Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CFD modul pro interakci mezi tekutinou a konstrukcí

Tags: CAD | CAE | Software

synerma01A dalších více než 100 zlepšení v nové verzi Abaqus 6.10

Abaqus 6.10 zavádí více než 100 zlepšení navržených uživateli, a to z hlediska modelování, výkonu, snadnosti ovládání, vizualizace, multifyzikálních dějů a mechaniky. Zavádí také zcela nové multifyzikální možnosti z oblasti Computational Fluid Dynamics (CFD). Tento nový modul umožňuje uživatelům provádět plně sdružené úlohy spolu s Abaqus/Standard a Abaqus/Explicit, jako například interakce mezi prouděním tekutiny a obtékanou poddajnou konstrukcí, výpočty teplotních polí v elektronických systémech chlazených konvekcí nebo ve výfukovém systému motorů.

„Jsme velice potěšeni, že Abaqus 6.10 nám poskytuje možnost provádět bez větších komplikací CFD výpočty především zaměřené na interakce typu tekutina–konstrukce, abychom mohli simulovat chování jednotlivých komponent motorů v reálných podmínkách," říká Dr. Fred Yang, technický vedoucí skupiny provádějící výpočty na ložiscích z americké společnosti Federal-Mogul Powertrain Sealing and Bearing Group. „Toto nové řešení nám poskytuje velice efektivní nástroj na prozkoumání multifyzikálních dějů již ve vývojových fázích, které vede ke zvýšení výkonu motorů při současném snížení jejich váhy."

 

Verze Abaqus 6.10 znovu potvrzuje závazek společnosti SIMULIA poskytovat otevřenou platformu pro simulace multifyzikálních dějů, a to pomocí přímých rozhraní umožňujících řešení plně sdružených úloh. Tyto možnosti dovolují uživatelům a partnerům společnosti SIMULIA zaintegrovat software Abaqus do svých výpočtových postupů a systémů a tím vytvořit jeden z nejefektivnějších nástrojů pro multifyzikální analýzy.

Zavedením pokrokových technologií v oblasti lomové mechaniky SIMULIA také posiluje svoji vedoucí pozici mezi softwary metody konečných prvků. Abaqus 6.10 dále rozšiřuje technologii Extended Finite Element Method (XFEM) pro modelování procesů lomové mechaniky, kromě jiného i pro kompozitní materiály. Tato nová technologie podstatně rozšiřuje použití paralelních výpočtů na technologii XFEM.

„Pro nás je velice důležité používat nejlepší dostupné prostředky a metody pro hodnocení bezpečnosti komponent jaderné elektrárny," podotýká Dipl.-Ing. Axel Schultz, TÜV Nord. „Možnosti technologie XFEM nám dovolují snadněji provádět virtuální hodnocení potrubních systémů a tlakových nádob jaderné elektrárny. S touto novou verzí Abaqus 6.10 lze poprvé provádět reálné simulace šíření trhlin založené na kohezívních elementech spolu s lineární lomovou mechanikou v oblasti implicitní dynamiky při zahrnutí automatické stabilizace.

Nejdůležitější nové funkce

Multifyzikální děje

 • Grafické prostředí pro tvorbu modelu, spuštění úlohy a vizualizace v rámci Abaqus/CAE
 • Plná sdruženost s Abaqus/Standard a Abaqus/Explicit pro řešení úloh typu interakce tekutina–konstrukce a teplotně mechanických úloh; nestlačitelné (stacionární i nestacionární) proudění; modely turbulence
 • Rozhraní pro jiné softwary poskytuje možnost zahrnout Abaqus do sdružených multifyzikálních simulací

Mechanika

 • Podstatné zlepšení možností obecného kontaktu v Abaqus/Standard včetně dalších užitečných funkcí
 • Rozšíření technologie XFEM na kompozitní materiály
 • Paralelní výpočty pro simulace šíření trhlin technologií XFEM v oblasti implicitní dynamiky
 • Nový iterativní řešič poskytuje podstatné urychlení výpočtů sítě tvořené 3D elementy, jako je například blok motoru
 • Zlepšený postup pro simulace šíření tepla v porézních materiálech. Tuto možnost lze použít například pro analýzu úložišť jaderných materiálů nebo v zemi uložených potrubních systémů
 • Nový model postihuje vliv vysokorychlostních rázů na chování keramických a velice křehkých materiálů založený na Johnson-Holmquist formulaci
 • Nové možnosti pro analýzu konstrukcí zatížených výbuchem

Tvorba geometrie a síťování

 • Rozšířený soubor nástrojů pro tvorbu a editaci střednicové plochy u tenkých 3D součástí
 • Tvorba komplexních geometrií typu 3D a typu skořepina pomocí obecné funkce sweep, usnadňující například modelování komplikovaných výfukových systémů nebo rámů oken leteckých konstrukcí
 • Několik zlepšení síťování vedoucích ke kvalitnějším povrchovým a tet sítím
 • Nástroje pro snadnější kontrolu lokální hustoty sítě

synerma02

Použitelnost a vizualizace

 • Možnost řezání jednotlivých součástí nebo celých sestav poskytuje snadnější vizualizaci vnitřních částí modelu a tvorbu sestav
 • Vizualizace výsledků v několika řezech a sdružování několika obrázků do jednoho
 • Zlepšený výkon Abaqus/CAE především pro rychlejší manipulaci velkého počtu konektorů, skupin entit a ploch a rychlejší práce s databází

Více informací o produktu Abaqus 6.10 poskytne výhradní zastoupení společnosti SIMULIA – společnost SYNERMA, Pod Vápenkou 296, 252 44 Psáry, Praha-západ, www.synerma.cz.


Mohlo by vás zajímat: