POINT.X (2019-20)
Pomáháme firmám růst
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

CEGRA
Aimtec - Automotive 4.0
Předplatné časopisu CAD

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aréna na centimetr přesně

Tags: CAD

ČEZ Aréna VítkoviceSoftware AutoCAD VIZ pomohl ve složité přípravě projektu dostavby sportovní ČEZ Arény ve Vítkovicích tím, že objasnil architektovy vize u klienta a dalších zúčastněných stran. Architekti vizualizovali originální koncept arény tak, aby vyzařoval dynamiku sportovního zápolení. Vznikla moderní „továrna na sport“, navazující na původní koncept areálu, který již počítal s tréninkovou halou.


„Klient Vítkovice Aréna se na náš ateliér ATOS-6 obrátil s požadavkem na návrh druhé tréninkové haly, ubytovny a doplňkových provozů ČEZ Arény. Byli jsme osloveni s požadavkem vytvořit první návrh v rekordně krátkém čase.“

Ing. arch. Radim Václavík, spolumajitel a jednatel architektonického ateliéru ATOS-6

Tři provozy – tři řešení

Veškerá projektová dokumentace pro tento náročný projekt se zpracovávala v řešení společnosti Autodesk, přičemž celá stavba se konkrétně modelovala ve 3D řešení AutoCAD VIZ. „Na pozemku byly tak husté stávající sítě, že projektování přeložek by nebylo možné klasickou cestou bez počítače. Pro optimalizaci tištěných výstupů bylo zásadní správně rozdělit výkresové prostory definující celou stavbu. Pak jsme se mohli soustředit na projektování a už jsme se nezdržovali podružnými detaily,“ upřesňuje Radim Václavík proces vzniku stavby. Ve fázi návrhu architekt Václavík prezentoval řešení osobně za přítomnosti klienta, kdežto v následující fázi projektu už konzultoval dílčí záležitosti z velké části za využití elektronické pošty. Tady probíhala komunikace mezi architektem a zástupcem klienta prostřednictvím souborů ve formátu DWF nebo PDF.
Nově dostavované objekty nemají v úmyslu původní hmotě konkurovat a ani výrazně nemění stávající kompoziční principy. Objem nové haly je “ukryt” do horizontální podnože vytvořené terasou hlavního objektu arény. Návrh nové haly odráží vnitřní dynamiku sportovních utkání, proto se forma jednoduché statické hmoty směrem od původní stavby zvedá a tvarově dynamizuje. Koncept graduje objektem ubytovny, který svou jednoduchou formou na halu navazuje. Hmota ubytovny se uvolňuje od podnože komplexu arény a zvedá se k nebi. Pokojová část se směrem od nové haly zvedá a odlehčuje, koncept graduje sklonem střešní roviny. Ubytovna navazující na halu je na sloupech vyzdvižena do prostoru, a uvolňuje tak plochu pro rozptylový prostor před budovami pro konání větších akcí. Stavba ČEZ Arény byla netypická tím, že sestává ze tří samostatných provozů, které však byly do sebe prostorově prolnuté. Konstrukčně se jednalo o ocelovou vazníkovou halu (vlastní multifunkční sportovní hala), železobetonové šatny (šatny a zázemí), ubytovnu s ocelovým skeletem (hotel) a atypickým sportbarem vykonzolovaným z hlavní haly. Pro každou část byla typická jiná konstrukce, a tím i jiné stavební řešení. Vše ale bylo tak provázané, že autoři připravovali celý projekt v jednom souboru bez rozdělení na dílčí objekty.

 

ČEZ Aréna Vítkovice

Tři provozy – tři řešení

Veškerá projektová dokumentace pro tento náročný projekt se zpracovávala v řešení společnosti Autodesk, přičemž celá stavba se konkrétně modelovala ve 3D řešení AutoCAD VIZ. „Na pozemku byly tak husté stávající sítě, že projektování přeložek by nebylo možné klasickou cestou bez počítače. Pro optimalizaci tištěných výstupů bylo zásadní správně rozdělit výkresové prostory definující celou stavbu. Pak jsme se mohli soustředit na projektování a už jsme se nezdržovali podružnými detaily,“ upřesňuje Radim Václavík proces vzniku stavby. Ve fázi návrhu architekt Václavík prezentoval řešení osobně za přítomnosti klienta, kdežto v následující fázi projektu už konzultoval dílčí záležitosti z velké části za využití elektronické pošty. Tady probíhala komunikace mezi architektem a zástupcem klienta prostřednictvím souborů ve formátu DWF nebo PDF.
Nově dostavované objekty nemají v úmyslu původní hmotě konkurovat a ani výrazně nemění stávající kompoziční principy. Objem nové haly je “ukryt” do horizontální podnože vytvořené terasou hlavního objektu arény. Návrh nové haly odráží vnitřní dynamiku sportovních utkání, proto se forma jednoduché statické hmoty směrem od původní stavby zvedá a tvarově dynamizuje. Koncept graduje objektem ubytovny, který svou jednoduchou formou na halu navazuje. Hmota ubytovny se uvolňuje od podnože komplexu arény a zvedá se k nebi. Pokojová část se směrem od nové haly zvedá a odlehčuje, koncept graduje sklonem střešní roviny. Ubytovna navazující na halu je na sloupech vyzdvižena do prostoru, a uvolňuje tak plochu pro rozptylový prostor před budovami pro konání větších akcí. Stavba ČEZ Arény byla netypická tím, že sestává ze tří samostatných provozů, které však byly do sebe prostorově prolnuté. Konstrukčně se jednalo o ocelovou vazníkovou halu (vlastní multifunkční sportovní hala), železobetonové šatny (šatny a zázemí), ubytovnu s ocelovým skeletem (hotel) a atypickým sportbarem vykonzolovaným z hlavní haly. Pro každou část byla typická jiná konstrukce, a tím i jiné stavební řešení. Vše ale bylo tak provázané, že autoři připravovali celý projekt v jednom souboru bez rozdělení na dílčí objekty.

Výzvy projektu

Jako nejsložitější se během návrhu ukázalo využití pozemku, kdy bylo potřeba počítat doslova s každým centimetrem. „A pak také prolínání jednotlivých funkcí v prostoru stavby,“ doplňuje architekt Radim Václavík. Nejdříve architekti vymodelovali v AutoCADu původní hlavní objekt včetně přilehlého okolí, to jim umožnilo v celé šíři pochopit vnější vazby staveniště. Následovaly další fáze modelování a umístění rozhodujících objemů novostavby v několika variantách. „V této fázi vzniku stavby jsme si určili rozhodující stanoviště kamer – reálných pozorovatelů. Díky tomu jsme mohli rozhodovat o vhodnosti různých alternativních řešení,“ popisuje Radim Václavík. Při hledání umístění a formy přístavby hotelu architekti z ATOS-6 v první fázi testovali zcela odlišné lokace i přístupy, k tomu využili komplexní model stávajícího stavu. „Úloha byla tak prostorově složitá, že bez projektování modelovou metodou bychom se neobešli. Ve srovnání s klasickým modelem bylo modelování pomocí software AutoCAD rychlejší a také levnější. Během přípravy návrhu investor dvakrát rozšířil zadání projektu. Díky digitálnímu zpracování ve VIZu jsme mohli pružně reagovat a modifikovat řešení dle potřeb budoucího uživatele,“ říká architekt. Klientovi pak autoři zpočátku prezentovali objemové vizualizace vytvořené v software AutoCAD VIZ, při dalším zpřesnění návrhu pak přešli do realistických vizualizací exteriéru a interiéru. Jako velmi důležitá se ukázala v této fázi prezentace projektu velkoformátově pomocí promítací techniky na závěrečném představení místní samosprávě, kde se rozhodovalo o financování tohoto projektu. Tady byl z hlediska software největším přínosem 3D model a jeho realističnost, která celý proces schvalování výrazně posunula dál. 

ČEZ Aréna Vítkovice

Náročná výstavba

Největší překvapení pak na autory čekalo během výstavby, kdy se ukázalo, že plánované přeložení slaboproudých optických kabelů se nedá realizovat. Nakonec tedy procházejí rohem nové budovy. „Konečná podoba dostavovaného komplexu je utvářena dvěma okolnostmi: jednak naším hlavním záměrem nekonkurovat původní hmotě a ani výrazně neměnit stávající kompoziční principy,“ podotýká architekt Václavík. Autoři se naopak snažili původní koncepci vědomě podřídit. Zejména podoba ubytovny je ovlivněna mimořádně náročnými a stísněnými poměry staveniště, kdy se musel náročný stavební program vměstnat takřka na centimetr do území, které bylo k dispozici.

Řešení  

Ateliér ATOS-6 pro návrh této mimořádné stavby použil kromě řešení od Autodesku 3D studio AutoCAD VIZ. „V tomto softwaru pracujeme dlouhodobě a v AutoCADu pracují také všichni naši externí spolupracovníci i dodavatelé. Pro koordinaci naší práce jsme využívali zasílání jednotlivých dokumentů elektronickou poštou. Taková komunikace byla velmi rychlá a jednoduchá. Při samotné výstavbě jsme často posílali výkresy elektronicky a dodavatel si je okamžitě tiskl. Celou stavbu jsme si modelovali ve 3D a tím si ověřovali prostorové souvislosti návrhu. Já osobně vnímám pro naši práci jako zásadní celkovou spolehlivost CAD řešení,“ upřesňuje architekt Radim Václavík. Nejdříve v komunikaci architekt-klient proběhla osobní prezentace a následně klient dostal k dispozici i digitální verzi projektu, aby mohl s architektonickým ateliérem efektivně komunikovat a ověřovat si správnost řešení. „Naši subdodavatelé, kteří projektují jednotlivé inženýrské rozvody, využívají převážně AutoCAD ve zjednodušené 2D verzi, která bez problémů komunikovala s naší plnou verzí, a nám posloužila pro komplexní řešení náročné stavby,“ říká architekt Václavík.

ČEZ Aréna Vítkovice

 „Řešení společnosti Autodesk  splnila všechna naše očekávání.Za hlavní přínos považuji rychlost zpracování a využití týmové spolupráce.“
„Software Autodesku využívám už více než deset let a jsem spokojený. Vizualizace v 3D studiu AutoCAD VIZ jsou přesvědčivé a realistické, což naši klienti ocení. Pro nás je AutoCAD VIZ jednoduchý nástroj pro modelování, který nám umožňuje především vytvořit realistické prezentace našich staveb.“

Ing. arch. Radim Václavík

Popis projektu:

  • Návrh druhé tréninkové haly, ubytovny a doplňkových provozů ČEZ Arény v Ostravě-Vítkovicích
  • První návrh v rekordně krátkém čase
  • Komplikovaná parcela vyžadovala práci na centimetr přesně
  • AutoCAD umožnil bezproblémovou komunikaci se všemi subdodavateli
  • Vizualizace v 3D studiu AutoCAD VIZ napomohly přesvědčivým a realistickým prezentacím stavby

ČEZ Aréna, Ostrava-Vítkovice
Investor: Vítkovice Aréna, a.s.
Autor návrhu: Ing. arch. Radim Václavík, ATOS-6, spol. s r.o., stavebně projektová kancelář
Generální projektant: ATOS-6, spol. s r.o., stavebně projektová kancelář
Výtvarná spolupráce: M.A. Marek Pražák
Projekt: prosinec 2005
Realizace: červen 2007
Fotografie: Radovan Šťastný

Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit