SolidWorks 2021
Helios
Helios
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
Siemens - APS Opcenter
ZWsoft
GFI Unlimited

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

JHV-ENGINEERING zvyšuje efektivitu výroby díky EPLAN EEC One

Autor článku: EPLAN   

Tags: CAE | ECAD | EEC One | Eplan

eplan ilustracniPřední český dodavatel strojních zařízení JHV-ENGINEERING s. r. o. využívá při konstrukci a výrobě svých jednoúčelových strojů a výrobních linek systém pro automatizaci inženýrských prací EPLAN Engineering Configuration One (EEC One).

Efektivní navrhování

EPLAN Engineering Configuration One je zcela ojedinělý systém pro efektivní automatizaci projekčních a inženýrských prací, který výrazným způsobem zjednodušuje a zkracuje tyto činnosti. EEC One funguje jako nadstavba nad CAE systémy a dokáže automaticky umísťovat již předpřipravené a odzkoušené funkční bloky do nově vznikajícího návrhu. Po přidání takového funkčního bloku je celková dokumentace automaticky doplněná o všechny potřebné údaje – komponenty, propojovací prvky, kabeláže. Tímto způsobem je možné nejen efektivně opakovaně využívat již odzkoušená řešení, ale i tvorba výsledné dokumentace je plně automatizovaná. Odpadá tak zdlouhavé a často chybné či nepřesné překreslování již vyvinutého.

Nasazení EPLAN Engineering Configuration One (EEC One) je prvním krokem na cestě k automatizovanému vytváření schémat pro účely elektrotechnického a pneumatického projektování. Předem definované standardy a sady parametrů jsou automaticky zapracovávány do elektrických schémat s využitím programu Excel, což zjednodušuje navrhování stroje. Celkově se také zvyšuje flexibilita projektového týmu.

eplan 2

Úspěšný český výrobce

JHV-ENGINEERING je přední česká společnost, která se zabývá dodávkou jednoúčelových strojů, výrobních linek a externím vývojem. Hlavní sídlo firmy je v Pardubicích, kde probíhá konstrukce i výroba jednoúčelových strojů. Pobočka v Praze pak zajišťuje konstrukční a vývojové práce. Společnost JHV-ENGINEERING se od svého založení v roce 1999 vypracovala mezi top české dodavatele jednoúčelových strojů a výrobních linek. Mezi její zákazníky patří mj. Škoda Auto, Continental Automotive, Brose, Kostal CR, WITTE Automotive, Tenneco, Siemens, Thermo-King, Bühler AG. Společnost JHV-ENGINEERING má dnes přes 130 zaměstnanců (z toho je téměř 70 vývojových konstruktérů) a roční obrat přes 310 milionů korun.

eplan 1

Úpravy na míru

Základem úspěchu firmy JHV-ENGINEERING je vysoká efektivita všech inženýrských činností. Právě díky nadstandardní efektivitě při všech konstrukčních pracích může společnost vyvíjet i vyrábět jednoúčelové stroje a zařízení v mimořádně krátkých termínech, ve vysoké kvalitě a s nápaditým a originálním řešením. Společnost při konstrukci využívá systémy EPLAN Electric P8, Pro/ENGINEER a EPLAN Fluid, které zastřešuje EPLAN EEC One. Předpokladem pro využití EEC One je zadání existujících a odzkoušených bloků do EEC One včetně možností nastavení všech různých parametrů. Pro pohodlnější, přívětivější zadávání těchto celků si JHV-ENGINEERING vytvořil vlastní makra v Excelu, jejichž použití je specificky upravené potřebám společnosti.

„K EEC One by se mělo přistupovat jako k databázi, která umí navíc i kreslit, a ne jako k programu pro kreslení výrobků,“ říká Ing. Michal Kohoutek, vedoucí elektrokonstrukce v JHV-ENGINEERING. „Prvotním impulsem pro zavedení EEC One byla senzorika – velký počet senzorů od různých výrobců, které jsou zapojené v podstatě stejně,“ dodává.

Rychlost, přesnost, spolehlivost

Dnes již konstrukce JHV-ENGINEERING dokáže automaticky využívat předpřipravené bloky (nachystané v EPLAN Electric P8) asi v 80 % případů a fluidní subkomponenty z EPLAN Fluid přibližně v 60 % případů.

Zavedení systému EPLAN EEC One ještě zvýšilo efektivitu inženýrských činností, které JHV-ENGINEERING provádí. Vývoj nových jednoúčelových strojů a zařízení je výrazně kratší, nedochází k chybám při použití již existujících bloků, také dokumentace je přesná a spolehlivá, navíc se generuje zcela automaticky.

Systém EEC One od firmy EPLAN je k dispozici ve všech 17 jazycích včetně češtiny, v nichž jsou dostupné i systémy platformy EPLAN. Nově zavedené funkce pro překlad umožňují přímý přístup do slovníku EPLAN, a díky tomu automatizují kompletní převod celé výkresové dokumentace do všech dostupných jazyků. Současně zajišťují konzistenci popisu výkresů díky jednotné terminologii, užití specifických frází a speciálních znaků jednotlivých jazyků. Takto jsou odstraněny jazykové bariéry a výrazně stoupá úroveň efektivity využití softwaru, což ocení zvláště mezinárodní společnosti s výrobními závody v mnoha zemích.

Excelové prostředí pro automatizaci

Efektivita inženýrské práce není tvořena jen hladce běžícími automatizovanými procesy, ale také uživatelskou přívětivostí softwaru. EEC One proto pokračuje ve využívání vyzkoušeného a otestovaného excelového prostředí, které umožňuje velmi intuitivní práci s tímto nástrojem.

Nové barevné schéma usnadňuje vyhledávání chyb, navíc nová verze dovoluje určit pevnou hodnotu pro pozici maker s ohledem na předcházející makro, což podporuje rychlé a jasné umístění.

Integrace místo pouhé vazby

Těsné propojení s platformou EPLAN se odráží i v integrovaném výběru komponent. EEC One má přímý přístup do EPLAN artiklové databáze a vybírá si z ní údaje o komponentech a jejich referenční data. Automatizace převodu dat minimalizuje možnost vzniku chyb a současně zvyšuje efektivitu práce. Nová verze EEC One je kompatibilní se současnou verzí EPLAN Platform 2.3, ale i s předchozí verzí EPLAN Platform 2.2.

První stupeň automatizace

Efektivita inženýrské práce není v současné době pro mnoho společností žádnou speciální přidanou hodnotou, ale nezbytnou podmínkou úspěchu na národní i mezinárodní úrovni. Základním kamenem budování efektivních inženýrských procesů je software, který zbaví uživatele nutnosti rutinních operací, a tím jim ulehčí práci. Díky tomu získají více času na řešení problémů a na inovace konstruování. Prostřednictvím EEC One a s využitím maker, jež slouží pro standardizaci prvků již v platformě EPLAN, se může tvorba schémat elektrických a fluidních obvodů do velké míry zautomatizovat.


Mohlo by vás zajímat: