Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo leica

Celkem nalezeno výsledků : 18.

1. Létající laserový skener Leica BLK2FLY
(Matching tags: BLK-Day,BLK,BLK2FLY,3D skenery,Leica,Gefos)
Ak­tu­ál­ní 3. letošní číslo ob­čas­ní­ku Leica e-mail při­ná­ší in­for­ma­ce o lé­ta­jí­cím la­se­ro­vém ske­ne­ru Leica BLK2­FLY, který dopl­ňu­je port­fo­lio BLK ske­ne­rů. Spo­leč­ně se sta­tic­kým ...
Pátek, 12 Květen 2023
2. Inteligentní 3D sledovací systém Leica BLK247
(Matching tags: GPS.3D zóny,Geofencing,Sledovací systémy,i5 a x5,BLK247,Geosystems,Leica)
Firma Leica Ge­o­sys­tems, sou­část spo­leč­nos­ti He­xa­gon, ozná­mi­la na za­čát­ku pro­sin­ce roz­ší­ře­ní svého in­te­li­gent­ní­ho 3D sle­do­va­cí­ho sys­té­mu Leica BL­K247, aby vy­ho­vě­la růz­ným ...
Sobota, 12 Prosinec 2020
3. Leica Absolute Tracker ATS600 – nové vlastnosti a funkce
(Matching tags: ATS600,Hexagon MI,Absolute Tracker,Leica,Webinar,Vzdělávání)
Webi­nář s ná­zvem „Ak­tu­a­li­za­ce Leica Ab­so­lu­te Trac­ker AT­S600 – nové vlast­nos­ti a funk­ce“ a tr­vá­ním 30 minut sou­vi­sí s ozná­me­ním nové verze sys­té­mo­vé­ho soft­wa­ru ...
Pondělí, 22 Červen 2020
4. Leica ATS600 s novou verzí 1.1 systémového softwaru
(Matching tags: HxGN SFx,ATS600,v1.1,Absolute Tracker,Leica,Asset management,Software,Hexagon MI)
Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon ozná­mi­la 10. červ­na 2020 novou verzi sys­té­mo­vé­ho soft­wa­ru pro sys­témy Leica Ab­so­lu­te Trac­ker AT­S600. Tato první nová ak­tu­a­li­za­ce ...
Čtvrtek, 11 Červen 2020
5. Hexagon otevřel nové ISO certifikační středisko v Praze
(Matching tags: Praha,Certifikace,ISO 17025,Absolute Tracker,ISO,Leica,Hexagon MI)
Osvěd­če­né ser­vis­ní stře­dis­ko He­xa­go­nu v Praze nyní na­bí­zí kom­plet­ní cer­ti­fi­ka­ci ISO 17025 pro sys­témy Ab­so­lu­te Trac­ker z nově akre­di­to­va­né la­bo­ra­to­ře. Praž­ské ser­vis­ní ...
Středa, 06 Květen 2020
6. Nový mobilní ruční skener BLK2GO v nabídce Gefosu
(Matching tags: Leica,Gefos,Hardware,3D skenery,BLK2GO)
... ve spo­leč­nos­ti Leica Ge­o­sys­tems. S rych­los­tí ske­no­vá­ní 420 000 bodů za vte­ři­nu, do­sa­hem až 25­ me­t­rů, ab­so­lut­ní přes­nos­tí do 20 mm a díky 12M­Pi­xe­lo­vé ka­me­ře na­bí­zí ...
Úterý, 05 Květen 2020
7. Leica tour 2020 on-line
(Matching tags: COVID-19,Tour,Geosystémy,BLK2GO,Gefos,Geodézie,Leica,on-line,Novinky,Laserové skenování)
Leica Tour 2020 star­to­va­la 9. břez­na 2020 v Ústí nad Labem a v plánu bylo pro­jet s ní trasu Kar­lo­vy Vary, České Bu­dě­jo­vi­ce, Praha, Par­du­bi­ce, Os­t­ra­va, Olo­mouc a Brno. ...
Pondělí, 06 Duben 2020
8. Aktualizace softwaru Leica iCON site
(Matching tags: Software,BIM,Stavebnictví,Aktualizace,Silnice,Leica,iCON site,Inženýrské stavby)
Leica Ge­o­sys­tems, sou­část He­xa­go­nu, ozná­mi­la novou verzi soft­wa­ro­vé­ho ře­še­ní Leica iCON site pro stav­bu sil­nic a in­že­nýr­ské stav­by. Nová verze bude vy­dá­na 15. dubna 2020 a za­hr­nu­je ...
Pondělí, 16 Březen 2020
9. Mobilní aplikace Leica Cyclone FIELD 360
(Matching tags: Cyclone,FIELD 360,Hexagon,Aplikace,Mobilní,Leica)
Leica Geosystems, součást společnosti Hexagon, přichází ve verzi 1.2 s mobilní aplikací Leica Cyclone Field 360, která otevře propojení mezi tabletem či chytrým telefonem a laserovým skenerem ...
Čtvrtek, 30 Květen 2019
10. CloudWorx pro BricsCAD
(Matching tags: CloudWorx,Geosystems,JetStream,LGS,AutoCAD,Autodesk,Bricscad,Leica)
Leica Geosystems, součást Hexagon a Bricsys NV, vydává aplikační doplněk CloudWorx pro BricsCAD. Ten umožňuje uživatelům, rychle a jednoduše převést mračna bodů na modely a skici prostřednictvím ...
Pondělí, 15 Říjen 2018
11. Hexagon představuje laserový skener Leica RTC360
(Matching tags: Leica,Hexagon,Skenování,Hardware,Laserový skener,RTC360,Cyclone,REGISTER 360,FIELD 360)
Společnost Hexagon na veletrhu HxGN LIVE 2018 představila nový laserový skener Leica RTC360 vybavený výpočetní technologií pro rychlou a přesnou tvorbu 3D modelů v terénu. Skener je přenosný, ...
Pondělí, 18 Červen 2018
12. Hexagon MI nabízí Leica Absolute Scanner LAS-XL
(Matching tags: CAD,Hardware,CAM,CAE,LAS-XL,Leica,Hexagon,Laser,Skener)
Nový přenosný laserový skener s velmi velkým rozsahem, Leica Absolute Scanner LAS-XL, představila společnost Hexagon Manufacturing Intelligence. Je určen pro odvětví, kde jsou nutné rychlost měření ...
Čtvrtek, 30 Listopad 2017
13. Aktualizace System Software Update v1.3 pro trackery Leica
(Matching tags: Tracker,T-Scan,T-Mac,AT930,AT960,Software,v1.3,System,Leica,Update,Aktualizace)
Hexagon Manufacturing Intelligence přichází s aktualizací System Software Update ve verzi 1.3 pro měřicí laserové trackery Leica Absolute AT930 a AT960, která má být až o 40 % ...
Středa, 07 Září 2016
14. Boom v oblasti automatizace bezkontaktního měření
(Matching tags: Bezkontaktní,NMS,Steinbichler,3D měření,Měření,Leica,Automatizace)
... laserových trackerů Leica a optických přístrojů Steinbichler, věnovali jsme množství naší energie na budování povědomí o 3D měření pomocí zmiňovaných přístrojů. Avšak od roku 2011, ...
Pátek, 04 Prosinec 2015
15. Autodesk a Leica pro stavebnictví
(Matching tags: BIM,Autodesk,Stavebnictví,CADLaser,iCON,iPad,Měření,Spolupráce,Leica)
Společnosti Autodesk a Leica Geosystems spolupracují na BIM (a samozřejmě CAD) nabídce a řešení umožňujícím snadnější práci s vrstvami, jednoduché pracovní postupy, zapracování záběrů reálné ...
Pondělí, 08 Červen 2015
16. Intergraph vydává SmartPlant Fusion 2014
(Matching tags: 2014,Fusion,Leica,Intergraph,SmartPlan,Stavebnictví)
... Leica TruView. Dokumenty SmartPlant Fusion lze propojit a využít i ve SmartPlant Enterprise nebo SmartPlant Enterprise for Owner Operators (SPO).  ...
Pondělí, 19 Květen 2014
17. Hexagon Metrology nabízí skener Leica T-Scan 5
(Matching tags: Skenování,Hardware,T-Scan 5,Leica,Metrology,Hexagon)
Společnost Hexagon Metrology přichází s novou generací ručního skeneru Leica T-Scan. Oproti předchozímu modelu je Leica T-Scan 5 zhruba patnáctkrát rychlejší a pohotovostní vzdálenost dvojnásobná. ...
Úterý, 06 Květen 2014
18. Nová technologie sběru dat firmy Gepro
(Matching tags: Gepro,Rover,GNSS,Leica,KOKEŠ,MISYS,PROLAND,GIS)
Společnost Gepro představila řešení nejen pro geodety s využitím GNSS Leica, postavené na systémech KOKEŠ, MISYS a PROLAND. ROVER slouží ke sběru dat a mapování s polohovou přesností do 1 cm. Základní ...
Úterý, 19 Únor 2013