Alvao
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
Data&AI Forum 2020
IT Systems - předplatné

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Železničné opravovne a strojárne Zvolen

Tags: CAD | SolidWorks | Uživatelé

zvolen01Správně a včas přehozená výhybka aneb zkrácení doby vývoje a komplexní tvorba výrobku v SolidWorks

Historie akciové společnosti ŽOS Zvolen sahá až do roku 1872, kdy byly postaveny první Železniční dílny pro potřeby železniční tratě Budapešť – Šalgotarián – Lučenec – Zvolen – Kremnica – Vrútky. Postupem času se z těchto dílen vyvinul opravárenský podnik s hlavním zaměřením na opravu a zdokonalení motorových lokomotiv. V současné době se ŽOS Zvolen člení na dva hlavní úseky: provozní jednotku LOKO, zabývající se převážně opravami a rekonstrukcemi železničních kolejových vozidel, a provozní jednotku SV, zaměřenou na realizaci zakázek i pro neželezniční zákazníky.

Nasazování 3D konstrukčních softwarů začalo v podniku před 11 lety, kdy se společnost rozhodla zakoupit tehdy nejrozšířenější 3D software Pro/ENGINEER. Cca sedm pracovišť vývojové konstrukce nadále používalo kromě softwaru Pro/E také 2D CAD software. Postupně byly jednotlivé části lokomotiv přemodelovány do 3D a vznikaly první sestavy a podsestavy. I když se ukázaly nesporné výhody 3D softwaru, celá tíha práce v 3D stála na oněch 3 pracovištích. Širšímu nasazení Pro/E bránilo hlavně jeho uživatelské rozhraní.

 

V roce 2003 se firma rozhodla přehodit výhybku a změnit směr. Pracoviště Pro/E byla nahrazena softwarem SolidWorks. Důvody změny byly jasné. Ikonové menu a intuitivní prostředí, jednodušší tvorba výkresové dokumentace, kratší doba potřebná pro zaškolení na SolidWorks, to byly očekávané výhody, které v budoucnosti mohly přinést nasazení většího počtu 3D pracovišť a tím i efektivnější práci ve vývojovém týmu. Obava ze ztráty vytvořených dat byla eliminována využitím unikátní technologie FeatureWorks, která tehdy umožňovala „rozbít" importovanou geometrii na prvky a ty použít pro další vývoj výrobku.

 

zvolen02

Nesporná výhoda byla i schopnost softwaru pracovat s 2D soubory ve formátech DWG a DXF a jejich jednoduché použití pro tvorbu 3D modelu a následné vytváření změn.

SolidWorks byl tedy výborným řešením jak pro 2D uživatele, kteří ho měli v budoucnosti používat, tak pro uživatele 3D, protože jednoduchost ovládání SolidWorks umožnila pracovníkům efektivnější práci a možnost rozšířit rozsah činností.

Správnost úvah a rozhodnutí se ukázala hned v dalším roce. Vývojový tým byl postaven před úlohu zdokonalit vlak T448.0 tak, aby se po jeho rekonstrukci zvýšila technická úroveň lokomotivy, snížily nároky na údržbu a zlepšil komfort obsluhujícího personálu. Tak se změna dotkla hnacího agregátu, úpravy rámu, kapotáže, kabiny a elektrické výzbroje s řídícím systémem. Zlepšily se rozhledové poměry a zvýšil komfort obsluhy. Nově osazená elektrická výzbroj a řídící systém umožňují jednodušší a komfortnější ovládaní lokomotivy i v dvojčlenném řízení.

zvolen03

Vývojový tým inženýrů Trokšiara, Krška, Morvaye, pod vedením Ing. Hupiana a Ing. Hanáka, se celé úlohy zhostil v termínu listopad 2004 až září 2005, kdy došlo k realizaci výroby. Náročnost práce spočívala nejen ve výběru a odladění nových agregátů, ale mnohé věci bylo třeba domodelovat z 2D, pro několik celků byla použita i 3D data z Pro/E. Celá sestava byla navržena v SolidWorks.

Nosnost rámu byla přepočtena formou externí zakázky v COSMOSu (nyní SolidWorks Simulation), který se stal v té době nedílnou součástí portfolia produktů firmy SolidWorks.

Na základě zkušeností získaných při rekonstrukci T448.0 se vývojový tým pustil do ještě odvážnějšího projektu, stavby úplně nové Motorové jednotky 813-913. Toto „dvojče" podnik ještě nikdy předtím nevyráběl. Aby bylo možné úlohu zvládnout, firma doplnila počet pracovišť SolidWorks o dalších 5. Potřeba komplexnosti řešení návrhu v 3D si vyžádala zvýšit úroveň kvality pracovišť, a tak byla dvě pracoviště, která měla sloužit na tvorbu hydraulických a pneumatických částí nejen motorové jednotky, ale i v dalších modernizačních projektech, povýšena na software SolidWorks Office Premium. Správnost tohoto kroku potvrzuje návrh trasy nového pneumatického okruhu brzdy v nerezovém provedení potrubí bez tepelného ovlivnění při výrobě s použitím strojírenského šroubování pro modernizovanou lokomotivu r.746.

zvolen04

Cílem bylo i využití těchto pracovišť na statické a kinematické výpočty a nahradit tak externí formu spolupráce i v této oblasti. No a výsledek?

Za vše hovoří čísla. Začátek realizace projektu v březnu 2006, ukončení výroby prototypu v listopadu 2006, zkoušky na okruhu byly ukončeny v lednu 2007.

Za tuto dobu vývojový tým vyvinul novou motorovou jednotku, která obsahovala více než 7060 součástí, 720 podsestav o více než 6300 dílech.

Dvojče, kterého bylo dosud vyrobeno 39 kusů, přineslo železnicím nejen zvýšení kapacity přepravovaných osob, úsporu nákladů na provoz, ale především výrazné zvýšení komfortu, prostoru a pohodlí pro cestující.

Mezi další projekty, které je třeba zmínit, patří i modernizace lokomotivy T712.

Asi nikoho nepřekvapí, že po této zkušenosti došlo k opětovnému rozšiřování počtu pracovišť do výrobní zakázkové konstrukce. Množství narůstajících dat si vyžádalo udělat další krok ke zkvalitnění práce v SolidWorks. Firma se v roce 2009 rozhodla k opětovné investici do oblasti vývoje a konstrukce a zakoupila SolidWorks PDM Enterprise pro správu, archivaci a kontrolu konstrukčních dat, od čehož si pracovníci slibují přešetření nákladů potřebných k vyhledávání dat, spojených s duplicitou používaných dat, efektivnější využití dat při vzájemné týmové spolupráci.


„Správné rozhodnutí v daném čase pro používání sofwaru SolidWorks v ŽOS Zvolen potvrzují faktory jako komplexní a kvalitní dokumentace, eliminace kolizních stavů při návrhu, zvýšení kvality díla již při návrhu, komfort pro uživatele a velmi dobrá technická podpora ze strany dodavatele."

Ing. Peter Hupian, vedoucí odboru vývoje


Ukázkou oboustranně prospěšné spolupráce s dodavatelem je např. doplnění databáze ČSN a DIN o databázi hydraulických komponentů, které si pracovníci ŽOS žádali používat.

V současné době řešený projekt rekonstrukce lokomotivy r.750/754 na lokomotivu r.757 pro akciovou společnost ZSSK je při tvorbě návrhu v 3D a dokumentace realizovaný osvědčeným softwarem SolidWorks Office Premium.

Jedenáctiletá spolupráce s dodavatelem obou 3D softwarů, pravidelná aktualizace softwaru, pravidelná školení, kterých se pracovníci ŽOS účastní, jsou výborným předpokladem pro kvalitní a efektivní využití vynaložených prostředků do softwaru. Zároveň jsou předpokladem ke zvýšení kvality a úrovně, zkracování doby vývoje produktů, které ŽOS Zvolen dodává na trh ve své více než 135leté tradici.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit