E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
SOLIDWORKS
Siemens

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

TopSolid v roce 2011

Tags: CAD | CAM | Software

centersoft-01TopSolid, komplexní systém CAD, CAD/CAM, je v současné době zastoupený ve dvou verzích. Jedná se o aktuální verzi 6.12 a konceptuálně zcela nově postavenou verzi 7.5. Verze 6.12 slouží uživatelům ve všech možných oblastech konstrukčních činností. Velmi kvalitní objemový modelář na bázi parasolidu poskytuje veškerý komfort. Verze 7.5 pak je novým dynamickým modelem TopSolidu.

Standardní funkce

V oblasti standardních funkcí umožňuje verze 6.12 práci v parametrickém 2D skicáři, práci s prostorovými křivkami (polyline, spline B i C), pokročilou práci s obecnými plochami, včetně velmi účinných algoritmů na jejich rekonstrukci a kontrolu jejich kvality, a obsahuje samozřejmě kompletní práci s objemovými tělesy.

Kinematika, výpočty a další

Uživateli je k dispozici pokročilá kinematika, pevnostní výpočty CASTOR, rozviny a ohýbání plechů. Šikovně je řešený management knihoven opakovaně používaných elementů a sestav – katalogů. TopSolid nabízí možnost fotorealistické prezentace situace. Systém podporuje rovněž společnou konstrukční činnost více konstruktérů na jednom díle v jeden okamžik. Samozřejmostí je generování výkresové dokumentace v různých úrovních podle potřeb uživatele. Funguje obousměrná provázanost mezi objemovým modelem a výkresovou dokumentací – i změnou výkresové dokumentace dosáhnete změny objemu.

centersoft-02

Konstrukce forem

Skvělý je TopSolid především v oblasti konstrukce forem. Je v této oblasti velmi komplexní a poskytuje silný systém pro automatické generování dělicích křivek i ploch, silné podpory pro generování bočních a vnitřních jader v návaznosti na sestavování systému ejektorů a dalších mechanických prvků formy. Mezi vítané vlastnosti patří automatické vestavění jádra do klece standardizované formy, návrh a zkoumání účinnosti chlazení, účinné generování vtokových kanálů nebo průběžná kontrola kolizních stavů součástí formy v průběhu konstrukce s včasným varováním. K dispozici je i automaticky zavedená kinematika s možností odzkoušení a nastavení vhodných podmínek pro otvírání formy. Podobně vysoce kvalitní produkt je PROGRESS pro konstrukci střižních nástrojů opět s pěknou kinematikou a testováním funkčnosti celého zařízení.

Moduly technologií

Skvělým prodloužením TopSolidu jako konstrukčního systému je systém modulů technologií obrábění úběrem materiálu. Vzájemná asociativita mezi dílcem a obráběním je samozřejmostí (změna objemového dílce je změnou drah nástroje i v pěti kontinuálních osách). Výborné jsou například elektrody – systém dokáže sám detekovat místa pro jejich aplikaci na tvarovém povrchu jádra formy a pak vám poskytuje komplexní podporu pro jejich sestavení včetně jejich držáků a pochopitelně při nastavení metody jejich aplikace při vyjiskřování. Zajímavý vývoj je i v oblasti rozvinu a ohýbání plechů. V oblasti frézování, soustružení, řezání laserem, plamenem, vodním paprskem, prostřihování-vysekávání je systém samozřejmě bohatě vybaven algoritmy a různými strategiemi obrábění. Zajímavou novinkou je například možnost frézovat obecné tvarové dílce kontinuálně ve třech osách spolu se zapnutou korekcí na nástroj. Velmi výkonný je také systém frézování podél křivek v prostoru v pěti osách, ovládání vektoru nástroje v bodech apod. Velmi příznivý je komplexní přehled o aktuálním polotovaru po předchozí operaci, což velmi přispívá k bezpečnosti vygenerovaného NC kódu (systém sám přidá dráhy nástroje, pokud jsme například odebrali předchozí operaci a zvětšili tak polotovar pro operaci následující apod.). Vynikající je možnost používat pro přípravu drah nástroje komplexní model stroje spolu s integrovanou kinematikou a limity. Přináší to překvapivé efekty například v 5osém kontinuální obrábění, kdy omezení úhlového pohybu např. hlavy znamená v kritickém momentu odtažení hlavy, její rozmotání a návazné pokračování v obrábění. Limit stroje, a tudíž místo či frekvenci odtažení můžete v TopSolidu u modelu stroje upravit (samozřejmě do fyzického limitu stroje) a tak průběh obrábění a chování stroje ovlivnit. Výborná a velmi potřebná pro smysluplné simulování pohybu nástroje je možnost řídit pohyb nástroje v prostoru stroje i mimo konkrétní dráhy obrábění (mnoho systémů končí odjetím nástroje od obrobku – zde nikoli). Skvělá je kombinace frézování a soustružení, kdy aplikace osy B je výbornou příležitostí aplikovat například dokončovací soustružení s fixním úhlem nástroje k soustružené ploše – hlava se krásně vyklání pro zajištění ideálních podmínek obrábění. Samozřejmostí je synchronizované obrábění a s ním spojené optimalizace využití obráběcího času stroje (nemluvě o prevenci kolizí).

centersoft-03

TopSolid verze 7.5

Verze 7 je novým, dynamickým modelem TopSolidu. Převzala výkon verze 6, ale obsahuje kompletně nový pohled na ovládání CAD i CAM, obsahuje standardně implementovaný systém PDM (sledování i management dokumentů TopSolidu). Nový a přepracovaný je také management nástrojů. Jejím momentálním handicapem je to, že zatím není přeložena do českého jazyka (snad na podzim), v oblasti CAM pak omezení implementovaných funkcí – na 4- a 5osé frézování si budeme musit ještě chvilku počkat.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit