Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo gpu

Celkem nalezeno výsledků : 26.

1. GPU NVIDIA H100 je nyní k dispozici v AWS cloudu
(Matching tags: LLM,H100,Strojové učení,Umělá inteligence,AWS,HPC,Amazon,Nvidia,Cloud,GPU)
Uži­va­te­lé AWS nyní mohou vy­u­ží­vat špič­ko­vý výkon pro­ká­za­ný v obo­ro­vých ben­chmar­cích tré­no­vá­ní a od­vo­zo­vá­ní umělé in­te­li­gen­ce. Clou­do­vý gi­gant ofi­ci­ál­ně za­pnul ...
Pondělí, 31 Červenec 2023
2. BCN3D využije software Dyndrite pro VLM systémy
(Matching tags: VLM,Dyndrite,BCN3D,GPU)
Spo­leč­nos­ti Dyn­dri­te, po­sky­to­va­tel vý­po­čet­ní­ho en­gi­nu ak­ce­le­ro­va­né­ho GPU, který se po­u­ží­vá k vy­tvá­ře­ní di­gi­tál­ní­ho vý­rob­ní­ho hard­wa­ru a soft­wa­ru nové ge­ne­ra­ce, ...
Pátek, 28 Duben 2023
3. Siemens zdokonaluje CFD simulace
(Matching tags: Simcenter,STAR-CCM+,CFD,Nvidia,GPU,Siemens,Simulace)
... Soft­ware Sim­cen­ter STAR-CCM+ 2022.1, který je sou­čás­tí port­fo­lia soft­wa­ru a slu­žeb Xce­le­ra­tor, při­ná­ší ak­ce­le­ra­ci po­mo­cí GPU s pod­po­rou CUDA, která při­ná­ší rych­lej­ší ...
Pátek, 25 Únor 2022
4. Nové notebookové GPU NVIDIA
(Matching tags: MX550,MX570,RTX 2050,GeForce,Nvidia,GPU,Hardware)
... o nové mo­de­ly Ge­For­ce pro no­te­boo­ky při­chá­ze­jí­cí na jaře příští­ho roku. K no­te­boo­ko­vým GPU Ge­For­ce RTX řady 20 se při­po­ju­je Ge­For­ce RTX 2050. Po­dob­ně jako vyšší mo­de­ly ...
Úterý, 28 Prosinec 2021
5. Eurocom uvádí adaptér MXM3 na PCI-E pro vývojáře GPU
(Matching tags: MxM3,PCI-E,PCIe,Adaptér,Eurocom,Nvidia,GPU,Hardware,AMD)
Ve­sta­vě­né zpra­co­vá­ní ak­ce­le­ro­va­né po­mo­cí GPU je po­u­ži­tí gra­fic­ké pro­ce­so­ro­vé jed­not­ky (GPU) v kom­bi­na­ci s cen­t­rál­ní pro­ce­so­ro­vou jed­not­kou (CPU) pro usnad­ně­ní ...
Úterý, 07 Červenec 2020
6. GPU Nvidia zrychluje export z Adobe Premiere Pro
(Matching tags: Quadro RTX,Premiere Pro,Export,GeForce,Videa,Nvidia,GPU,Adobe)
... vy­lep­še­né funk­ce vy­u­ží­va­jí­cí mož­nos­ti je­jich GPU. Pre­mie­re Pro ve verzi 14.2 ušet­ří znač­né množ­ství času s novým kódo­vá­ním ak­ce­le­ro­va­ným po­mo­cí GPU. Spo­leč­nos­ti Adobe ...
Středa, 20 Květen 2020
7. Khronos Group vydal Vulkan 1.2
(Matching tags: API,GPU,Khronos Group,Vulkan 1.2,Akcelerace)
... 1.2 pro ak­ce­le­ra­ci GPU. Toto vy­dá­ní in­te­gru­je 23 osvěd­če­ných vy­lep­še­ní do jádra Vul­kan API, což při­ná­ší vý­znam­ný pří­stup k novým funk­cím hard­wa­ru vy­ža­do­va­ných vý­vo­já­ři, ...
Úterý, 21 Leden 2020
8. Arnold 6 s podporou akcelerace pomocí GPU Nvidia RTX
(Matching tags: RTX,GPU,Maya,Autodesk,Nvidia,Studio,Ardnold 6)
... a změ­nit za­ži­té pra­cov­ní po­stu­py. Maya 2020 a Ar­nold 6 mohou vy­u­žít ak­ce­le­ra­cí po­mo­cí GPU. Uži­va­te­lé těch­to apli­ka­cí díky tomu budou mít k dis­po­zi­ci rych­lé a in­ter­ak­tiv­ní ...
Pátek, 13 Prosinec 2019
9. Basemark GPU 1.2 Beta je připraven
(Matching tags: Beta,API,iOS,MacOS,Testy,1.2,Basemark,GPU,Grafika)
Vývoj na GPU 1.2, ben­chmar­ko­vém tes­tu pro vý­voj čipů a disků, po­stou­pil do fá­ze be­ta ver­ze ur­če­né k tes­to­vá­ní. Vy­dá­ní ost­ré ver­ze se plá­nu­je na ko­nec to­ho­to ro­ku. Base­mark ...
Sobota, 12 Říjen 2019
10. Novinky v Nvidia VKRay
(Matching tags: GPU,VKRay,Shadery,API,Nvidia,Ray Tracing)
Nvidia VKRay je sada tří rozšíření, která umožňují funkci sledování paprsku v otevřeném standardu Vulkan pro akceleraci GPU. Rozšíření VK_NV_ray_tracing je určeno pro rastrové aplikace Vulkan, SPV_NV_ray_tracing ...
Neděle, 24 Březen 2019
11. AMD nabídne videokartu Radeon VII
(Matching tags: Grafická karta,Radeon VII,GeForce RTX 2080,Vega 20,AMD,Hardware,GPU,Nvidia)
Od 7. února by se na trhu měla objevit nová grafická karta, konkurující GeForce RTX 2080 od Nvidie. Radeon VII je v základu částečnou verzí GPU Vega 20 od AMD. K dispozici ...
Pondělí, 14 Leden 2019
12. Architektura NVIDIA Turing GPU
(Matching tags: CUDA,Turing,RT jádra,Tensor,Umělá inteligence,GPU,Architektura,Hardware,Nvidia)
Společnost Nvidia považuje architekturu Turing GPU pro počítačovou grafiku za další milník od vynálezu CUDA GPU v roce 2006. Mezi funkcemi Turing najdeme nová RT jádra pro zrychlení sledování ...
Úterý, 21 Srpen 2018
13. Nová technologie ve V-Ray 3.6 pro Rhino
(Matching tags: 3.6,Vykreslování,Cloud,Rhino,Chaos Group,V-Ray,GPU,Rendering)
Společnost Chaos Group krátce poté, co vydala V-Ray ve verzi pro Rhino 6, představila i novou V-Ray vykreslovací technologii, která nabízí GPU a hybrid renderování pro rychlejší vykreslení, ...
Středa, 16 Květen 2018
14. Mamut pro opravu sítí a přípravu 3D modelů pro tisk
(Matching tags: Oprava sítí,MakePrintable,Mammoth,GPU,3D tisk,Cloud,3D modely)
Firma Mixed Dimensions, která se zaměřuje na cloudové 3D tiskové technologie a software pro opravu modelů, vydává nejnovější softwarový nástroj pro analýzu a přípravu 3D modelů pro ...
Pondělí, 11 Září 2017
15. Simulace s bezkonkurenční rychlostí a snadným použitím
(Matching tags: Discovery Live,Nvidia,ANSYS,Simulace,GPU)
... paralelním charakteru grafických procesorů (GPU) Nvidia, kdy jsou výsledky vypočítány tisíckrát rychleji než běžnými metodami.  ...
Pátek, 08 Září 2017
16. Reify představuje nový software Contour pro tiskárnu Solus
(Matching tags: DLP,3D tiskárny,Contour,Reify,Solus,Software,GPU)
Pro majitele 3D tiskárny Solus připravila firma Reify softwarovou platformu Contour. Aktualizace stávajícího softwaru na nový stojí 99 dolarů za licenci, při objednávce 3D tiskárny bude přiložen ...
Pondělí, 27 Únor 2017
17. K dispozici je V-Ray 3.5 pro 3ds Max
(Matching tags: 3.5,Oculus Rift,HTC Vive,Vykreslování,Rendering,GPU,3ds Max,V-Ray)
... s plnou GPU akcelerací včetně On-demand Mip-mappingem. Dalšími novinkami jsou možnost přerušit v jakémkoliv bodě vykreslování a poté pokračovat, kde jste přestali, možnost během renderování ...
Úterý, 14 Únor 2017
18. NICOM – (ne)ztrácet čas renderováním
(Matching tags: Scanline,Mental Ray,3ds Max,V-Ray,Renderování,GPU,SketchUp,Nicom,Maya)
Renderování v reálném čase Minulost Render je ve světě digitálních tvorby hardwarově a často tak i časově tou nejnáročnější částí celého procesu. Není výjimkou, že výsledky jsou k vidění ...
Čtvrtek, 26 Květen 2016
19. REDsdk 4.2 nabízí fotorealistické zobrazení v reálném čase
(Matching tags: Rendering,GPU,Redsdk,Zobrazení,3D scény,4.2,Fotorealistické,Reálný čas)
Novinkami v této verzi od společnosti Redway3D jsou např. předpřipravené fotorealistické vykreslovací efekty pro zobrazení v reálném čase (např. celkové osvětlení a nasvícení ve vysokém rozlišení, světla ...
Středa, 13 Duben 2016
20. Nejmodernější pracovní stanice pro rok 2016 firmy BOXX
(Matching tags: Workstation,Technologies,Boxx,APEXX 5,Nvidia Iray,Octane Render,Catia Live Rendering,V-Ray RT,GPU,Rendering,Hardware)
... až do 5 GPU dvojité šířky se synchronizační kartou, GPU jednoduché šířky, nebo jakoukoliv kombinací sedmi rozšiřujících karet plné délky při současném dosažení nových úrovní vykreslování ...
Pondělí, 01 Únor 2016
21. Tech Soft 3D vydává HOOPS Visualize 2015
(Matching tags: Data,CAD,GPU,Visualize,Publish,2015,HOOPS,3D PDF,Tech Soft 3D,Exchange)
Nová verze HOOPS Visualize 2015 od Tech Soft 3D nabízí lepší výkon, interaktivní 3D stolní zobrazení nebo mobilní aplikace. Lepší výkon je umožněn díky nejnovějším grafickým procesorům s 3D GPU. Balíček ...
Pondělí, 12 Leden 2015
22. Redsdk 3.4 s novým doplňkem Rednet
(Matching tags: API,Grafika,Rendering,GPU,CPU,Redway3D,Redsdk,Rednet)
Nová verze Redsdk pokračuje v podpoře různých GPU a CPU pro renderování v cloudovém prostředí. Software je tak možné umístit u jakéhokoliv poskytovatele cloudového úložiště, a to ...
Pátek, 26 Září 2014
23. GPU revoluce renderování
(Matching tags: Nvidia,3DS,CPU,Iray,Vzdělávání,Kurzy,GPU,Nicom,Rendering,Autodesk)
K tomu, abyste dostali svoje do detailu propracované vizualizace nebo animace ven z prostředí 3D programu vede jen jedna cesta a tou je render. Způsobů renderování je však daleko více. Revolucí ...
Neděle, 08 Červen 2014
24. Notebooky Eurocom s kartami Nvidia GeForce GTX 800M
(Matching tags: Nvidia,Eurocom,Notebook,GPU,Hardware,CUDA)
Společnost Eurocom nabízí různé druhy tenkých a lehkých notebooků, které lze upravit podle svého a aktualizovat. Nově jsou připraveny grafické karty řady Nvidia GeForce GTX 800M. Grafické karty ...
Úterý, 25 Březen 2014
25. Beta ovladače AMD Catalyst 14.2
(Matching tags: GPU,AMD,Aktualizace,Beta,Catalyst,14.2,Ovladače)
... vyzkoušet mGPU. Využití multi-GPU snímkování v Battlefieldu 3 a Battlefieldu 4 je nyní dovoleno i pro konfigurace mimo XDMA s rozlišením vyšším než 1600p.  ...
Pondělí, 03 Březen 2014
26. 20 nových výzkumných a vzdělávacích pracovišť CUDA
(Matching tags: Hardware,Výpočty,GPU)
Společnost NVIDIA oznámila 22. prosince 2010 přírůstek 20 nových CUDA výzkumných středisek a CUDA výukových center, což jen podtrhuje pokračující růst GPU výpočtů po celém světě. Nové instituce, které ...
Čtvrtek, 30 Prosinec 2010