Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo simulation

Celkem nalezeno výsledků : 31.

1. Digitální simulace je rychlejší než fyzické prototypy
(Matching tags: Dassault Systemès,3DEXPERIENCE,Simulation,Video,SolidWorks)
Vy­u­žij­te mož­nos­ti ově­řo­vá­ní ná­vrhů si­mu­la­ce­mi a sou­vi­se­jí­cí úspo­ru ná­kla­dů. Pro­hléd­ně­te si ně­ko­lik va­ri­ant ná­vr­hu a o vý­bě­ru toho fi­nál­ní­ho se roz­hod­ně­te ...
Čtvrtek, 16 Květen 2024
2. Jak si vyzkoušet SOLIDWORKS Simulation zdarma
(Matching tags: Výukový obsah,Online,Zkušební verze,Simulation,SolidWorks)
Na­hléd­ně­te do bu­douc­nos­ti pro­střed­nic­tvím si­mu­la­cí pro­po­je­ných s ná­vrhem vý­rob­ku a otes­tuj­te svoje mo­de­ly ze So­li­dworks v dů­věr­ně zná­mém pro­stře­dí. Zís­kej­te ...
Pondělí, 04 Září 2023
3. Altair vydává Simulation v2022.3
(Matching tags: v2022.3,Umělá inteligence,Altair,Spolupráce,Simulation,Cloud)
Al­tair ozná­mil nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce svého port­fo­lia si­mu­la­cí, Si­mu­lati­on 2022.3. Tyto ak­tu­a­li­za­ce na­va­zu­jí na vy­lep­še­ní, která při­nes­la verze Si­mu­lati­on 2022.2, a za­mě­řu­jí ...
Středa, 24 Květen 2023
4. Nejnovější verze softwaru SOLIDWORKS na zkoušku
(Matching tags: MySolidWorks,Visualize,Simulation,SolidWorks,CAM,CAD)
Vy­zkou­šet So­lid­works on-line si mů­že­te ještě dnes na webu My­So­lid­Works. Jste-li zá­kaz­ní­kem So­lid­works nebo zva­žu­je­te-li ře­še­ní So­lid­works jako svůj pri­már­ní kon­strukč­ní ...
Úterý, 07 Červen 2022
5. Vydání Altair Simulation 2022
(Matching tags: V2X,V2V,ESD,ADAS,IoT,Advanced Engineering,Altair,Simulation,CFD,AEC,CAE)
Spo­leč­nost Al­tair ozna­mu­je vy­dá­ní svých nej­no­věj­ších si­mu­lač­ních ře­še­ní. Nej­ví­ce funkč­nos­tí při­by­lo nyní v ře­še­ních pro si­mu­la­ce ko­nek­ti­vi­ty, sta­vař­ské apli­ka­ce (AEC) ...
Pátek, 06 Květen 2022
6. Altair Simulation 2021
(Matching tags: HyperWorkks,Pollex,2021,FEKO,PCB,SimLab,Advanced Engineering,Altair,Simulation)
Nová verze si­mu­lač­ní­ho soft­wa­ru Al­tair pro rok 2021 je zde. Kromě zvý­še­ní rych­los­ti a přes­nos­ti si­mu­la­cí a šir­ších mož­nos­tí tech­no­lo­gií Si­mu­lati­on-dri­ven De­sign for ...
Sobota, 20 Únor 2021
7. Jak daleko dokážete vrhnout dýní?
(Matching tags: Dýně,Trebuchet,Simulation,3D CAD,SolidWorks)
Tvůr­ci 3D CAD soft­wa­ru So­lid­works čas od času při­chá­ze­jí se zá­bav­ným před­sta­ve­ním svého pro­gra­mu. V čase hallo­wee­nu a dýňového ší­len­ství vy­tvo­ři­li video, jak da­le­ko se ...
Pondělí, 02 Listopad 2020
8. Zkuste SOLIDWORKS 2020 on-line na webu MySolidWorks
(Matching tags: Vyzkoušení,2020,MySolidWorks,Visualize,on-line,MBD,Simulation,3D CAD,SolidWorks,CAM)
Nej­no­věj­ší verzi soft­wa­ru So­lid­works si mů­že­te vy­zkou­šet už dnes – není třeba in­sta­la­ce ani sta­ho­vá­ní. Jste-li zá­kaz­ní­kem So­lid­works nebo zva­žu­je­te-li ře­še­ní So­lid­works jako ...
Pondělí, 25 Květen 2020
9. SOLIDWORKS 2020 si můžete vyzkoušet on-line zdarma
(Matching tags: MBD,Simulation,Vyzkoušení,CAD,CAM,SolidWorks,Visualize,Premium,MySolidWorks,2020)
Nej­no­věj­ší verze soft­wa­ru So­li­dworks na zkouš­ku – vý­ho­dou je, že není třeba in­sta­la­ce ani sta­ho­vá­ní. Jste-li zá­kaz­ní­kem So­li­dworks nebo zva­žu­je­te-li si po­ří­dit ře­še­ní So­li­dworks ...
