Data&AI Forum 2020
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
Data&AI Forum 2020
IT Systems - předplatné
Alvao

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

PDM/PLM v praxi

Autor článku: Lubor Buš   

Tags: ARMOTECH | PDM | PLM | SolidWorks | VUES

pdm plm ilustracniO PDM a PLM můžete v časopise CAD čítat již dlouhá léta. V minulosti to byly především vize nebo řešení aplikovaná ve velkých, obvykle zahraničních firmách. Z českých podniků šla obvykle odezva „No, bylo by to hezké, ale...“ V posledních letech se však situace mění, a řada našich menších i větších firem přistoupila k implementaci pokročilé správy dokumentů, a to mnohdy i na úrovni, že můžeme hovořit o PLM. Tedy správě informací o výrobku během jeho celého životního cyklu.

VUES: SOLIDWORKS PDM a AZ PRO

Společnost VUES, s. r. o. vychází z tradice výzkumné a vývojové organizace, která řadu let pracovala pro státní podniky vyrábějící nejrůznější elektromotory a generátory. Během privatizace v devadesátých letech se VUES osamostatnil a dnes se zabývá projektováním, výrobou a zkoušením speciálních a nestandardních elektrických točivých strojů (asynchronních, synchronních a synchronních s PM), elektrických pohonů a zkušebních pracovišť s dynamometry. Z české perspektivy jde o středně velkou firmu, se silným technickým úsekem a zakázkově orientovanou výrobou.

K implementaci komplexního systému správy dokumentace s integrací na podnikový informační systém přivedla VUES potřeba řídit všechny dokumenty definující výrobek – od vstupních podkladů od zákazníka přes veškerou vývojovou a konstrukční dokumentaci až po kontrolní protokoly hotových výrobků. Systém správy dat měl především zamezit vzniku duplicitních dat, nežádoucích drobných odchylek a zefektivnit doposud administrativně náročné řízení dokumentace – například pomocí elektronického schvalování.

Vlastní projekt byl realizován podle standardní implementační metodiky, kterou využívá firma SolidVision. Na počátku byla provedena důkladná analýza způsobu práce ve společnosti VUES a jejich potřeb, během které proběhla i jednání s dodavatelem podnikového informačního systému AZ Pro o způsobu realizace propojení. Z analýzy vzešel návrh řešení včetně rozsahu prací a časového harmonogramu a po doladění se zákazníkem bylo přikročeno k implementaci. Na počátku vlastní implementace byl dle výsledků analýzy nastaven testovací systém a programátoři SolidVisionu na základě zkušeností s řadou propojení na IS vytvořili propojení na další podnikový systém – AZ PRO. Následovalo zaškolení klíčových uživatelů a testovací provoz, při kterém probíhalo upřesňování nastavení a ověřování funkcionality. Na závěr testovacího provozu VUES potvrdil dosažení požadované funkcionality. Současně proběhla školení dalších uživatelů systému SOLIDWORKS PDM Professional, na která navázalo nastavení produkčního systémy a zahájen ostrý provoz s tzv. rozšířenou podporou, kdy uživatelům byli k dispozici pracovníci, kteří realizovali implementaci. Dnes je systém používán v téměř všech odděleních VUES, díky 25 plovoucím licencím PDM má do systému přístup více než 100 pracovníků firmy.

Ve firmě VUES vyvstaly koncem loňského roku požadavky na centralizované, bezpečné ukládání konstrukčních dat a zrušení zastaralého systému archivování výkresů pomocí vytištěné kopie. S ohledem na stále rostoucí databázi výkresů vytvářených v prostředí CAD SOLIDWORKS jsme se rozhodli prozkoumat řešení pro správu dat právě od této firmy. S možností propojení celopodnikového informačního systému AZ PRO s řízením výrobní dokumentace vytvořené i v programu AutoCAD a správou dat, týkajících se nejen výkresů, nás systém SOLIDWORKS PDM Professional přesvědčil o koupi. V současné době proběhla implementace systému do firmy a systém je plněn daty z konstrukce. Do budoucna od systému očekáváme zrychlení schvalovacích procesů při vydávání výkresové dokumentace, zjednodušení spolupráce ve vícečlenných týmech a usnadnění dohledání potřebných podkladů a informací k projektům a zakázkám.

Jakub Novák, VUES Brno s.r.o., konstruktér a administrátor SOLIDWORKS PDM Professional


Obr. 1 VUES vyvíjí a dodává mimo jiné také zkušení pracoviště pro měření mechanického výkonu točivých strojů.

ARMOTECH: SOLIDWORKS PDM a HELIOS

Společnost Armotech se specializuje na vývoj a výrobu tlakových láhví pro nejrůznější účely. S jejich tlakovými lahvemi se můžete setkat v nemocnicích, v dýchacích přístrojích, v dopravních prostředcích – od automobilů přes letadla až ke kosmickým zařízením. Ale třeba i na paintballových zbraních, kde slouží jako zásobník tlakového vzduchu pro kuličky s barvou.

Ve výrobě Armotech využívá vlastní technologie, které kombinují kompozitní materiály a tenké nerezové oceli. Výroba je založena jak na vlastním vývoji, tak na spolupráci s řadou výzkumných a vzdělávacích ústavů z České republiky, Ruska a jiných zemí.

Základním atributem tlakových lahví je jejich bezpečnost a tedy potřeba dodržovat vysoké standardy v oblasti řízení jakosti a dodržování požadovaných procesů. Veškeré výrobky musí před zařazením do sériové výroby projít fází prototypu, komplexní certifikací a teprve poté je možné nabídnout je zákazníkům. Certifikační proces a charakter výroby nese vysoké nároky na výrobkovou dokumentaci – výkresovou i kontrolní. V Armotechu se tedy rozhodli nasadit systém SOLIDWORKS PDM Professional s integrací na podnikový informační systém Helios nejen na výkresy a obvyklou výrobní dokumentaci, ale i na správu dokumentů stvrzujících, že konstrukce prošla úspěšně všemi potřebnými zkouškami. Propojení mezi SOLIDWORKS PDM a IS HELIOS bylo vyvinuto na popud Armotechu a dnes je toto integrace využívána již v několika dalších společnostech.

Zajímavostí této implementace jsou workflow, která konstrukční dokumentaci vedou ze stavu návrhu k sériové produkci důsledně přes výrobu prototypu a certifikační proces. A workflow také zajišťuje, že pokud některá z paralelně probíhajících certifikací nového výrobku nedopadne, jsou zneplatněny všechny certifikační doklady a nad novou variantou musí proběhnout kompletní nová certifikace.

Armotech patří k menším organizacím, 5 licencí PDM využívají 2 konstruktéři pracující s CAD SOLIDWORKS a pět dalších zaměstnanců ve firmě.

Pro nasazení SOLIDWORKS PDM Professional s propojením na podnikový informační systém jsme se rozhodli ve spojení s nasazením modulu Výroba informačního systému HELIOS. Používání samotného modulu výroba by pro nás znamenalo ruční zavádění složitých kusovníků do IS. Pro technology by to bylo mnoho zbytečné ruční práce s velkým rizikem chyby. Proto jsme iniciovali vznik propojení mezi SOLIDWORKS PDM Professional a IS HELIOS.

Propojení nám funguje, a i když není zcela dokonalé, jeho přínosy jsou neoddiskutovatelné. Další velkou výhodou PDM a jeho propojení na IS je snadné a rychlé vyhledání dříve vyvinutých komponent a jejich opakované použití. Odpadla nám tak spousta duplicitní práce, bez stávající správy dat bychom vyvíjeli řadu dílů opakovaně.

Sergey Lukiyanets, ARMOTECH s.r.o., jednatel společnosti a vedoucí konstrukce


Obr. 2 Základní struktura tlakové lahve z produkce ARMOTECH s. r. o.


Obr. 3 CAD SOLIDWORKS se zobrazeným klientem PDM


Obr. 4 Prostředí klienta SOLIDWORKS PDM Professional integrované do průzkumníka Windows a datová karta CAD modelu SOLIDWORKS ve firmě ARMOTECH.


Obr. 5 V HELIOSu lze díky integraci se SOLIDWORKS PDM Professional zobrazovat automaticky přenesená PDF výkresů

SOLIDWORKS PLM

Pod označením SOLIDWORKS PLM nabízí zákazníkům již několik let své řešení komplexní správy výrobní a výrobkové dokumentace firma SolidVision. Základními kameny tohoto řešení jsou SOLIDWORKS PDM Professional (do verze 2015 známý jako SOLIDWORKS Enterprise PDM), integrace na podnikové informační systémy vyvíjená firmou SolidVision a další aplikace z portfolia SOLIDWORKS Dassault Systèmes a jejích partnerů: 3D CAD SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Simulation, SOLIDWORKS Composer, SOLIDWORKS Inspection, SolidCAM, …


Obr. 6. Základem řešení SOLIDWORKS PLM je propojení podnikového informačního systému se SOLIDWORKS PDM Professional (dříve SOLIDWORKS Enterprise PDM)

Ing. Lubor Buš pracuje jako PDM/PLM specialista ve společnosti SolidVision


Mohlo by vás zajímat: