Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Projekční software – pravá ruka architekta a projektanta

Tags: 3D CAD | Allplan | Software

allplan-01Jak při architektonické tvorbě získat více volného času bez snížení objemu odevzdaných projektů? Jak je možné zvládnout práci rychleji a efektivněji, mít více času pro sebe a své blízké? Jak získat prostor pro své zájmy, oddych a načerpání energie a inspirace do dalších pracovních povinností? Jak zvýšením efektivity zpracovat více projektů a tím vydělat více peněz? Pravou rukou architekta/projektanta je projekční software. Právě on může být odpovědí na výše položené otázky a dlouho hledaným řešením.

Ale jaký by měl být kvalitní a efektivní software, pomocí kterého se mohou stát tyto myšlenky skutečností? Abych získal nestranný pohled, zeptal jsem se některých z vás, kteří nad změnou přemýšlejí nebo ji mají za sebou, co bylo pro ně důležité anebo co zapomněli zvážit při svém výběru.

Výběr softwaru pro projektování a design by měl podle vás zohledňovat více kritérií, jejichž splnění zabezpečí jeho funkčnost a efektivnost při využití v praxi. Třeba se zamyslet, zda má software k dispozici funkčnost potřebnou na rychlé a efektivní vytvoření projektové dokumentace pro všechny požadované fáze projektu. Zda umožňuje vytvoření inteligentního modelu budovy a z něho možné odvození řezů, pohledů, detailních výkazů. Zda zároveň nabízí potřebnou funkčnost pro vytvoření a zpracování výkresů situací, detailů, případně profesí a zda nevyžaduje pro vaši práci další software založený na jiném způsobu práce. Právě nutnost kombinace více softwarů totiž vyšla z mého průzkumu jako skrytá nástraha a největší negativum.

Velmi důležitá je otevřenost softwaru při výměně dat a spolupráci. Software by se však neměl omezit jen na množství načítání základních formátů stavebnictví, které jsou samozřejmostí, a už vůbec by neměl být omezený jen na klasické 2D elementy. Měl by ulehčit spolupráci mezi modelovými, projekčními anebo statickými kancelářemi investora a budoucího správce nemovitosti. Měl by držet krok s myšlenkami architekta a umožnit jejich prezentaci. Za samozřejmost považujete vizualizace a tvorbu videí či graficky hodnotných posterů pro soutěže.

Zdá se, že správný výběr softwaru může být klíčovým krokem pro váš budoucí úspěch.

Komplexnost

Funkčnost a možnosti CAD systému Allplanu podporují celý proces projektování pro architektonické a projekční kanceláře, dodavatele staveb a stavební společnosti. Výjimečnost je založená na možnosti pokrytí všech fází od prvotních skic a studií, přes prezentaci návrhů a variant až po hotové výrobní a detailní výkresy.

Svoboda způsobu práce

Výše zmíněná komplexnost je přímo spojená s další obrovskou výhodou Allplanu při řešení konkrétního typu projektu anebo fáze projektu, kde je potřeba zvolit optimální anebo požadovaný pracovní postup, a tou je svoboda způsobu práce. Allplan se přizpůsobuje potřebám uživatele nejen nastavením pracovního prostředí (klávesové zkratky, sestavení panelů nástrojů, oblíbené položky, kancelářský standard v předpřipravených asistentech), ale hlavně svobodnou volbou nejvhodnějšího způsobu práce při projektování a architektonickém návrhu. A to v rozsahu od moderního BIM způsobu práce s inteligentním modelem budovy s maximálním množstvím prostorových objektů, kterého odměnou je automatické generování pohledů, řezů a výkazů z tohoto modelu, přes půdorysné využití základních architektonických funkcí stěny, otvory, výplně otvorů – tzv. 2 ½ D.

Zde je výhodou získání základních výměr, jako jsou plochy, délky, materiály a další. Klasický způsob zpracovávání dat vytvořením liniových kreseb v Allplanu poskytuje oproti klasickým CADům značné zefektivnění práce použitím inteligentních objektů (čárových, plošných) s možností výkazu. Každý uživatel určitě ocení jednoduchý a rychlý přechod mezi těmito styly práce (zjednodušeně mezi 2D a 3D). Každý ocení přepracované nástroje a jednoduchou orientaci mezi nimi.

Otevřenost platformy Allplan

Allplan ve své otevřenosti nabízí skoro neomezené možnosti výměny dat. Formáty DXF, DWG, DGN, IFC, SKP (Google Sketchup), PDF a další zabezpečí bezproblémovou a kvalitní výměnu informací. Neocenitelným přínosem pro práci je i možnost exportu celého modelu budovy, anebo jednotlivých podlaží, do 3D PDF – umožňujícího prezentaci navrhovaného řešení. Na prohlížení takto vytvořeného 3D PDF stačí prohlížeč Adobe Reader. Tím se značně zjednoduší příprava a způsob prezentace. Nabízí svobodu pro všechny, bez nutnosti zabývat se vytvářením konkrétních vizualizací anebo videí. Na druhé straně odpadá nutnost vlastnění specializovaného softwaru na jeho prohlížení. Tato možnost si vydobyla obrovskou oblibu u uživatelů Allplanu, kteří si už bez ní prezentace a konzultace svých projektů ani nedovedou představit.

allplan-02Obr. Export modelu z Allplanu do 3D PDF a jeho volná prezentace v prohlížeči Adobe Reader

Maximální efektivnost

Inteligentní model budovy otevírá nové možnosti, stává se obrovským centrálním zásobníkem informací. Díky němu můžete nejen odvozovat půdorysy, řezy, pohledy anebo detaily pro různé fáze projektu, ale též vytvářet vizualizace, komplexní výkazy výměr pro stavební povolení, rozpočty a kalkulace nákladů a též odevzdávat údaje o budově spolupracujícím partnerům, například projektantům nosných konstrukcí. Inteligentní model budovy je zvlášť užitečný, když přichází ke změnám a úpravám v jakékoliv fázi projektu. Všechny změny se zapracovávají centrálně jen jednou a jsou přenesené do všech výkresů. Tyto funkce výrazně snižují riziko vzniku chyb a pomáhají šetřit čas na zpracování a dokončení projektu.

Přehlednost projektu

Flexibilní struktura stavby umožňuje vytvářet členění objektu analogicky k jeho plánované topologii a následně se využije na rychlé odvození pohledů a řezů, anebo např. výkazů výměr přímo z modelu objektu. Prostřednictvím vizuálního manažera rovin je možné jednoduše modifikovat vzájemné výškové vztahy a vazby mezi jednotlivými podlažími a stavebními prvky.

Výkaz prvků? Nic jednoduššího

Síla Allplanu je i v komplexních výkazech výměr, místností a ploch, přičemž není důležité, zda pracujete v 2D, anebo používáte inteligentní model budovy. Pomocí reportů je možné získat různorodé vyhodnocení výkazů obytných ploch, podlahových ploch včetně grafického zobrazení vykazovaných prvků. Nastavení skladeb povrchů stěn, podlah a stropů v místnostech zabezpečuje rychlé vygenerování legend místností s dokončovacími pracemi. Výkazy všech stavebních prvků jsou v Allplanu rychle dostupné a okamžitě využitelné pro kalkulaci předpokládaných nákladů v různých rozpočtovacích systémech. Výkazy prvků a výměry i s grafikou můžete tisknout z přehledných reportů do formátu PDF anebo do formátu programu Excel, čímž jsou připraveny pro následné využití v kalkulačních softwarech.

Nejen novostavby

Zpracovávaní rekonstrukcí a sanací už není jen o barevných výplních a složitém popisování změn, ale v Allplanu nabízí rovněž efektivní způsob práce jako při projektování novostaveb. Rychle zapracování a vysoká produktivita při tvorbě výkresů existujícího stavu, bouracích prací, přestaveb nového provedení je možné díky stylovým plochám a čarám, typům výkresů a novým funkcím pro rekonstrukce. Výsledkem jsou graficky názorné projekty rekonstrukcí včetně potřebných výkresů, jako i rychlé výkazy výměr a kalkulace nákladů.

Od hmoty k detailu

Přechod od základních stavebních prvků stěn, desek, atd. k podrobným detailům konstrukcí, jako jsou zaslepení, škáry, ostění, zabezpečuje použitelnost Allplanu i při podrobných realizačních projektech. Použitím funkcí pro krovy a skelety můžete vytvořit libovolné dřevěné anebo ocelové konstrukce osazené do střešních rovin. Přepracovaná funkce strukturálních fasád nabízí obrovské možnosti návrhu a zpracovávání fasád s libovolným tvarem a členěním. Využít můžete předdefinované šablony, nebo vytvořit individuální, komplexních objektů fasád. Intuitivní modifikační funkce umožňují rychlé zapracování požadovaných změn a doplňků. Při složitých volných tvarech uživatel ocení možnost převzetí tvaru fasády z 3D plochy nebo tělesa získaného například při hmotovém modelování objektu. Všechny vzpomínané stavební prvky je samozřejmě možné vykazovat pomocí různých reportů, např. podle typu prvku, materiálu, ceny atd.

allplan-03Obr. Bohaté možnosti a funkčnost strukturálních fasád Allplanu

SmartParts

Vedle uznávaných konstrukčních možností nabízí nyní Allplan 2012 i hodnotné parametrické schopnosti na úrovni objektu – SmartParts. Tato inteligentní a výkonná funkce 3D modelování je odpovědí na stále komplexnější řeč tvarů v architektuře. SmartParts jsou nezávislé na CAD systému. Chovají se inteligentně a jednoduše a v reálném čase podporují změny objektů, variace, volné formování a sestavování flexibilních, předem vyrobených stavebních dílů. Zatím co architekti profitují ze SmartParts zejména v oblasti interiérů/exteriérů, inženýři zde najdou množství vestavných a speciálních stavebních dílů. Geometricky náročné nosné konstrukce mohou být modelovány podstatně jednodušeji a také mohou být dodatečně ještě změněny. Při minimálním riziku vzniku chyb se uživatelé Allplanu dostanou rychle ke kvalitním, realistickým projektovým podkladům. Programovací jazyk SmartPart Script, který je snadno naučitelný, umožňuje vytvářet individuální a parametrické objekty 2D/3D. Současně je možný import dalších kompatibilních skriptovacích jazyků, jako GDL, a integrace souborů Google SketchUp.

Modelování a prezentace

Na získání základní hmoty architektonického návrhu nabízí Allplan intuitivní modelovací nástroje na vytvoření rozličných 3D těles (rotační, translační, pravidelné...) až po moderní zbořené plochy a tělesa. Spojením modelování s booleovskými operacemi lze jednoduše získat požadovaný tvar, nebo je možné využít pokročilé modelování systému CINEMA 4D s přímým propojením na Allplan. Výbornou možností je i import tvarů nebo objektů z programu Google Sketchup, nebo naopak export modelu a jeho osazení a prezentace v Google Earth. Použitím kvalitních textur a povrchů, které Allplan nabízí, můžete získat fotorealistické zobrazení modelu s použitím specifických nastavení světel a prostředí na přesvědčivé vizualizace.

Výborná 2D funkčnost

Ať už je využití 3D modelu jakkoliv přínosné a efektivní, používaný program musí nabídnout nástroje na zpracování 2D dat, které jsou v projekci rovněž důležité. Jedná se např. o výkresy situací, detailů, technických výkresů. Tato funkčnost v Allplanu zabezpečuje, že není nutné využívat více softwarů na projektování, ať se jedná o jakoukoliv fázi řešení (skici, studie, stavební povolení, realizační dokumentace, prezentace). Přechod z 2D do 3D je plynulý díky použití stejných postupů a pracovního prostředí. Nakonec při kreslení architektonických objektů (stěny, otvory...) se jejich kreslení nijak neodlišuje od kreslení základních elementů (čáry...), ale množství informací, které dostaneme z 3D prvků, se zvyšuje geometrickou řadou.

Přesvědčivý design výstupu

V Allplanu lze sestavit přesvědčivé výstupní plány nebo plakáty určené na tisk. Použitím funkce 2D kreslení umožňuje vytvořit profesionální designové plakáty využitím přechodových výplní, transparentností, vložením obrázků, textů nebo OLE objektů (soubory Microsoft Office nebo Open Office), které dotvoří celkový vzhled plánu. Je možné připojit půdorysy a rozličné odvození, jako jsou řezy a pohledy v požadovaných měřítkách, a bez složitého přepočítávání získat požadovanou sestavu výkresů projektové dokumentace.

allplan-04Obr. Profesionální design plakátu určeného na tisk nebo export do 2D PDF

Použití Allplanu však nekončí jen vypracováním architektonických návrhů, studií nebo realizační dokumentace objektů, ale nabízí projektantům nosných konstrukcí možnost využití navrženého modelu pro vyztužování železobetonových konstrukcí, vytvoření výkresů tvarů a skladeb.

Kdybych měl popsat všechny další možnosti, potřeboval bych daleko více prostoru, než poskytuje tento článek. A vy daleko více času na jeho přečtení. Abyste objevili další možnosti a výhody systému Allplan, bude nejlépe začít instalací trial verze s vyzkoušením cvičného projektu QuickStart s podporou výukových videí ze stránky www.nemetschek.cz.

Autor poskytuje technickou podporu uživatelům systému Allplan.


Mohlo by vás zajímat: