Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo hvac

Celkem nalezeno výsledků : 25.

1. Navrhujte rychle a efektivně s CADprofi
(Matching tags: CADprofi,TZB,Architektura,Elektro,HVAC,Strojírenství,Stavebnictví,BIM)
CAD­pro­fi je kom­plex­ní CAD apli­ka­ce, která vý­raz­ně usnadňuje pro­jek­to­vou čin­nost v mnoha obo­rech. Ši­ro­ký výběr do­stup­ných funk­cí umožňuje vy­ko­ná­vat vaši pro­fe­si mno­hem rych­le­ji. ...
Neděle, 28 Únor 2021
2. Byl vydán CADprofi 2021.05
(Matching tags: 2021.05,CADprofi,Architektura,HVAC,Stavebnictví,BIM)
... Elect­ri­cal – roz­ší­ře­ní knihov­ny sym­bo­lů po­žár­ní ochra­ny, CAD­pro­fi HVAC & Pi­ping – roz­ší­ře­ní knihov­ny sym­bo­lů do­má­cích spo­tře­bi­čů. Roz­ší­ře­na byla knihov­na ABB – elek­tric­ká ...
Neděle, 24 Leden 2021
3. Webinář Nový design a komfort s ESI Interior Solution
(Matching tags: Kabiny,Interior Solution,2020,Sedadla,ESI,HVAC,Simulace)
ESI Group po­řá­dá 30. červ­na v 10:00 hodin webi­nář o In­te­ri­or So­lu­ti­on 2020. ESI In­te­ri­or So­lu­ti­on je nové ře­še­ní vě­no­va­né vir­tu­ál­ní­mu pro­to­ty­po­vá­ní se­da­del a in­te­ri­é­ru. ...
Pondělí, 29 Červen 2020
4. Webinář Setkání příznivců textilních vyústek
(Matching tags: HVAC,Větrání,Klimatizace,Webináře,Ventilace,PŘÍHODA,Výustky)
Spo­leč­nost Pří­ho­da ve spo­lu­prá­ci s ČVUT a STP zve na Se­tká­ní pří­z­niv­ců tex­til­ních vy­ús­tek letos vý­ji­meč­ně a vy­nu­ce­ně for­mou webi­ná­ře. Zú­čast­nit se ho tak mů­že­te ...
Pátek, 15 Květen 2020
5. Výběrový program Choose&Go od 2VV
(Matching tags: Výběrový program,Choose&Go,2VV,Stavebnictví,HVAC,TZB)
Par­du­bic­ká vý­rob­ní spo­leč­nost 2VV se již od roku 1995 vě­nu­je na­vr­ho­vá­ní a vý­ro­bě ener­ge­tic­ky úspor­ných za­ří­ze­ní v ob­las­ti vzdu­cho­tech­ni­ky. Dlou­ho­do­bě drží před­ní ...
Pátek, 15 Květen 2020
6. CADENAS vydává doplněk pro BricsCAD
(Matching tags: CADENAS,Plugin,BIM,AEC,3D CAD,HVAC,TZB,Bricscad,Doplněk)
Díky no­vé­mu plu­gi­nu Ca­denas pro CAD sys­tém Brics­CAD mají in­že­ný­ři, ar­chi­tek­ti a pro­jek­tan­ti přímý pří­stup k miliónům 3D CAD, BIM a také AEC mo­de­lů od mnoha zná­mých vý­rob­ců, ...
Pondělí, 11 Listopad 2019
7. Carmel Software vydává BIMDrop pro MEP průmysl
(Matching tags: Carmel Software,BIMDrop,MEP,Průmysl,HVAC,TZB)
... topení, ventilace a kli­ma­ti­za­ce (HVAC) mohou nahrát informace a obrázky k jakémukoliv nebo ke všem zařízením/součástkám, které na­bí­ze­jí, a ty budou dohledatelné přes vyhledávač ...
Pátek, 02 Srpen 2019
8. ZET.Office s technologiemi Siemens pro komplexní řízení
(Matching tags: Řízení,Nová Zbrojovka,ZET.Office,Desigo,Sinteso,Stavebnictví,HVAC,Technologie,Siemens,TZB)
V první etapě obnovy brněnského areálu bývalé Zbrojovky vznikají pro­mě­nou původních průmyslových hal nové kancelářské budovy, které by v bu­dou­c­nu měly poskytnout pracovní zázemí pro 10 tisíc ...
Sobota, 13 Červenec 2019
9. Přichází BricsCAD ve verzi 19
(Matching tags: Verze 19,CUI,Quickdraw,3D BIM,dwg,Bricsys,DGN,Stavebnictví,HVAC,Bricscad)
Mezi novinkami najdeme např. funkci Blockify, která najde opakovanou geo­me­t­rii a automaticky vytvoří bloky pro snížení velikosti DWG sou­bo­rů, nové nástroje pro správu uživatelských nastavení ...
Středa, 14 Listopad 2018
10. Aplikace CompanyCam AR
(Matching tags: Stavebnictví,HVAC,TZB,Aplikace,Augmented,Realita,Rozšířená,CompanyCam)
... oblastí průmyslu, např. jednotky HVAC (vytápění, ventilace a klimatizace), stromy a keře v krajině či okna a dveře.  ...
Pondělí, 16 Říjen 2017
11. Vychází ShipConstructor 2017 R2.1
(Matching tags: HVAC,Loďařství,AutoCAD,ShipConstructor,Nexus,Navisworks,SSI,2017 R2.1)
V září roku 2016 společnost SSI požádala klienty, aby hlasovali na portálu SSI Nexus přes sofistikovaný systém SSI Community Wishlist o nových funkcích pro novou verzi tohoto CAD/CAM softwaru. ...
Pátek, 03 Únor 2017
12. Acuity Brands nabízí ovladač nLight ECLYPSE
(Matching tags: Ovladač,Acuity,Brands,nLight,ECLYPSE,BACnet/IP,HVAC,Řízení,Osvětlení)
Regulátor nLight Eclypse kombinuje digitální řízení osvětlení a HVAC systémů (vytápění, větrání a klimatizace) v jedné platformě. Postaven je za využití platformy Eclypse od Distech ...
Středa, 28 Září 2016
13. Siemens nabízí BIM data sortimentu Acvatix a OpenAir
(Matching tags: Divize,Acvatix,OpenAir,Ventily,Technologies,Building,CAD,BIM,Data,HVAC,Vzduchotechnika,Siemens)
Divize Building Technologies společnosti Siemens představila BIM (Building Information Modeling) data pro celý sortiment ventilů a pohonů pro topení, ohřev vody a chlazení Acvatix a pohonů ...
Čtvrtek, 14 Červenec 2016
14. Progman ohlásil MagiCAD 2016.4 pro AutoCAD a Revit
(Matching tags: HVAC,TZB,AutoCAD,Revit,IFC 4,RFA,MEP,MagiCAD,Progman)
Software MagiCAD pro Revit a AutoCAD je určen pro navrhování TZB. Nová verze nabídne certifikovaný export IFC 2×3 CV 2.0, podporu nativních formátů Revit RFA v projektech, nové funkce výběru ...
Úterý, 07 Červen 2016
15. Webinář „Chlazení – větrání – proudění – pohodlí“ již dnes!
(Matching tags: SolidWorks,Simulace,Vzdělávání,HVAC,Webinar,Simulation,Proudění,Flow)
... prostorách se koná ve středu 29. dubna 2015 od 10:00. Seznámí vás se softwarem Solidworks Flow Simulation a jeho doplňkovými moduly Electronic Cooling a HVAC. Tématem nebude jen tepelná analýza, ...
Středa, 29 Duben 2015
16. MagiCAD 2014.11 pro Revit a AutoCAD
(Matching tags: MagiCAD,Progman Oy,HVAC,AutoCAD,Revit,Topení,Větrání,Klimatizace,Elektrická zařízení)
Přední evropská firma Progman Oy, nabízející konstrukční software pro HVAC (systémy topení, větrání a klimatizace) a pro elektrická zařízení, vydává v nové verzi MagiCAD pro Revit a AutoCAD. ...
Středa, 11 Únor 2015
17. OrthoGraph 9.0 s módem VR Panorama
(Matching tags: Stavebnictví,HVAC,Architektura,TZB,iPad,AppStore,OrthoGraph,9.0,VR Panorama)
Nová verze OrthoGraphu je nyní ke stažení na AppStore a obsahuje čtyři významné nové funkce. První je mód VR Panorama, jenž umožňuje ukázat plány prostorového uspořádání v realistickém 3D zobrazení ...
Úterý, 09 Prosinec 2014
18. CityCAD v2.6.10 pro městský design
(Matching tags: Budovy,CityCAD,HVAC,Holistic,City,2.6.10,Územní plány,AnalýzyVyužití,Komunikace)
Společnost Holistic City vydala CityCAD 2.6.10, určený pro konceptuální městské plánování a analýzu územních plánů. On-line možnosti dávají přístup do článků s návody a výukovými texty, ...
Pondělí, 15 Září 2014
19. MagiCAD v2014.4 pro Revit a AutoCAD
(Matching tags: MEP,MagiCAD,Progman,HVAC,TZB,AutoCAD,Revit)
Finská společnost Progman Oy se zaměřuje na HVAC (topení, ventilace a klimatizace) software a návrh elektrických zařízení. Nyní vydává novou verzi svého MEP softwaru MagiCAD pro Revit a AutoCAD. ...
Středa, 21 Květen 2014
20. Kurzy společnosti Ashrae na kongresu Clima 2013
(Matching tags: Stavebnictví,Vzdělávání,HVAC,Praha,Ashrae,Clima 2013)
... (HVAC). Školení propojuje technologický pokrok s reálnou praxí a čerpá z nové literatury společnosti Ashrae. Clima je světový kongres, který každé tři roky pořádá federace REHVA. Letošní kongres se koná ...
Středa, 13 Březen 2013
21. Nové databáze v MagiCADu
(Matching tags: MEP,MagiCAD,Progman Oy,HVAC,AutoCAD,Revit)
Progman Oy, finský vývojář a dodavatel softwaru MagiCAD pro systémy vytápění, větrání a klimatizace (HVAC) a elektrické navrhování, zpřístupnil v červenci svou stránku na Facebooku. Pro čtenáře našich ...
Úterý, 10 Červenec 2012
22. SolidWorks není pouze 3D CAD systém
(Matching tags: SolidWorks,HVAC,DS SolidWorks,SolidVision,3DVIA,Composer)
... produkty z portfolia SolidWorksu (konkrétně modul Electronic Cooling a řešení HVAC – heating, ventilation, air condition a cooling) a hlavně pak novinky v produktu SolidWorks 2012.  ...
Pátek, 13 Leden 2012
23. SolidWorks Flow Simulation – modul HVAC nejen pro strojaře
(Matching tags: Simulace,Software,HVAC)
... název Electronic Cooling, druhý podle v angličtině zavedeného pojmu HVAC, což je zkratka právě pro výše uvedené obory. V tomto článku se zaměříme na druhý z nich, tedy ten, jehož použití patří kromě strojírenství ...
Pondělí, 03 Leden 2011
24. QuickPen představil PipeDesigner 3D 2009 v2
(Matching tags: 3D CAD,Stavebnictví,Software,HVAC)
Americká společnost QuickPen oznámila vydání nové verze sortwaru PipeDesigner 3D 2009 v2. Tato verze přináší několik nových funkcí, včetně volby Field Points, která poskytuje uživatelům snadnou integraci ...
Pondělí, 05 Říjen 2009
25. Spolupráce Nemetschek Allplanu a Plancalu
(Matching tags: BIM,Nemetschek,AEC,Společnost,Software,HVAC)
Jeden z předních evropských dodavatelů softwaru pro navrhování a správu budov – Nemetschek Allplan – vstoupil do úzké spolupráce s firmou Plancal, evropským dodavatelem softwaru HVAC (Heating, Ventilating, ...
Pátek, 25 Září 2009