Pátek, 07 Únor 2020
10. 22minutový webinář – Proudění a termomechanika
(Matching tags: SolidWorks,Vzdělávání,Seminář,Simulation,MIloš Hrazdíra,Flow)
Sofistikované výrobky vyžadují sofistikovaný přístup k vývoji. Ve we­bo­vém semináři zaměřeném na Solidworks Flow Simulation si pomocí praktických příkladů ukážeme jak řešit proudění médií ...
Čtvrtek, 21 Únor 2019
11. Mechatronika v praxi: SOLIDWORKS Electrical a PCB
(Matching tags: Simulation,Electrical 3D,SolidWorks,Mechatronika,CAD)
Produkty se v době Průmyslu 4.0 a Internetu věcí neskládají jenom z mechanických komponent, ale také z elektrotechnických, elektronických a softwarových částí. SOLIDWORKS je v jádru typickým CAD systémem ...
Pondělí, 14 Srpen 2017
12. Conself Cloud Simulation ve verzi 2.9
(Matching tags: Simulace,Conself,Verze 2.9,Simulation,Analýzy,Cloud)
Simulační inženýrská platforma Conself je on-line aplikací, fungující v internetovém prohlížeči, která je aktuálně ve verzi 2.9. Nově je zde možnost výpočtu vlastních přirozených frekvencí mechanických ...
Čtvrtek, 25 Květen 2017
13. DST nabízí SimWise verze 9.8
(Matching tags: Verze 9.8,Design,Simulation,Technologies,DST,SimWise)
Společnost DST (Design Simulation Technologies) nabízí SimWise ve verzi 9.8. Jednou z novinek je integrace s CAD systémem Onshape, kdy lze omezení částí a sestav z Onshapu převést ...
Čtvrtek, 06 Duben 2017
14. FEATool Multiphysics ve verzi 1.4
(Matching tags: Precise,FEATool,Octave,1.4,FEM,Analýza,MATLAB,Nástroje,Simulation)
Precise Simulation nabízí FEATool, sadu nástrojů pro analýzu pomocí konečných prvků v Matlabu a Octave, ve verzi 1.4. Novinkami jsou možnosti importu, exportu a konverze mezi formáty ...
Středa, 24 Únor 2016
15. Nové funkce v Dynamics for SpaceClaim 1.5
(Matching tags: Post-procesing,Dynamics,Algoryx,.scdoc,Novinky,Simulation,SpaceClaim)
Software Dynamics for SpaceClaim 1.5 švédské firmy Algoryx Simulation nabízí nové funkce pro následné zpracování (post-procesing), jež umožňují vykreslovat jakákoliv výstupní data v závislosti na jiných. ...
Středa, 25 Listopad 2015
16. Traffic Simulation v Autodesk InfraWorks 360 verze 2016
(Matching tags: Simulace,Simulation,Silnice,Mosty,Železnice,360,2016,InfraWorks,Traffic)
... Simulation do InfraWorks 360 a mnoho nových funkcí v návrhu silnic, železnic a mostů (moduly Road, Rail a Bridge). Modul Traffic Simulation, jak název napovídá, umožňuje dopravní simulace. ...
Pondělí, 07 Září 2015
17. Dassault Systèmes a CST partnery v oblasti simulace
(Matching tags: Dassault,CST,elektromagnetické,Systèmes,Technology,Simulation,3DEXPERIENCE,Integrace,Computer)
Společnosti Dassault Systèmes a CST - Computer Simulation Technology uzavřely partnerství, díky kterému budou integrovat 3D elektromagnetické simulační technologie od CST do platformy 3DExperience ...
Pondělí, 08 Červen 2015
18. Letní „barbecue“ kvíz se Solidworks
(Matching tags: Simulation,SolidWorks,Soutěž,Ceny,Kvíz,BBQ,Weber)
... složité a nepotřebujete k němu ani Solidworks Simulation, byť autoři soutěže tento systém použili. Jestli chcete mít šanci vyhrát jeden ze 3 grilů na dřevěné uhlí Weber Master-Touch nebo jeden z 15 ...
Pondělí, 01 Červen 2015
19. Webinář „Chlazení – větrání – proudění – pohodlí“ již dnes!
(Matching tags: Proudění,Simulation,Flow,Simulace,Webinar,SolidWorks,Vzdělávání,HVAC)
... prostorách se koná ve středu 29. dubna 2015 od 10:00. Seznámí vás se softwarem Solidworks Flow Simulation a jeho doplňkovými moduly Electronic Cooling a HVAC. Tématem nebude jen tepelná analýza, ...
Středa, 29 Duben 2015
20. Součástí Autodesk Simulation Composite je Projekt Sundance
(Matching tags: Sundance,Simulace,Autodesk,Composite,Labs,Project,Simulation,Kompozity)
Projekt Sundance, který začal jako technologické preview na stránkách Autodesk Labs, se nyní stává oficiální součástí analytického softwaru Autodesk Simulation Composite. Obsahuje novou funkci Advanced ...
Čtvrtek, 20 Listopad 2014
21. Aktualizace SimLab Composeru 2015 servisním balíčkem
(Matching tags: WebGL,Export,2015,Soft,iOS,SP1,Simulation,Android,Composer,3D PDF,SimLab)
Společnost SimLab Soft vydala aktualizaci svého softwaru SimLab Composer 2015 SP1, kde je novinkou modul Simulation umožňující dynamickou simulaci více těles. Možné je překonvertovat jakýkoliv 3D model ...
Úterý, 04 Listopad 2014
22. DST vydala SimWise v9.5
(Matching tags: CAD,Design,9.5,Simulation,Technologies,Převody,DST,SimWise)
Společnost Design Simulation Technologies (DST) vydala verzi SimWise v9.5 svého softwaru pro možnost převodu rozměrů a dalších parametrů z vybraných CAD systémů do SimWise pro možnosti optimalizace ...
Pátek, 15 Srpen 2014
23. Webinář Simulace – nejlepší přítel konstruktéra
(Matching tags: SolidWorks,Webinar,DS SolidWorks,Vzdělávání,Simulation,MIloš Hrazdíra)
DS SolidWorks zve 27. května 25014 zájemce na bezplatný webinář s názvem Simulace – nejlepší přítel konstruktéra. V praxi konstruktérovi často nezbývá než se spolehnout na vlastní intuici, zkušenosti ...
Středa, 21 Květen 2014
24. Sady Autodesk 2015 pro digitální prototypování
(Matching tags: Factory,Prototyping,CFD,Digital,Simulation,Moldflow,Inventor,AutoCAD,Design,Strojírenství,Autodesk)
Společnost Autodesk oznámila novou verzi softwaru pro digitální prototypování určeného speciálně pro výrobní podniky, který poskytuje přístup k ucelenému portfoliu řešení Autodesk. Sady návrhových ...
Pátek, 18 Duben 2014
25. Aktualizace Autodesk Simulation 360
(Matching tags: Simulation,360,Autodesk,CAD Studio)
Jak upozorňuje na svém webu CAD Studio, ukazuje se vám, pokud používáte web-cloud CAE aplikaci Autodesk Simulation 360, od 10. prosince v této aplikaci upozornění na aktualizaci klientské části programu. ...
Pátek, 14 Prosinec 2012
26. Autodesk oznámil ceny za simulace na cloudu
(Matching tags: Simulation,Cloud,CFD,360,Autodesk)
Autodesk představil ceník cloudových operací se Simulation 360 pricing, samozejmě v amerických dolarech. Mechanická a CFD, pokud za jeden rok nepřesáhne počet úkolů 120, vyjde na 3 600 USD. Neomezený počet ...
Pondělí, 24 Září 2012
27. Větší flexibilitu návrhářům dává Autodesk Simulation 360
(Matching tags: Simulace,Autodesk,Cloud,360,Simulation,Optimalizace)
Autodesk ohlásil komplexní sadu nástrojů dodávaných ze zabezpečeného cloudu s platbami za skutečné využívání, nazvanou Autodesk Simulation 360. Tato sada umožňuje jakékoliv společnosti provádět simulace ...
Středa, 12 Září 2012
28. Siemens PLM nabízí studentům Plant Simulation zdarma
(Matching tags: Simulation,Studenti,Tecnomatix,Plant,Software,PLM,Siemens)
... Plant Simulation, jejichž pomocí se naučí navrhovat efektivní továrny a systémy pro manipulaci s materiálem. Studenti vysokých škol všech stupňů nebo univerzit mohou stáhnout Plant Simulation zdarma ...
Pondělí, 13 Srpen 2012
29. CAE sada Autodesk Simulation 360 za třetinu ceny
(Matching tags: Simulation,SIM,360,Studio,CAD,Autodesk)
... modelů. Sada zahrnuje desktopové aplikace i výpočetní cloudové služby Autodesku. Sada SIM 360 zahrnuje aplikace Autodesk Simulation Mechanical (NLM), Autodesk Simulation CFD Motion (NLM), Autodesk Simulation ...
Pátek, 13 Červenec 2012
30. Za jak dlouho zteplá plechovka piva v blízkosti grilu
(Matching tags: SolidWorks,Software,Simulation)
... Pochopení účinků dynamických faktorů, jako jsou teplota, tepelné zdroje a proudění vzduchu, je nezbytné pro návrh vašeho produktu. Aplikace SolidWorks Simulation vám umožní proniknout do podstaty i těch ...
Pondělí, 25 Červen 2012
31. Webinář SolidWorks Simulation 11. června
(Matching tags: SolidWorks,3D CAD,Webinar,Simulation)
SolidWorks, to není jen vynikající parametrický 3D modelář, ale také nástroj pro ověření návrhu konstruktérem ještě před tím, než je vyroben první fyzický prototyp. Ucelená řada simulačních nástrojů SolidWorks ...
Pátek, 01 Červen 2012