti, kterou s sebou přináší nejnovější verze programu Carat, ...
Pátek, 13 Září 2013
25. DYTRON Experience Fórum 2013
(Matching tags: Experience,Poděbrady,KC Lázeňská kolonáda,Forum,Dytron)
Společnost Dytron ve spolupráci s firmou Dassault Systèmes pořádá tradiční setkání uživatelů a obchodních partnerů – tentokrát však pod novým názvem. Tradiční Technické dny se mění na DYTRON Experience ...
Úterý, 14 Květen 2013
26. Je za námi první ročník konference BIM-Fórum
(Matching tags: Konference,BIM,CAD Studio,Forum,Revit)
Ve čtvrtek 24. ledna proběhl v prostorách Fakulty architektury ČVUT první ročník uživatelské konference „BIM-Fórum – Revit v praxi“ organizovaný občanským sdružením „BIM-Fórum“. Tato konference byla zaměřena ...
Středa, 30 Leden 2013
27. BIM Fórum „Revit v praxi“
(Matching tags: BIM,Konference,Revit,Forum)
Na základě dlouholetých zkušeností se způsobem zavádění procesů BIM v oblasti návrhu a projektování v České republice se Občanské sdružení BIM-Fórum rozhodlo uspořádat konferenci BIM-Fórum „Revit v praxi“. ...
Pátek, 11 Leden 2013
28. Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE Forum 2012
(Matching tags: Systèmes,3DEXPERIENCE,Clarion,Praha,2012,Forum,Konference,Dassault)
Setkání PLM komunity a uživatelů 3D/PLM nástrojů Dassault Systèmes bylo přejmenováno na 3DEXPERIENCE Forum. Dassault Systèmes tak vstupuje do nové vývojové fáze a přidanou hodnotu chce svým zákazníkům ...
Pondělí, 01 Říjen 2012
29. PLM Forum se mění na 3DEXPERIENCE Forum
(Matching tags: Dassault,3DEXPERIENCE,2012,Systèmes,Forum)
V posledních letech se PLM komunita scházela na úspěšných PLM forech pořádaných společností Dassault Systèmes (DS). PLM Forum se nyní mění na 3DEXPERIENCE Forum. DS totiž vstupuje do nové vývojové fáze, ...
Pondělí, 09 Červenec 2012
30. Technodat PLM Forum 2012 s překvapením
(Matching tags: Létající kolo,F-Bike,Platforma V6,Forum,PLM,Seminář,Technodat,Dassault)
Seminář PLM Forum 2012 vychází z tradice odborných seminářů a setkání uživatelů organizovaných každoročně firmou Technodat. Akce si klade za cíl představit a diskutovat aktuální trendy v oblasti PLM, ...
Čtvrtek, 26 Duben 2012
31. CADforum.cz má víc jak 300 tisíc registrovaných uživatelů
(Matching tags: CAD,Uživatelé,Forum,Studio)
V pátek 9. března oznámila společnost CAD Studio, že počet registrovaných uživatelů portálu CAD Fórum v tento den překročil 300 tisíc. Česká sekce (pro české a slovenské uživatele) má již 40 000 registrovaných, ...
Pondělí, 12 Březen 2012
32. Bentley Forum 2011 opět v brněnském hotelu Myslivna
(Matching tags: Bentley,Uživatelé,Forum,Myslivna,Brno)
V pořadí již páté Bentley Forum probíhá ve dnech 18. až 19. října v brněnském hotelu Myslivna. První den byl věnován především novinkám v oblasti pořizování a tvorby dat se zaměřením na V8i SELECTseries ...
Úterý, 18 Říjen 2011