CADservis
Dermacol
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
Alvao
Alvao

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Navigátor ve světě Bentley dat

Tags: 3D CAD | Správa dat

slegr01K pravděpodobně nejčastějším tématům článků a diskusí o CAD systémech patří problematika tvorby dat a jejich správy. Přestože jde o dvě skutečně důležitá témata, tento článek, ačkoliv s uvedenými úzce souvisí, se zaměřuje na oblast, která je tak trochu v jejich stínu a na kterou uživatelé občas zapomínají, totiž způsoby a nástroje pro sdílení dat jak v rámci pracovní skupiny, tak i mimo organizaci. A jak nadpis napovídá, půjde o svět společnosti Bentley Systems.

Bentley a sdílení dat

Pokud by existoval souhrn vlastností dlouhodobě charakterizující produktovou řadu založenou na MicroStationu, vlajkovém produktu v nabídce Bentley, určitě by na jednom z prvních míst byly uvedeny sdílení dat a podpora formátů. Bentley vždy, ostatně jako jakákoliv jiná firma, prosazovali svůj formát DGN jako nejlepší a univerzální. Současně ale postupně do MicroStationu i ostatních profesních produktů přidávali, či lépe řečeno stále přidávají, nástroje umožňující pracovat s nejčastěji používanými inženýrskými formáty.

Výsledkem tohoto snažení je nativní podpora vlastních formátů DGN V7 a DGN V8 a formátů Autodesku DWG a DXF až do verze 2011, kromě toho lze importovat a v některých případech i exportovat formáty IGES, Parasolid, ACIS, CGM, STEP AP203/AP214, 3D Studio, SHP, Mapinfo, Autodesk FBX, OBJ, OpenNurbs (Rhino), Sketch Up, VRML, Luxology, SVG, Collada, U3D a samozřejmě PDF. Tento seznam je o to zajímavější, že uživatel tyto možnosti získá jako standardní součást MicroStationu. Profesní nadstavby a produkty pak přidávají podporu speciálních a oborových formátů, jako je IFC, LandXML nebo gbXML.

Zdálo by se tedy, že sdílení dat a s ním související spolupráce jsou vyřešeny, neboť asi vždy bude možné najít formát, který konkrétní Bentley produkt umí vyexportovat a příjemce zpracovat. V rámci týmu nebo celé firmy pak není potřeba data do jiného formátu převádět vůbec, protože pro práci s daty stačí prohlížečka Bentley View dostupná zdarma a sdílení s okolním světem často vyřeší převod do PDF.

slegr02Práce s modelem v ProjectWise Navigatoru

i-model

Jako jednu z novinek verze V8i (SELECTseries 1) uvedli Bentley přibližně před 2 lety, a následně začali poměrně silně propagovat, „nový formát" nazvaný i-model. Označení nový formát je záměrně uvedeno v uvozovkách, neboť po technické stránce jde o běžný formát DGN V8 upravený a doplněný o některé nové funkce. Provedené úpravy ovšem ovlivnily zpětnou kompatibilitu, takže zatímco běžné DGN V8 vytvořené v aktuálním MicroStationu V8i (SELECTseries 2) není problém otevřít v původní verzi V8 uvedené před 9 lety, formát i-model je podporován skutečně až od verze V8i (SELECTseries 1).

Co i-model, pokud ho srovnáme s možnostmi formátů DGN nebo PDF, přináší nového? Největší odlišností a přínosem oproti standardnímu DGN je to, že jde o tzv. samopopisující formát fungující jako kontejner pro grafická i negrafická data. Tato vlastnost řeší tradiční problém práce s výkresem vytvořeným nikoliv v prostém MicroStationu, ale s pomocí profesních aplikací typu Bentley Architecture nebo Bentley Map. Takový model obsahuje velké množství negrafických dat, která jsou ale bez originální aplikace uživateli nedostupná a při prohlížení výkresu pomocí Bentley View nebo Adobe Readeru tak uživatelé sdílí v podstatě pouze grafickou část projektu. Naproti tomu při sdílení pomocí i-modelu může aplikace převést interní data do standardizovaného formátu, ve kterém jsou přístupná uživateli. Bez profesní aplikace sice model ztratí část své inteligence, nicméně díky standardizovanému uložení může uživatel i v prostředí prohlížečky například místo hledání všech buněk nazvaných „dveře", což není příliš efektivní, vyhledat všechny objekty typu „dveře" s větší než zadanou šířkou nebo od konkrétního výrobce.

Protože i-model byl primárně vyvinut jako prostředek pro sdílení, standardně je možné data v tomto formátu pouze číst, nikoliv editovat. Při vytváření i-modelu pak autor určuje, jaké operace budou příjemci dat povoleny – zda pouze prohlížení, tisk nebo i uložení do jiného formátu. Poslední důležitou vlastností je optimalizace dat, díky které jsou soubory menší než originální DGN (prakticky ověřeno), a práce s nimi by proto měla být rychlejší.

I-model tedy svými vlastnostmi zapadá přesně mezi DGN, kdy jsou data v původním formátu, jejichž sdílení ale nemusí být v případě komplexních provázaných souborů jednoduché, a univerzální, ale vcelku neinženýrský a především na 2D orientovaný formát PDF. O významu i-modelu svědčí například to, že Bentley nabízí plug-in pro export i-modelu z Revitu a i-model se také stal základem připravovaných specializovaných řešení pro sdílení dat např. mezi produkty pro návrh a statickou analýzu nosných konstrukcí.

slegr03Poznámky jako součást revize výkresu

ProjectWise Navigator

Diskuse o sdílení a využívání dat musí mít minimálně dvě roviny: formát, prostřednictvím kterého se data sdílí, a nástroj, který zajišťuje přístup k datům. Formátem pro bezpečné sdílení je, jak bylo řečeno, i-model, nástrojem pak mohou být všechny produkty založené na MicroStationu, kdy s výjimkou prohlížečky Bentley View, která ho umí pouze zobrazit, ho umí zpracovat i vytvořit. Ovšem produktem přímo určeným a optimalizovaným pro práci s i-modelem je ProjectWise Navigator (dále PWN).

V nabídce Bentley jde o poměrně mladý produkt, který se některými vlastnostmi odlišuje od ostatních produktů, a jeho funkce tak nemusí být pro uživatele pochopitelná. PWN se často označuje jako 3D prohlížečka, což je tvrzení se stejnou platností jako třeba „Aston Martin je hezké auto" – pravdivé, ale rozhodně ne úplné a přesné. Vhodnější je chápat PWN jako nástroj pro přístup k projektovým datům nabízející funkce pro jejich vizualizace a analýzu. Zavádějícím je na PWN jeho název, označení ProjectWise totiž odkazuje na serverové řešení Bentley pro správu projektových informací, PWN je ale desktopovým produktem vycházejícím z MicroStationu

Základní a nejjednodušší funkcí je prohlížení dat. Protože PWN je založen na jádře MicroStationu, nabízí kromě i-modelu stejnou podporu formátů jako jiné Bentley produkty; ostatní formáty se ale při otevření automaticky konvertují do formátu i-model. Data lze samozřejmě tisknout ať již na tiskárnu nebo do formátu PDF.

Hlavní funkcí PWN ovšem není prosté prohlížení, ale kontrola a analýza. V nejjednodušším případě může jít například o prostou vizuální kontrolu výkresů, ke kterým si lze referenčně připnout další buď vektorové (DGN, SHP...), nebo rastrové (MrSID, WMS...) datové zdroje. Případné připomínky lze uložit jako tzv. poznámky obsahující jak grafickou část s výřezem výkresu či modelu, do které je možné doplnit jednoduchou kresbu a text, tak část popisnou s podrobnějšími údaji o autorovi, stavu a detaily průběhu řešení. MicroStation i ostatní produkty obsahují nástroje, pomocí kterých je možné si poznámky zobrazit a zareagovat na ně.

Díky popisným datům, která jsou v rámci i-modelu k prvkům uživateli k dispozici, je práce výrazně efektivnější než v situaci, kdy se uživatel řídí pouze grafickými daty a rozdělením do vrstev. Nejpokročilejším typem analýzy, která je v rámci PWN k dispozici, je kontrola kolizí. Tento modul, který ale vyžaduje vlastní licenci, slouží k nalezení prostorových konfliktů (například mezi nosnou konstrukcí a vzduchotechnikou).

Poslední velkou skupinou nástrojů, kterou uživatelům PWN nabízí, je vizualizace a animace. PWN obsahuje úplné vizualizační jádro Luxology, a je proto možné ho využít jako samostatné pracoviště pro výpočet časově náročného renderingu. Animační nástroje MicroStationu jsou v PWN doplněny o samostatně licencovaný model pro animaci modelu na základě údajů z aplikací pro správu a plánování projektu.

Dostupnost a licencování

Další vlastností, která se z pohledu uživatele desktopových produktů může jevit jako nezvyklá, je dostupnost produktu a způsob jeho licencování. PWN je licencován pomocí licence označované jako ProjectWise Passport. Tato licence je určena pro konkrétního uživatele (tzv. named user), nesdílí se tedy v rámci firmy mezi více uživateli a zajišťuje přístup k různým, většinou serverovým, službám. Držitel této licence se tak může například přihlásit jako klient k serveru ProjectWise, je jedno, zda pomocí tlustého nebo webového klienta, a mimochodem má také možnost využívat produktu PWN.

Mnoha uživatelům neznámá informace je, že ke každé licenci MicroStationu, která je pokryta programem Bentley SELECT, má uživatel automaticky zdarma jednu licenci ProjectWise Passport. Jinými slovy – všichni SELECT uživatelé MicroStationu si mohou PWN stáhnout a okamžitě začít používat. Uživatelé, kteří členy programu Bentley SELECT nejsou, si mohou licenci ProjectWise Passport koupit nebo pronajmout stejným způsobem jako například licenci MicroStationu.

Závěr

Bentley se vždy zaměřovali na velké společnosti a tomuto prostředí, ve kterém vždy byly zvýšené nároky na výměnu a sdílení dat, přizpůsobovali i vlastnosti produktů. Formát i-model a ProjectWise Navigator, především ve své poslední verzi, jsou dobrou ukázkou jak získaných zkušeností, tak i představ Bentley o tom, jaké vlastnosti by mohly být pro uživatele přínosné. Význam PWN pro Bentley ilustruje i to, že novinky připravované verze V8i (SELECTseries 3) byly zatím reprezentovány právě na příkladu PWN, nikoliv MicroStationu. Z hlediska českého uživatele PWN již tak zajímavý být nemusí, neboť jeho užitečnost snižuje „standardní politika" pro Čechy a Slovensko – produkt není lokalizovaný, k dispozici není ani česká nápověda nebo učebnice a dostupných informací je mizivé množství.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit