Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Beckhoff Roadshow 2022

Autor článku: Redakce   
Pondělí, 22 Srpen 2022 11:13

Tags: Automatizace | Bec­kho­ff Au­to­mati­on | Bec­kho­ff Road­show | IPC | TwinCAT

Beckhoff roadshow-2234Spo­leč­nost Bec­kho­ff Au­to­mati­on zve zá­jem­ce na další roč­ník Bec­kho­ff Road­show. Jako každý rok před­sta­ví ak­tu­ál­ní hard­wa­ro­vé i soft­wa­ro­vé no­vin­ky ve svém port­fo­liu a mnoho dal­ších za­jí­ma­vos­tí. Na všech za­stáv­kách Road­show budou ces­to­vat trans­port­ní sys­témy Bec­kho­ff – XPla­nar: pla­nár­ní trans­port­ní sys­tém až se 6 stup­ni vol­nos­ti a XTS: li­ne­ár­ní trans­port­ní sys­tém s ši­ro­kou šká­lou mož­nos­tí ge­o­me­t­rie dráhy.

Před­sta­ve­na bude také re­ál­ná apli­ka­ce AI-In­spec­tor.one, která vznik­la za spo­lu­prá­ce naší spo­leč­nos­ti Bec­kho­ff, stoba Pre­ciz­ní Tech­ni­ka a Op­ti­So­lu­ti­ons.

Ve stře­du 14. září 2022 mů­že­te být navíc díky on-line pře­no­su sou­čás­tí Road­show v Brně i z po­hod­lí svého do­mo­va nebo kan­ce­lá­ře.

Termíny a místa konání

13. 9. 2022 | Trenčín
Hotel Magnus
Považská ulica 1706/35, 911 01 Trenčín

14. 9. 2022 | Brno + on-line přenos
Best Western Premier Hotel International Brno
Husova 200/16, 602 00 Brno

15. 9. 2022 | Praha
OREA Hotel Angelo Praha
Radlická 3216/1g, 150 00 Praha 5

Program

09:00     Snídaně a registrace
10:00     New Automation Technology
10:15     Novinky v TwinCAT
10:40     IPC – aktuality a novinky
11:00     IPC – představení CX70xx
11:10     Hardwarové novinky
11:30     Oběd
12:30     XPlanar a magnetická levitace v praxi
13:05     Konfigurace XTS v TwinCAT 3
13:25     Ladění stroje pomocí Scope View
13:40     Využití TwinCAT 3 Analytics při uvádění stroje do provozu
14:00     Odpolední káva a prostor pro diskuzi

 Registrace Beckhoff           Registrace Beckhoff-online 

Mohlo by vás zajímat: