Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
Infor 2

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3DVIA Composer

Tags: Dokumentace | PDM | PLM | Software

aneb jak rychle vytvořit kvalitní průvodní dokumentaci

3DVIA ComposerStále více kolem sebe pozorujeme, jak se zvyšuje technická úroveň výrobků, o co více působivější je jejich design a jak s tím, ruku v ruce, roste náročnost zákazníka a nároky na profesionalitu výrobce. S nárůstem 3D CAD systémů pro konstruktéry a vývojáře přichází zcela nové možnosti i pro tvůrce průvodní dokumentace k výrobkům. To, jak velký význam má průvodní dokumentace pro výrobce nebo provozovatele výrobků, zde asi nemá smysl více rozebírat. Totéž platí i o čase stráveném na přípravě takových dokumentů. Že je to práce náročná, potvrdí každý, kdo se s těmito úkoly musí zabývat.

Dokumentace vytvářená současně s výrobkem

Když se podíváme na životní cyklus výrobku, tak v převážné většině případů zjistíme, že průvodní výrobkovou dokumentaci lze tvořit a kompletovat, až když je vyroben alespoň prototyp finálního výrobku. Dokumentace k výrobku totiž většinou obsahuje spoustu grafických informací, které se pořizují mnohdy velmi složitě a ne vždy bývají zcela výmluvné. Samozřejmě, že absence grafických materiálů velmi znesnadňuje činnost obchodníků, marketingu, apod. Proč tedy nemít možnost vytvářet všechny potřebné grafické výstupy zároveň s vývojem výrobku a v dostatečném časovém předstihu před jeho uvedením na trh.

3DVIA Composer

Řada unikátních technologií

Důležitou vlastností Composeru je přímé využití 3D dat z celé řady různých CAD systémů, jako jsou například SolidWorks, Catia V4 i V5, Pro/E, ale i možnost načtení obecných formátů z jiných programů pomocí obecných převodních formátů STEP, IGES a STL. Po otevření některého z výše uvedených datových formátů v programu dojde k vytvoření SMG souboru, který je jakousi inteligentní schránkou nesoucí celou řadu informací o modelech, a to jak grafických, tak i například informace o struktuře sestavy, což může být rozvržení podsestav nebo seznam jednotlivých dílů v zařízení obsažených. Dalším přínosem je stálé spojení s CAD daty, to znamená, že při změně modelů v 3D systému stačí provést pouhý update dat a veškeré změny se projeví v již vytvořené dokumentaci, jež je v datovém souboru SMG, který aplikace 3DVIA Composer využívá. Tím je zabezpečena aktualizace a správnost výstupní a doprovodné dokumentace a odpadá rozsáhlý a pracný proces, ve kterém by všechny tyto malé či globální změny musely být prováděny ručně. Z dané skutečnosti vyplývá nemalé zvýšení kvality veškeré dokumentace během celého životního cyklu výrobku, značné omezení chybovosti a úspora času na její dokončení a s tím samozřejmě spojené snížení nákladů na jejich cenu.

3DVIA Composer

Myslím, že 3DVIA Composer nabízí celou řadu unikátních technologií, které žádné jiné aplikace neobsahují, proto je i velmi těžké určit, do které kategorie by měl být mezi IT technologiemi tento software zařazen. Určitě bych vám doporučil tuto novou aplikaci vyzkoušet. Práce v programu je velmi intuitivní, rychlé sžití s prostředím vás dozajista mile překvapí, stejně jako výsledky, kterých se dá pomocí tohoto programu dosáhnout.

Jednoznačné výhody

Prostě využitím existujícího 3D návrhu můžete vytvářet přesnou a aktualizovanou dokumentaci výrobku. Automatizací činnosti nejen že urychlíte tvorbu dokumentace, zároveň tím omezíte nákladné chyby a umožníte odbornému i laickému personálu efektivně spolupracovat na přípravě tohoto produktu. A co je zvlášť důležité: Uvedete nové výrobky rychleji na trh, získáte náskok proti konkurenci a zlepšíte služby svým zákazníkům.

3DVIA Composer

Autor pracuje ve společnosti SolidVision.


Mohlo by vás zajímat: