Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Velké sestavy v Pro/ENGINEER Wildfire 4.0

Autor článku: Roman Zikmund   

Tags: CAD | PTC | Software

Pro/Engineer Wildfire 4.0V současné době je největším nepřítelem konstruktérů a vývojářů zejména čas. Každý projekt má být vyvinutý co nejdříve, aby daná společnost mohla reagovat co nejrychleji na požadavky trhu. Velký důraz je kladen na disciplínu vývojářů a konstruktérů, hlavně pak na dodržování CAD standardů a směrnic, obzvláště pokud jich pracuje více na jednom projektu. V CAx systému Pro/ENGINEER byla za dobu jeho existence vyvinuta řada rozsáhlých projektů a každoročně probíhající soutěž AV ENGINEERING AWARDS, kterou pořádá společnost AV ENGINEERING, a. s., je důkazem, že nemalá část těchto projektů úspěšně vzniká i v České republice.
Tento článek se zabývá převážně urychlením práce s rozsáhlejšími projekty, nástroji pro zjednodušení sestavy v systému Pro/ENGINEER, a zkrácením doby načítání rozsáhlých konstrukčních celků (Obrázek 1).

HW dříve

V dřívější době bylo nutné rozsáhlé projekty v systému Pro/ENGINEER zjednodušovat. Převážně to bylo z důvodu kapacity načítaných dat, protože tehdejší pracovní stanice byly limitovány zejména výkonem grafických karet a velikostí operační paměti, protože pro 32bitové operační systémy je limit adresování na jednu 32bitovou aplikaci zhruba 3 GB, v reálném prostředí někde kolem 2,5 GB. Již před lety samozřejmě také existovaly výkonné pracovní stanice s 64bitovými operačními systémy, ale jejich pořízení bylo značně finančně náročné a jejich nákup si mohly dovolit jen velké společnosti.

HW dnes

Situace, kterou způsobovalo omezení výkonem pracovní stanice, se dnes značně zlepšila. I když, co budeme říkat za pět let? Nákup výkonných pracovních stanic je dnes otázkou několika desítek tisíc a s podporou dostupnějších 64bitových operačních systémů lze získat dostatek volného prostoru v operační paměti počítače pro rozsáhlé projekty. V neposlední řadě také stojí za zmínku cenově dostupné a výkonné grafické karty. U těch lepších je již nyní standardem možnost jejich společného zapojení a tím získání mnohem lepších výsledků při náročných grafických operacích.

Obr. 1

Zjednodušené reprezentace

I přes výkony dnešních pracovišť se v současnosti vyplatí složité a rozsáhlé projekty stále zjednodušovat. Nedílnou součástí práce každého uživatele systému Pro/ENGINEER, který se setkává s rozsáhlými konstrukčními celky, je využívání tzv. zjednodušených reprezentací. Jedná se vlastně o vyloučení částí projektu, které pro právě probíhající činnost nejsou nutně potřeba – například tvorba nové komponenty na úrovni sestavy, kopírování geometrie ze skeletonového modelu, kontroly kolizí, a další. Řešením může být vyloučení sestavy až na dva tři díly nutné pro práci. (Obrázek 2.) Tím jsou vyřazeny nepotřebné díly, ale zároveň při tom nedochází ke „zhavarování“ umístění. Po dokončení úkonu lze vyřazené celky opět snadno na pár kliknutí myši vrátit. V tomto případě se nejedná o zjednodušení celku z hlediska kapacity dat, ale o zpřehlednění sestavy. Protože lepší přehlednost rovná se urychlení práce a tím i ušetření času.

Obr. 2: Vrcholová sestava je vyloučena, ponechány jsou pouze potřebné díly

Obálky

V praxi mohou také nastat případy, kdy uživatel nebude chtít v sestavě složitý díl vyloučit, ale pouze jej zjednodušit. Například prvek zaoblení (Round) spotřebuje velkou datovou kapacitu a u složitějších odlitků či výlisků může způsobovat pomalejší manipulaci při drátovém vykreslení, delší regenerační časy, atd. I tyto problémy Pro/ENGINEER umí řešit. Významnými nástroji ke zjednodušení celků mohou být, mimo jiné, i tzv. obálky (Envelope). Jedním z východisek může být vytvoření náhrady za složitý model – ať už namodelováním podobného tvaru (například válcový tvar místo ozubeného kola) (Obrázky 3a a 3b), nebo zjednodušením modelu – zachováním jen určitých povrchových ploch – funkce Shrinkwrap. Ač je sestava nahrazena zjednodušenou reprezentací, ani v této situaci nedochází ke zhavarování umístění ostatních komponent, ani ke změně hmotnostních charakteristik celé sestavy.

Obr. 3a: Model pásu robota před zjednodušením

Načítání rozsáhlých celků

Jak již bylo v dřívějších odstavcích řečeno, čas hraje důležitou roli při vývoji každého projektu. Za neproduktivní prodlevy se dají označit i časy načítání velkých sestav do paměti počítače. Vývojáři systému Pro/ENGINEER mysleli i na tuto možnost. Pro některé pracovní úkony totiž není třeba načítat do paměti plnohodnotné modely, tzv. Master reprezentaci, ale stačí jen 3D náhledy (tzv. Graphics Rep), např. pro získání přehledu o tom, jak se bude daný model chovat v zástavbě. Podstata tkví v tom, že v grafické reprezentaci se velké sestavy načítají podstatně kratší dobu. V praxi to znamená úsporu poloviny až dvou třetin času oproti plnohodnotné reprezentaci. Samozřejmě, úspora doby načítání je vykoupena omezením některých funkčností, v grafické reprezentaci nelze provádět například animace nebo analýzy mechanismů.

Obr. 3b: Zjednodušený model pásu robota po aplikování Envelope

On-Demand

Se zajímavým řešením přichází Pro/ENGINEER Wildfire 4.0. Svou funkcí automatického On-Demand značně rozšiřuje obzory v oblasti používání grafické reprezentace. K dispozici jsou příkazy jako například zaměnitelnost komponent, vytvoření flexibility nebo aktivace komponenty (Obrázek 4). Nástroj On-Demand je v systému Pro/ENGINEER k dispozici již léta, ale musel být dříve aktivován uživatelem, což se občas opomnělo. Jeho funkčnost je založena na načtení sestavy v grafické reprezentaci. V případě, že uživatel bude chtít u jednoho dílu provádět úpravy, systém jej automaticky povýší do té reprezentace, ve které daný úkon provádí – například Master reprezentaci pro modifikaci rozměrů. Po dokončení činnosti se daný díl automaticky překlopí zpět do grafické reprezentace a vymaže z operační paměti.

Read Only status

V systému Pro/ENGINEER lze nastavit buďto celým modelům, nebo jen několika prvkům z těchto modelů status Read Only – pouze pro čtení – a vyloučit je tím z regenerace. Jeho použití je vhodné zejména pro rozsáhlá násobení, složité prvky zaoblení nebo standardní komponenty. Takto nastavené prvky se během regenerace sestavy přeskočí, čímž lze získat kratší časy regenerace a načítání sestavy. Tyto prvky nelze modifikovat, dokud jim tento status nebude odebrán.

Obr. 4: Sestava načtená v On-Demand módu

Závěrem

Tvorba rozsáhlých projektů je běh na dlouhou trať, kdy jedno zakopnutí může znamenat zdržení, které se nejvíce projeví ve finálních etapách tohoto závodu. Systém Pro/ENGINEER pro usnadnění a zpřehlednění práce přináší spoustu pomocných nástrojů, které vycházejí z mnohaletých zkušeností, a jak je známo: čas jsou peníze, a my dodáváme: lepší přehlednost je úspora času.

Autor pracuje ve společnosti AV Engineering.

Mohlo by vás zajímat: