Pomáháme firmám růst
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

ORBIT
3Dexpo
Předplatné časopisu CAD

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pro/ENGINEER: Dostupný pro každého!

Tags: CAD | PTC | Software

kosZkušenosti s používáním

Tak se nám blíží víkend a já byl přes týden mimo firmu. Čas je ale neúprosný a systém WINDCHILL mě upozorňuje, že musím v pondělí odevzdat návrh vylepšeného výrobku. Jasně, mám to v plánu. V seznamu připomínek a požadavků vidím požadavky našich zákazníků. Ha, a právě tam přibyl další požadavek z oddělení marketingu. Jsou zde i nějaké náčrty změn a připomínky vyznačené přímo na modelu v prostředí ProductView.

Tak si to shrňme

Zákazníci požadují:

  • Atraktivnější design
  • Minimalizace hmotnosti (max. 20 kg)
  • Snadnou manipulaci s nastavením výšky koše i dítětem
  • Větší stabilitu

Nemělo by to být nic složitého, vždyť to je celkem sranda. Zahajuji svou práci tím, že píšu e-mail šéfovi, že pokud to musím zmáknout do pondělí, vzal bych si práci domů. Super, mám potvrzeno. Ve Windchillu si ukládám celý minulý projekt pod novým jménem na můj notebook (říká se tomu Portable Workspace) a jde se. Všichni zainteresovaní mezitím dostali automatický e-mail, který popisuje, co jsem s daty provedl. Že bych na nějaká data zapomněl? Jsem v klidu. Windchill za mne hlídá všechny návaznosti, a tak mám jak CAD data (díly, sestavy, výkresy, výpočty, optimalizace, obrábění..., ale také Office dokumenty a vlastně vše :o).

Doma si vařím kafe a prohlížím si ještě jednou připomínky. Pak jdu na to.

okno_productviewObr. 1 Okno ProductView s poznámkami

Jde se na to

Otevírám původní sestavu. S výhodou využívám náhledu a mažu díly, které již nebudu v nové verzi potřebovat. Pro/ENGINEER mi nabízí celou řadu nástrojů, jak se vypořádat s návazností a vztahy rodič/potomek. V sestavě mohu lehce díly vyměňovat za podobné nebo úplně nové, aniž by došlo k havárii následných a navázaných dílů. Co se týče prvků na modelu, nemusím je mazat ani potlačovat, mohu vytvořit prvek, který nepotřebnou geometrii vymaže. Tento prvek je zaznamenán v modelovém stromě, takže jej mohu kdykoliv přesunout na příslušné místo v časové historii tvorby.

soubor_obrazku_maly

I z náhledu, kterým mohu otáčet a zvětšovat, ještě než geometrii otevřu, mohu ze sestavy vybrat potřebný díl (obr. 2 a 3). Okno se překreslí a v náhledu je požadovaný díl, který otevřu.

V rámci zpevnění tohoto dílu byl požadavek vytvořit důlek a drážkování v horní části. Nakreslím si na povrchu obloukovou čáru, která mi bude vymezovat délku drážky. Jde to snadno. Pro/ENGINEER mi automaticky kótuje skicu a upozorňuje mě na neúplnost nebo na chybu. Například mi zvýrazní dvě čáry nakreslené na sobě. Všechny funkce naleznu na pravém tlačítku myši, takže menu vůbec nepoužívám. Volím objemové odstranění uvnitř skici pomocí rotace a důlek je hotov. Na drážky mám vytvořené makro, které není nic jiného než zaznamenání příkazů, které v Pro/ENGINEERu provádím. Toto makro pomocí klávesové zkratky aktivuji a drážka se vytvoří na povrchu. Teď již stačí jen provést násobení.

Ještě se podívám na výkres. Je v pořádku, všechny pohledy se samy zaktualizovaly. Pokud bych dělal díl, který by vyžadoval kompletní zakótování, mohl bych zvolit ikonu „zobraz všechny kóty, drsnosti, tolerance tvaru a polohy a zarovnej je k hranicím pohledů". Já to ale v tomto případě dělat nemusím, protože se tento díl bude lisovat. Jeho geometrie se přímo používá pro formu a tvarové vložky, takže má konstruktér formy a pak i NC programátor značně ulehčenou práci. Je to stejná situace jako s mým výkresem. Pro úplnost, v Pro/ENGINEERu se mi mohou výkresy vytvářet automaticky. Stačí k tomu jedno kliknutí myškou při zakládání dílu. O nic se nemusím starat. Navíc při vytváření kopie z této geometrie se mi automaticky kopíruje i výkres.

Na řadu přichází Manikin

Tak, co jsme tam měli dále. Aha, už vím. Požadavek, aby mohlo nastavovat výšku koše i dítě. Tak jdeme na to. Rozhodně nemám v úmyslu zjišťovat průměrnou výšku dítěte. Využiji k tomu část Pro/ENGINEERu, nazvanou Manikin. Ta je mimochodem k dispozici ve všech pracovištích Pro/ENGINEERu. Otevřu si celkovou sestavu a přidám k ní postavu dítěte. Z databáze si nechám vyfiltrovat postavu. Zvolím chlapce ve věku 10 let, Američana a v populaci zastoupeného 50 %. Jeho výška je 1,35 m a váží 30,5 kg. Vložím jej do sestavy na požadované místo tak, že ukážu na povrch, na kterém má stát. Již na první pohled je jasné, že je malý a na rukojeť nedosáhne. Pro rychlost si nechám zobrazit rozsahy jeho paží a vše se potvrzuje. Musím posunout madlo dolů. To je snadné. Zmodifikuji kótu, automaticky se mi posunou obě poloviny madel včetně ovládacího mechanismu zarážky a také drážka. Mohu si být jistý, že mám vše v pořádku? Raději si nechám propočítat kolize, abych měl jistotu. Tento příkaz a mnoho dalších si mohu nastavit tak, aby se prováděl automaticky například při opětovném uložení do naší firemní databáze Windchill. Žádná kolize se v sestavě nevyskytuje. Paráda.

Nyní si ověřím rozsah pohybu přímo pomocí postavy. Zvolím speciální ikonu sjednocení a vyberu pravou dlaň a rukojeť. Pokud je to možné vzhledem ke vzdálenostem, tak se celá ruka natáhne. Ano, je tomu tak a již vidím, že mé předchozí úpravy byly dostačující. Z databáze přednastavených pozic zvolím uvolněnější pozici celé postavy a detailní pozici pro pravou dlaň (uchopení). Pokud chci, mohu nastavit i bod, na který se bude postava dívat. Volím stejný bod, který jsem zvolil pro uchopení. Je to príma, protože se mohu dívat na celý výrobek pohledem postavy chlapce. Navíc pokud pohybuji mechanismem, pohybuje se i ruka a hlava. Samozřejmě jen do fyzicky možných poloh. Pro jistotu si ještě ověřím manipulaci s mechanismem, pokud jej bude ovládat rodič. Vyberu sestavu dítěte a pomocí pravého tlačítka myši zvolím příkaz pro záměnu. Z databáze postav vybírám ženu. Stejně jako u postavy dítěte volím věk, region atd. Po potvrzení výběru se automaticky postavy zamění. Nádhera. Vše je nastaveno stejně jako u dítěte. Nejen pozice, ale také směr pohledu a uchopení. Opět jednoduchým tažením za geometrii ověřuji správný rozsah mechanismu. Jde to.

postavy

Optimalizace návrhu

Ještě si říkám, že by bylo lepší zaměnit hlavní nosný sloupek, z kruhového průřezu na průřez čtvercový. Stačí vybrat ikonu nosník a vybrat geometrii. Dostávám se do přehledného menu, ve kterém volím ikony záměny a z databáze vybírám čtvercový 80 x 80 tl. 3. Změny potvrdím a vše je hotovo. Kdybyste měli někdy geometrii, kde byste potřebovali profily ořezávat, je na to v Pro/ENGINEERu přímo menu s názornými ikonami. Stačí dva kliky na profily a ořezání je hotovo.

Dále musím prověřit polohu těžiště celé sestavy kvůli stabilitě. Opět jednoduchá úloha. Stačí vybrat ikonu a bod těžiště vidím přímo na modelu. Jsem na bezpečné straně. Pokud bych chtěl, mohl bych si nechat nastavit těžiště do přesné polohy nebo zoptimalizovat tvar podstavce například s požadavkem minimalizace hmotnosti a minimalizace povrchu. Ale tady to není třeba. Navíc jsem si v práci zapomněl připojit i licenci BMX (Behavioral Modeling Extension), přesto si dělám poznámku přímo v sestavě.

Nakonec ještě provedu pevnostní výpočet plechové konzoly. Označuji konzolu a nosník a vytvářím novou zjednodušenou reprezentaci. Všechny další součástky se potlačí a vymažou se také z operační paměti počítače, což mu při výpočtu ulehčí. Přesto, že mám potlačeny některé díly, ve struktuře sestavy je pořád vidím, vím o nich. Rovněž hmotnostní charakteristiky jsou korektní. Volám si aplikaci Mechanica. Pro/ENGINEER mě vyzývá, abych potvrdil, popřípadě změnil typ spojení těchto dvou součástek. Volím spojení typu kontakt a nastavuji spojení pomocí šroubového spoje s předpětím. Pokud bych byl nováček, mohl bych si zapnout průvodce, který by mě provedl celou operací výpočtu, ale postup a ovládání jsou tak jednoduché, že průvodce už dávno nepoužívám. Nadefinuji vetknutí, zatížení a spouštím výpočet. Ještě jsem se ani nemrkl, jaké je venku počasí, a mám výsledek. Průhyby a také maximální napětí nepřesáhly dovolené meze. Je to OK. Ale i kdyby mi výpočet nevyšel, nic se neděje. Jen bych upravil kóty a výpočet zopakoval. Anebo bych spustil optimalizaci. Práci strojům, ne? Pro/ENGINEER by za mne nastavoval hodnoty pro vybrané kóty, aby prováděl jednotlivé pevnostní výpočty. Tak dlouho, až by dosáhl mnou předepsaných výsledků.

Vstříc uživatelům

Když jsem o tom mluvil večer s kamarádem, ptal se mě, co všechno z Pro/ENGINEERu mám na svém notebooku. Říkám mu, že jsem používal základní verzi Pro/ENGINEERu, která umí vytvářet geometrii pomocí parametrických objemových a plošných prvků. Jde to super, bez kompromisu. Díly mohu skládat do libovolně rozsáhlých sestav. Jak velkých? Jak potřebuješ. Na počtu dílů nezáleží. Pro/ENGINEER to zvládne. Samozřejmostí je tvorba výkresů. V mojí nové verzi je Wildfire 5.0 ještě více uzpůsobeno požadavkům nás uživatelů. Dále mohu ve své základní verzi Pro/ENGINEERu provádět ergonomické analýzy, statické pevnostní výpočty dílů i sestav, elektromechanické analýzy přeskočení jisker. Mohu také konstruovat příhradové konstrukce včetně šroubových a kolíkových spojů. Jo, a abych nezapomněl, k dispozici mám i 2,5osé NC programování. Na prohlížení sestav, dílů i výkresů mimo Pro/ENGINEER a také na poznámkování používám ProductView. Je od stejného výrobce jako Pro/ENGINEER, a tak mi jejich spolupráce přináší celou řadu výhod. Mohu si například zobrazit všechny Pro/ENGINEER parametry a podle těchto parametrů mohu geometrii na obrazovce filtrovat. Například mi červeně zvýrazní díly, které jsem dělal já a jsou vytvořeny z hliníku. Ostatní díly zešednou a zprůhlední.

Produkt pro každého

Často mi kamarádi říkají, proč používáme Pro/ENGINEER a že musíme být bohatá firma, když si můžeme dovolit takový software. Odpovídám: „A ty víš, kolik Pro/ENGINEER stojí?" Většinou jsou překvapeni, protože i cena je opravdu pro každého.

flexibilni_editaceObr. 14 Flexibilní editace

knihovna_profiluObr. 15 Knihovna profilů

snadna_volba_typuObr. 16 Snadná volba typu napojení profilů


Mohlo by vás zajímat:
 

Komentáře  

 
# Tak kolik to stojí?Guest 2010-12-17 12:34
Hmm, tak cenu jsem se nedozvěděl. Hlavně že je to CAD pro každého.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Zeptejte se distributoraGuest 2010-12-17 12:55
Nečekejte cenu v jednotkách tisíc. Konečná cena produktu se vždy odvíjí od konkrétního obchodního případu, takže doporučuji kontaktovat nejlépe obchodní oddělení společnosti AV Engineering (www.aveng.cz), distributora produktů PTC.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit