Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo portal

Celkem nalezeno výsledků : 27.

1. GIS portál pro úsek VRT Velká Bíteš – Brno
(Matching tags: Velká Bíteš,Speáva železnic,VRT,Portal,Liniové stavby,Brno,GIS)
V rámci in­ten­ziv­něj­ší ko­mu­ni­ka­ce s ve­řej­nos­tí spus­ti­la Sprá­va že­lez­nic ge­o­gra­fic­ký in­for­mač­ní sys­tém (GIS) pro úsek Velká Bíteš – Brno, který pře­hled­ně uka­zu­je před­po­klá­da­nou ...
Středa, 17 Leden 2024
2. Hexagon představil portál MyQuality
(Matching tags: MyQuality,Hexagon MI,Portal)
Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon ozná­mi­la 2. lis­to­pa­du spuš­tě­ní My­Qua­li­ty, no­vé­ho por­tá­lu smluv­ních in­spekč­ních a pro­gra­mo­va­cích slu­žeb pro ...
Pondělí, 08 Listopad 2021
3. Siemens představuje novou funkci Simatic Robot Library
(Matching tags: TIA,Robot Library,SIMATIC,Integrator,Portal,Siemens,Robotika)
Spo­leč­nost Si­e­mens roz­ši­řu­je mož­nos­ti TIA (To­tally In­te­gra­ted Au­to­mati­on) por­tá­lu pro ob­last prů­mys­lo­vých ro­bo­tů a před­sta­vu­je novou funk­ci – uni­ver­zál­ní kni­hov­nu ...
Čtvrtek, 14 Leden 2021
4. UtilityReport přichází s dalšími novinkami
(Matching tags: UtilityReport,MAWIS,HRDLIČKA,MX Master,Portal,Stavebnictví,Sítě)
Plá­no­vá­ní stav­by je kom­pli­ko­va­ný a ča­so­vě ná­roč­ný pro­ces pro všech­ny zú­čast­ně­né. Pro­to spo­leč­nost HRD­LIČ­KA při­šla před 10 le­ty se služ­bou Util­i­tyRe­port, kte­rá umož­ňu­je pro­ces ...
Pátek, 20 Listopad 2020
5. Nová verze databáze EPLAN Data Portal
(Matching tags: ePULSE,Data Portal,Portal,Komponenty,Databáze,Eplan,Cloud)
V čer­vnu 2020 by­la uve­de­na na trh nej­no­věj­ší ver­ze we­bo­vé­ho por­tá­lu EPLAN Da­ta Por­tal, kte­rá pos­ky­tu­je uži­va­te­lům da­ta kom­po­nent a za­ří­ze­ní po­třeb­ná pro kon­struk­ční prá­ci. ...
Středa, 18 Listopad 2020
6. Coordinate Metrology Society uvádí vzdělávací portál 3DMU
(Matching tags: 3D Me­a­su­re­ment U,3DMU,Coordinate Metrology Society,CMS,Portal,CMM,Měření,Vzdělávání)
Spo­leč­nost Co­or­di­na­te Me­t­ro­lo­gy So­ci­e­ty (CMS) ozná­mi­la ve spo­lu­prá­ci s Qua­li­ty Di­gest svůj nej­no­věj­ší vý­cvi­ko­vý pro­stře­dek 3D Me­a­su­re­ment U nebo jed­no­du­še ...
Pátek, 29 Květen 2020
7. UtilityReport – vyřiďte si vyjádření k existenci sítí on-line
(Matching tags: HRDLIČKA,MAWIS,UtilityReport,Stavebnictví,Sítě,GIS,Portal)
Společně s portálem MAWIS představila společnost HRDLIČKA zcela přepracovanou službu UtilityReport (utilityreport.eu), která umožňuje on-line hromadné podání žádosti o vyjádření k existenci sítí v místě, ...
Úterý, 09 Duben 2019
8. Datech Portal spravuje předplatné Autodesk produktů
(Matching tags: Datech,Solutions,Portal,Předplatné,Správa,Autodesk,Prodejci)
Datech Solutions, specializovaná divize společnosti Tech Data, oz­ná­mi­la celosvětové spuštění služby Datech Portal, on-line nástroje, který autorizovaným prodejcům Autodesk poskytne přístup k smluvním ...
Úterý, 24 Červenec 2018
9. EPLAN Data Portal – cesta k ideální sadě přístrojových dat
(Matching tags: ECAD,Automatizace,Databáze,Portal,Eplan,Data)
... které jsou v datech ob­sa­že­ny. EPLAN Data Portal na tyto problémy aktivně reaguje: od začátku ro­ku je databáze aktualizována v mě­sí­č­ních intervalech. Uživatelé mají navíc k dispozici ...
Úterý, 10 Červenec 2018
10. Virtuální prohlídky a 3D na trhu s realitami
(Matching tags: Portal,Reality,VideoBydlení.cz,Vírtuální prohlídky,3D prohlídky,Videoprohlídky)
Startup VideoBydlení.cz byl první, kdo mezi realitními portály poskytl prostor pro video prezentaci. Nyní posouvá standardy opět výš. Vlaj­ko­vo­u lodí portálu jsou nyní virtuální a 3D prohlídky, ...
Středa, 13 Červen 2018
11. CADENAS spouští verzi 8 portálu PARTcommunity
(Matching tags: Komponenty,3D modely,Portal,CADENAS,Verzi 8,PARTcommunity)
Portál PARTcommunity (www.partcommunity.com) slouží k pu­b­li­ko­vá­ní a stažení 3D CAD modelů známých výrobců komponent. V sou­ča­s­né chvíli se zde nachází miliony modelů z více ...
Pátek, 08 Červen 2018
12. ČD - Telematika sjednotila geografická data
(Matching tags: ČD - Telematika,Vyjadřování,Komunikace,Projekt,Portal,HSI,GIS,Sítě,Bentley,Infrastruktura)
ČD - Telematika dokončila na konci léta projekt „GIS (Geografický informační systém) a portál vyjadřování“ a v září úspěšně spustila jeho ostrý provoz. ČD - Telematika tímto projektem ...
Pondělí, 24 Říjen 2016
13. Počet stažení z Eplan Data Portalu přesáhl milión – za měsíc!
(Matching tags: Produkty,Eplan,Portal,ECAD,Stažení,Milión,Červen 2016,Projektování,Data)
Rekordní počet stažení z Eplan Data Portalu v průběhu června potvrzuje nepostradatelnost dobře připravených dat pro projektanty. V červnu 2016 si uživatelé stáhli přes 1 milion souborů dat ...
Středa, 07 Září 2016
14. Canon aktualizoval svůj cloudový portál Advance
(Matching tags: U.S.A.,MEAP,imageRUNNER,Canon,2.0,Portal,Advance,Tisk,Web,Cloud)
Společnost Canon U.S.A. oznámila verzi 2.0 svého cloudového portálu Advance pro kompatibilní systémy imageRunner Advance. Cloudový portál Advance 2.0 umožňuje přímé skenování, ukládání a tisk dokumentů ...
Středa, 10 Srpen 2016
15. EPLAN Data Portal i pro uživatele systémů AutoCAD a ERP
(Matching tags: Eplan,Portal,Messe,Hannover,Uživatelé,Data,ERP,AutoCAD)
Firma Eplan rozšiřuje okruh uživatelů aplikace Eplan Data Portal, a tím posiluje svoji pozici mezinárodního poskytovatele digitálních dat přístrojů a součástek od předních výrobců. V tomto ...
Středa, 27 Duben 2016
16. BIMfo.cz pomůže s praktickým využitím BIM
(Matching tags: Studio,Portal,on-line,Ateliér,CASUA,BIMfo.cz,Stavebnictví,CAD,BIM)
Akciová společnost CAD Studio a významný český ateliér CASUA představují nový on-line portál BIMfo.cz plný novinek, zajímavostí a užitečných informací o přínosech moderní technologie informačního ...
Pondělí, 18 Duben 2016
17. Aktualizace EPLAN Data Portalu
(Matching tags: Portal,ECAD,Professional,Eplan,Katalog,Internet,Databáze,Služba,Data)
Společnost EPLAN oznámila novou internetovou službu za poplatek, EPLAN Data Portal Professional, elektronický katalog produktů. Uživatelům se dostane komplexních funkcí pro aktualizaci nebo rozšíření dat, ...
Úterý, 18 Srpen 2015
18. Projektování zjednodušují nové funkce Eplan Data Portalu
(Matching tags: Katalogy,Projektování,Data,Portal,Professional,Eplan,ECAD)
Eplan Data Portal byl rozšířen o nové funkce pro aktualizaci, doplnění a filtrování dat zařízení. Uživatelé nyní mohou začít s projektováním, aniž by předtím museli zdlouhavě nastavovat ...
Úterý, 04 Srpen 2015
19. Chystá se inovovaný portál AutodeskClub 2.0
(Matching tags: Portal,2.0,AutodeskClub,Autodesk,Architektura,Strojírenství,GIS,Stavebnictví)
Web AutodeskClubu byl založen před více než šesti lety s jasnou vizi. Ta se za předchozí roky různě měnila a nyní nastává další fáze – AutodeskClub 2.0. AutodeskClub patří k nejnavštěvovanějším ...
Úterý, 14 Červenec 2015
20. SPEED Suite pro návrhy elektrických strojů ve verzi 10.02
(Matching tags: 10.02,Steve,FEA,CFD,Portal,CD-adapco,SPEED,Suite)
... dostupný k využití na portálu Steve Portal. Verze 10.02 nabízí nově lepší integraci do simulačního nástroje firmy, STAR-CCM+, jako alternativu k PC-FEA pro automatické 2D analýzy díky implementovaným ...
Neděle, 10 Květen 2015
21. Nová verze Helpdesku CAD Studia
(Matching tags: CAD Studio,Technická podpora,Web,Portal,Helpdesk)
V pondělí 20. dubna byla spuštěna nová verze webového portálu technické podpory společnosti CAD Studio. Je založena na moderních technologiích a přináší pohodlnější nástroje pro získání potřebných ...
Pondělí, 20 Duben 2015
22. Portál PARTcommunity aktualizován na verzi 3.3
(Matching tags: Portal,CADENAS,3D CAD,Modely,vyhledávání,PARTcommunity)
Společnost Cadenas přichází s verzí 3.3 portálu PARTcommunity, určeného ke stahování 3D CAD modelů. Hlavní novinkou je vylepšené hledání modelů, kdy se v prvním kroku objeví pouze 20 nejlepších ...
Středa, 01 Duben 2015
23. Esri vydala ArcGIS Pro
(Matching tags: GIS,ESRI,Pro,Arcdata,Portal,Praha,ArcGIS)
... je přepracované podle moderních trendů. Mezi další významné vlastnosti ArcGIS Pro patří těsná integrace s ArcGIS Online a Portal for ArcGIS, nový grafický engine, souběžné 2D a 3D zobrazení, ...
Pondělí, 02 Únor 2015
24. Nová verze Eplan Data Portalu
(Matching tags: Eplan,Portal,Schémata,ECAD,Výrobci,Komponenty,3D prohlížeč,Náčrtky,Makra,Data)
Od srpna 2014 je k dispozici nová verze Eplan Data Portalu, která přináší uživatelům mimořádné úspory času a zvýšenou kvalitu projektu. Umožní do projektu automaticky naimportovat data s údaji ...
Pondělí, 15 Září 2014
25. EPLAN Data Portal obsahuje přes 350 000 komponent
(Matching tags: 3D modely,Eplan,Portal,56 výrobců,3D makra,2D makra,Elektro,Data)
EPLAN Data Portal nyní zahrnuje více než 350 000 komponent od 56 výrobců. Novými přírůstky jsou vysokonapěťové proudové spínače General Electric (GE), pneumatické a hydraulické komponenty Numatics, ...
Čtvrtek, 09 Leden 2014
26. TraceParts spustila on-line portál pro produkty IronCAD
(Matching tags: 3D data,TraceParts,Portal,IronCAD,Uživatelé)
Firma TraceParts společně se společností IronCAD spustila portál na adrese www.tracepartsonline.net/ws/IRONCAD. Je určen neustále rostoucí komunitě uživatelů softwaru IronCAD, kde najdou zdarma zdroje ...
Středa, 11 Prosinec 2013
27. EPLAN Data Portal má již více než 43 000 uživatelů
(Matching tags: Portal,Komponenty,Eplan,Elektro,Uživatelé,Data)
Eplan Data Portal od svého uvedení na trh v roce 2008 intenzivně roste. Počet výrobců se rozrostl na současných 48 - mezi novými jsou výrobci komponent Sick a Saia-Burgess. Uživatelé mohou do svých projektů ...
Pondělí, 25 Březen 2013