Exinda
Pomáháme firmám růst
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

CEGRA
AIMTEC

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Program SEMA pro dřevostavby

Autor článku: -it-   

Tags: Dřevostavba | Software

01-sema-01Německá softwarová firma SEMA se specializuje na software pro dřevěné konstrukce už od svého založení v roce 1984, kdy přišla s prvním počítačovým programem pro krovy pod systémem CPM. Dnes má zastoupení po celé Evropě a dodává software i do dalších světadílů. CAD software je stavěn modulově – od zaměření pro řemeslně orientované tesaře a truhláře, přes obráběcí centra na krovy, k výrobcům montovaných domů, kde již nabídl přes 10 000 instalací. SEMA program pro dřevostavby je přeložen do 10 světových jazyků.

Základní údaje

Díky rozličným CAD funkcím nabízí SEMA univerzální nástroj pro návrh, plánování a výrobní výkresy. Individuální možnosti úprav vzhledu jsou uživateli kdykoliv k dispozici a umožňují rozumnou a rychlou kombinaci 2D a 3D dat pro vytvoření okótovaných půdorysů, řezů, pohledů a detailů. Kdykoliv je možný také import grafiky z jiných CAD programů.

Předdefinované vrstvy plánu s individuálním popisem zdokonalují jeho tvorbu. Výtisky 2D plánů jsou generovány „živě“ z 3D dat a jakékoliv změny na 3D objektu jsou důsledně automaticky přepočítány do všech pohledů.

Hlavním mottem společnosti je vytvářet návrhy tak reálné, jak jen to je možné. Již ve stavu návrhu je 3D vizualizace důležitým nástrojem a pomocníkem. Zákazníci mohou vidět své budoucí budovy a návrháři mohou průběžně kontrolovat své návrhy. Možnosti úprav přímo ve vizualizaci dělají práci na projektu mnohem jednodušší.

01-sema-02
Pohodlné možnosti pro efektivní práci nabízí funkce automatického okótování pro půdorys, stěnové náhledy a řezy. Praxi blízké možnosti kótování s relativními a/nebo absolutními rozměrovými body, údaji o výšce a rozměry v řezech, stejně jako texty přizpůsobující se velikostí – to vše pomáhá vytvářet perfektní výkresy.

Stejně jednoduché a rychlé jako ve Windows je kopírování a vkládání, šrafování a výplně podle DIN, volné vytvoření a úprava čar, kružnic, pravoúhelníků, elips a polygonů s mnoha užitečnými možnostmi vstupu.

K urychlení a zjednodušení práce slouží velká knihovna CAD maker, která může být rozšířena o individuálně definované CAD symboly.

Dokonalá technika vrstev nabízí nezbytný celkový pohled, který lze vytvořit jedním kliknutím myši.

SEMA poskytuje se svým programem velké množství 3D objektů a spojovacích prvků. Uživatelé mohou kultivovat vzhled svých výkresů 2D i 3D objekty od auta až po pokojové květiny. SEMA knihovny lze libovolně rozšiřovat uživatelsky navrhovanými vysunovanými a rotačními tělesy.

K vytvoření perfektní fotorealistické prezentace slouží přímý přenos projektů do profesionálního renderovacího programu pro vytvoření fotorealistického obrázku s okolním prostředím. Vytvářet se dají vnější i vnitřní panoramata.

Krovy snadno a rychle

SEMA-software je intuitivní a jednoduchý na obsluhu a díky optimálním možnostem plánování zaručuje vysoce kvalitní provedení stavby. Volný půdorys a zadání střechy zajišťují projektantovi potřebnou flexibilitu. Základem pro efektivní konstruování jsou knihovny standardizovaných prvků. V SEMA-softwaru jsou obsaženy standardní dřevěné a železné díly, jakož i mnoho detailních konstrukčních řešení. Během navrhování můžeme generovat specifické firemní a projektové normy a detaily přesahující aktuální stav můžeme uložit jako základ pro budoucí plány.

Asistent profilu střechy a vikýře rychle a jednoduše pomáhá zadávat vaznice, pozednice a opěrné střešní profily, stejně jako vikýře a střešní okna. Změny jsou okamžitě zaznamenány a zviditelněny, všechny detaily jsou automaticky okótovány pro maximální spokojenost uživatele.

01-sema-03
Pomocí Návrhu střechy lze vytvářet libovolné střešní profily bez omezení střešních ploch a s jejich automatickým ořezáním. Jsou možné jakékoliv další úpravy střešních ploch s optimálním zohledněním rastru střešních tašek.

Krokvový systém umožňuje automatické nebo volné rozdělení střešních prvků, jakož i možnost volného umístění komponentů v prostoru pro flexibilnější detailní konstrukce. Nabízí dále trojdimenzionální ořezání dílů s okamžitým přepočtem všech jejich délek. Je tu také možnost dimenzování dílů prostřednictvím integrované stavební statiky a zadávání běžných železných profilů a spojovacích prostředků pro složitější konstrukční požadavky.

Pro urychlení návrhu je možno používat makra, k dispozici jsou objemné knihovny spojení a spojovacích prostředků. Program generuje okótované plány jednotlivých dílů – krokví, vaznic a kleštin – se všemi požadovanými rozměry. Samozřejmostí je export dat pro všechny běžně používané dřevoobráběcí stroje s odpovídajícím SEMA-CAM rozhraním.

Dřevostavby

Cílem vývojářů programu je flexibilita, ať už se jedná o novostavby, rekonstrukce, kosoúhlý půdorys, rozdílné střešní sklony nebo variabilní rozložení krokví a vazníků. Integrovaná vizualizace přibližuje investorovi projekt v jeho skutečném provedení. Nejvyšší prioritou v navrhování je rychlé a efektivní zohlednění požadavků zákazníka v individuálním projektu. Může se jednat o klasický krov, vazníkovou konstrukci, dřevostavbu, srubovou stavbu, stavbu z prefabrikátů nebo masívní stavbu. SEMA spojuje všechny tyto požadavky do široké palety jednoduchých uživatelských funkcí v moderním uživatelském rozhraní.

01-sema-05
Pomocí SEMA-softwaru můžete vytvářet projekty budov podle vlastní potřeby. Jednoduchý katalogizující systém umožňuje použití firmou specifikovaných standardů bez ztráty flexibility, což dělá z programu univerzální prostředek pro projektování. A systém stále roste spolu s novými požadavky uživatelů. Prakticky orientované možnosti tisku výkresů, datové funkce pro kalkulaci, kusovníky, jakož i napojení na MS Office nabízí uživatelům přesvědčivé přednosti při projektování a návrhu materiálu.

Srubové stavby

01-sema-06Srubová stavba je jednou z nejtradičnějších stavebních metod při výstavbě domů ze dřeva a postup velmi oblíbený také díky přírodnímu vzhledu a příjemnému vnitřnímu klimatu. Široká paleta použitelných průřezů umožňuje navrhovat varianty staveb s použitím hrubých kulatých kmenů až po ofrézované hranoly s nejrůznějšími profily. Výroba stěny z hranolů se silně odlišuje od jiných konstrukcí ze dřeva. Z toho vyplývají vyšší požadavky na návrh jednotlivých spojení a průnikových prostor, aby byla zajištěna větru odolná konstrukce. Při konstruování je také potřeba brát ohled na „živost“ dřeva jako stavebního materiálu.

SEMA-software umožňuje vedle jednoduché definice stavebních dílů a speciálního obrábění pro srubové stavby rovněž nutné automatizované postupy pro efektivní výpočty jednotlivých stěn. Výstupem jsou přímo použitelné výrobní plány, kusovníky a podle potřeby také data pro obráběcí stroje.

Prefabrikáty a montované stavby

Dnešními požadavky na montované stavby jsou optimální a individuální plánování, efektivní průběh výroby a vysoce kvalitní řemeslné zpracování. Zmíněné požadavky splní pouze optimální technologie a nástroje, které budou garantovat maximální pružnost a trvalou kvalitu všech projektových a výrobních kroků a konstrukčních detailů. Modulární struktura programu SEMA pokrývá všechny potřeby navrhování moderních dřevěných a montovaných staveb. Prostřednictvím propracovaných matričních dat a technologií maker může být SEMA-software přizpůsoben specifickým potřebám každé společnosti, a lze tedy automatizovat všechny standardní výrobní kroky. SEMA zajišťuje uživatelům dodržení vysoce odborných požadavků na montované stavby a jednoduchý systém manipulace pro efektivní a rychlé umístění dílů střech, stropů a stěn. Automaticky vytvořená data pro řízení obráběcích center a dřevoobráběcích strojů jsou nezbytné potřeby moderních výrobních procesů a jdou ruku v ruce s potřebným sběrem dat.

01-sema-07Flexibilní struktura zdrojových dat programu SEMA standardizuje a automatizuje průběh individuální výroby. Přesto mohou být automaticky osazené desky či dřevěné prvky dále upravovány, přesunuty či dodatečně znovu vytvořeny. Veškeré strojní opracování, jako vývrty, frézování nebo pozice a vzdálenosti přibití desek, mohou být v nákresu kdykoliv změněny.

U všech konstrukčních materiálů může být definována jejich měrná hmotnost, takže může být „on-line“ vypočtena jejich skutečná hmotnost včetně těžiště. Mimo to se projekčním zadáním přenáší veškeré potřebné informace o stavebních dílech do seznamu materiálu a vytváří se tak přesné materiálové listy.

Konstrukce moderních schodišť

V otevřené architektuře moderních staveb mají schody kromě svého původního účelu propojení podlaží také význam dekorativního prvku projektu. Moderní schody jsou kombinací současného designu a rozličných materiálů, jako dřevo, ocel a sklo.

01-sema-04
Efektivní technologie základních dat s promyšlenými automatickými možnostmi uspořádání a nakreslení umožňuje rychlé vytvoření návrhu odpovídajícího přáním zákazníka. Pro standardizované schody jsou k dispozici makra. Obě tyto možnosti šetří hodně času nejen při navrhování, ale i při skutečné stavbě schodů.

Nezáleží na tom, zda se jedná o pravoúhlé, kosoúhlé, nebo točité schodiště v provedení bočnicovém, koňském, čepovém, vřetenovém nebo betonovém. SEMA nabízí rozsáhlé funkce úprav pro komplexní detailní řešení. Integrovaný schodový modul v softwarovém balíčku SEMA usazuje schodiště do celé budovy a zároveň nabízí stálou aktualizaci 3D obrazu kvůli dvojnásobné kontrole návrhu.

Podle přednastavení pro optimální stupeň a potřebnou světlou výšku je automaticky vypočítán nejlepší poměr stoupání schodiště. Variabilní funkce zakřivení propočítá perfektní schody pro předdefinovaný stropní otvor. Analogicky ke konstrukčnímu předdefinování je připraveno i materiálové předdefinování pro stupnice a podstupnice. U již vytvořených schodů můžeme ve 3D uzpůsobit každý stupen individuálně.

Různé druhy a materiály šprušlí ve spojení s vytvořením madla, případně spodního pásu, umožňují vytvořit rozmanité vzhledové varianty schodišť. Pozice sloupků a výběr pro dělení šprušlí umožňují automatické přepočítání celkového zábradlí. Při dodatečných změnách jsou jednotlivé elementy automaticky dopočítávány.

Spojovací prvky

01-sema-08 Individuální spojení mezi rozdílnými materiály je důležitou částí stavebních prací. Nezáleží na tom, zda se jedná o tradiční dřevěná spojení nebo spojovací prvky/konzoly vyrobené z oceli. SEMA nabízí odpovídající spojení pro každou situaci s možností jednoduchého vložení do detailních výkresů s přesným záznamem materiálu a vyčíslením. Velký důraz je kladen na spojovací prvky od známých dodavatelů, které jsou součástí standardních dat. Vedle odpovídajících informací v materiálovém listu jsou u dřevěných prvků vytvořena a zohledněna všechna odpovídající opracování.

Současný trend směřuje k úpravám ve 3D. Pro komplexní konstrukce jsou k dispozici obsáhlé knihovny s 3D obráběním, například pro řezy, drážkování, vrtání a mnoho dalších. V programu je umožněno i libovolné zapínání viditelnosti jednotlivých prvků, čímž se práce značně usnadňuje. Je možné volně definovat a upravovat dle specifických potřeb i ty nejneobvyklejší konstrukce, ocelové komponenty a způsoby zpracování. To posunuje konstrukční limity ještě dále.

MCAD

Tak zvaný MCAD (Machine + CAD) kombinuje komfortní vlastnosti SEMA CADu s vysokými nároky na ovládání strojů a záznam a vyhodnocení materiálu. Dokonce i ty nejsložitější výrobní postupy mohou být přesně definovány v konstrukčním programu pomocí jednoduchých vstupů a dále pak vyráběny na stroji bez dalších úprav výstupu.

Vývoj jde stále kupředu

Software firmy SEMA podléhá neustálému vývoji. Každý rok jsou vydány 2 nové verze, které jsou pravidelně v květnu a prosinci rozesílány všem zákazníkům, kteří mají zakoupenou službu technické podpory. Eventuální nutné odstranění případných chyb nebo tzv. Release-servis je k dispozici i mezi jednotlivými verzemi v intervalu 6 týdnů, případně ještě častěji. Dva roční updaty programu umožňují v krátké době představit, ale i realizovat veškeré novinky. Do programu jsou tak rychleji také zapracovány návrhy a podněty ze strany zákazníků.

Jsou zákazníci, kteří očekávají s netrpělivostí každou novou verzi, jiným stačí provést aktualizaci jednou ročně. SEMA ulehčuje rozhodnutí tím, že pro každou novou verzi poskytuje krátké video, které představuje novinky programu ve velice jednoduché formě. Videa jsou roztříděna podle témat, takže každý uživatel má k dispozici jednoduchý přehled o vývoji SEMA programu.

Redakčně zpracováno z materiálů SEMA GmbH a SEMACZ, s. r. o.

Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit