E LINKX
Siemens
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vyzkoušejte Autodesk Fusion 360

Autor článku: Petr Fořt   

Tags: 3D Modelování | Analýzy | Autodesk | CAD | Vizualizace

Autodesk Fusion 250Autodesk má ve své nabídce celou řadu zajímavých produktů, které jsou určeny pro speciálnější oblasti nasazení, než je tomu například u AutoCADu. Ve většině aplikací se navíc promítá v poslední době výrazný podíl zkušeností z vývoje nástrojů založených na 3D navrhování. Spojení precizních modelů s výbornou stabilitou geometrie a názornou vizualizací umocňuje práci s návrhem o celou řadu vizuálních pomůcek a analýz. Díky 3D navrhování lze ve velmi krátké době vytvořit digitální prototyp budoucího výrobku a promítnout jeho geometrii do pohledů a řezů výkresové dokumentace, případně ji zpracovat přímo na 3D číslicově řízených strojích.

V posledních letech se objevuje na trhu s 3D produkty zcela nový software pro tvorbu návrhů ve strojírenství pod názvem Autodesk Fusion. Tato aplikace byla primárně určena jako doplněk hlavní řady strojírenských produktů Autodesk Inventor. Postupně se z ní stalo velmi zajímavé řešení pro „fúzování" 3D geometrie, která může být nejen primárně vytvořena v této aplikaci, ale stejně dobře může být převzata jako neparametrický model z jiných vývojových aplikací. Spojení těchto postupů dává uživatelům k dispozici zcela jedinečné možnosti zpracování návrhů a jejich flexibilních modifikací podle požadavků, potřeb a dané situace řešení.

Základní operace pomocí objektového stromuZákladní operace pomocí objektového stromu

Aplikace Autodesk Fusion v posledních několika letech prodělala řadu změn a modifikací. Z původní aplikace, která byla více experimentem pro testování nových přístupů a řešení dále využívaných například v Autodesk Inventoru, se stal postupně velmi zajímavý produkt pro 3D navrhování, který v sobě kombinuje intuitivní obsluhu s vynikajícími možnostmi parametrického modeláře. Současně lze v Autodesk Fusion využívat jak parametrickou, tak neparametrickou geometrii těles a ploch. Tato kombinace postupů dovoluje vytvářet geometrii objektů pro primární návrh, kdy uživatel uvažuje více o koncepci než o detailní funkčnosti výrobku. Zdrojem dat mohou být navíc modely pořízené v diametrálně odlišných aplikacích pracujících na základech parametrického a neparametrického navrhování. Výhodou tohoto řešení je možnost kombinace přístupů a nástrojů z oblasti průmyslového designu a tradiční konstrukce.

Modelování součástí vysunutím náčrtuModelování součástí vysunutím náčrtu

S nástupem technologie Autodesk 360, která je vázána úzce na služby Autodesk Cloudu, se objevila na trhu také nová cloudová verze Autodesk Fusion 360. Hlavní devízou této aplikace je především vysoká integrace různých modelovacích přístupů a vytváření 3D technologie, která není vázána na nutnost kompletní lokální instalace, ale využívá pouze menší aplikace připojené na vzdálené cloudové služby. K podobnému řešení se uchyluje dnes již i například společnost Adobe se svým Creative Cloudem.

Autodesk Fusion 360 v sobě zahrnuje celou řadu postupů. Můžeme si tak zvolit mezi technologií Sculpt, která v sobě kombinuje přístupy klasického modelování známého například z 3ds max s přístupy čistě polygonálního modelování. K dispozici je na této úrovni modelování také řada nástrojů pro freeform tvorbu návrhu. Lze tak efektivně několika tahy za hrany a stěny modelu vytvořit primární geometrii výrobku při možnosti vysoké kontroly rozměrů a tvarů výrobku. Při práci lze okamžitě kontrolovat až na úroveň různých typů analýz povrchů jejich kontinuálnost a geometrickou přesnost. V nástrojích Sculpt najdeme také podporu zpracování čistě polygonální grafiky pořízené například pomocí 3D scanneru. Autodesk Fusion tak může pomoci i v této velmi specifické oblasti zpracování prostorových modelů. Aplikace dokáže i jednodušší konverze polygonálních modelů na editovatelné plochy.

Analýzy ploch pomocí zebra nástrojeAnalýzy ploch pomocí zebra nástroje

Další z možností modelování je sekce parametrického navrhování. Tento postup umožňuje vytvářet modely tradičně pomocí náčrtů řízených konstrukční geometrií s vazbami a kótami. Technologie tvorby návrhu je podobná přístupům v Autodesk Inventoru. Liší se pouze větším množstvím interaktivních manipulátorů a pomocných nástrojů. Procedura tvorby modelu se tak podobá více potahování za šipky než složitým definicím objektů v dialogu. Samozřejmě že i tradiční funkčnost dialogů je uživatelům k dispozici. Na této úrovni modelování jsou uživateli k dispozici také nástroje pro vytváření sestav a jejich pohybové analýzy zatím pouze ve zjednodušené, ale funkční podobě. V sestavách lze využívat výhradně vytvářený nebo importovaný obsah, obsahové centrum, na které jsme zvyklí například z Autodesk Inventoru, není v Autodesk Fusion k dispozici.

Práce s rastry na 3D modelech je v aplikaci snadnou záležitostíPráce s rastry na 3D modelech je v aplikaci snadnou záležitostí

Zajímavou součástí nástrojů, které jsou k dispozici v Autodesk Fusion, je integrace práce s materiály a rastry. Ta je již tradičně zpracována na úrovni produktům Autodesku vlastní s velmi snadnou obsluhou a precizními výsledky. K dispozici je poměrně obsáhlá materiálová knihovna se základními vzorky materiálů. Zajímavá je možnost přímého načtení přibližně 1300 nových vzorků z internetu. Integrace internetových služeb je patrná na řadě funkčností aplikace, například v oblasti využití Autodesk Cloud úložiště. V aplikaci máme možnost přiřazovat plochám objektů různá loga a symboly, které mohou prezentovat například řídící panely přístrojů, výrobní štítky, popisky apod. Postup mapování vlastního rastru je snadný a umožňuje velmi rychlou transformaci rozměrů a pozice objektu vůči modelu.

Autodesk Fusion 360 dokáže již zpracovávat složitější sestavyAutodesk Fusion 360 dokáže již zpracovávat složitější sestavy

Autodesk Fusion 360 poskytuje uživatelům zajímavé nástroje v případě, že hledají softwarové řešení umožňující zpracovávat 3D modely integrací několika metod a postupů. Výsledkem je kompaktní a přesný model, který můžeme využít dále pro zpracování například v Autodesk Inventoru. Aplikace se v současné době omezuje pouze na postupy svázané se zpracováním vlastního modelu.

V současné verzi nejsou k dispozici nástroje pro vytváření výkresové dokumentace, které by výrazně posílily pozici tohoto softwaru na špičce cloudových 3D nástrojů pro vývojáře a konstruktéry. Vše je ovšem otázkou času a pohledu uživatelů, kam tento software v oblasti komerčního nasazení efektivně zařadit a jak jej využít. Pro rychlé reakce a změny hovoří především technologie cloudu, který umožňuje prakticky z hodiny na hodinu distribuovat novinky ve funkčnosti aplikace a tak pružně reagovat na požadované změny v nástrojích a funkcích na rozdíl od klasické lokální instalace softwaru.

Plochy jsou v Autodesk Fusion zastoupeny zajímavými nástrojiPlochy jsou v Autodesk Fusion zastoupeny zajímavými nástroji

Závěrem bych rád uvedl, že Autodesk Fusion 360 ukazuje velmi zajímavý směr vývoje 3D nástrojů pro technické navrhování, které mohou výrazně rozšířit dostupnost těchto aplikací i na řadě hardwarových platforem. Jistě se v budoucnu v této oblasti dočkáme nejen ze strany Autodesku velmi zajímavých řešení, která zpřístupní postupy a nástroje pro techniky dosud provozuschopné pouze na výkonných pracovních stanicích, také uživatelům tabletů, mobilních telefonů apod. Dosud se vývoj v této oblasti ubíral více pouze v oblasti různých prohlížečů 3D dat bez možnosti přímého zásahu do jejich geometrických a rozměrových charakteristik.

Přímé zpracování polygonálního modelu ze scanneruPřímé zpracování polygonálního modelu ze scanneru


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit