Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Elektrické a mechanické projekty integruje SolidWorks Electrical

Autor článku: Redakce   

Tags: 3D CAD | ECAD | Electrikal | SolidWorks | SWE Schematic

SWE CZ ilustracniElektrotechnické projekty připravené rychle, bez chyb a v neposlední řadě včas, hladká integrace řídících systémů a strojní konstrukce, je to vůbec v reálném světě možné? Odpověď zní ano! Přidejte nový rozměr vašemu navrhování pomocí SolidWorks Electrical!

SolidWorks Electrical byl navržen jako spolehlivý nástroj pro elektroprojektanty. Knihovny obvyklých značek podle norem, obsáhlé databáze výrobců a specializované funkce urychlí proces vytváření elektrotechnických projektů. Snadno se učí, jednoduché uživatelské rozhraní umožňuje provádět typické projektantské úlohy rychleji a efektivněji. Mnohé časově náročné a k chybám náchylné činnosti byly automatizovány a omezeny na několik kliknutí myší. Další velkou výhodou elektro řešení SolidWorks je schopnost integrovat elektrických a mechanických projektů. V tomto článku se zaměříme na dva produkty: SolidWorks Electrical Schematic a SolidWorks Electrical 3D.

Seznámení s možnostmi SWE Schematic Professional začíná od otázek souvisejících s lepší spoluprací elektrotechniků v týmu. V tomto případě můžeme vzít za příklad konstruktéra, který pracuje ve větší skupině. V takových prostředích jsou často problémy se synchronizací dat, náhodným přepsáním jinými kolegy či souběžným přístupem ke stejnému projektu. To se při práci v týmu stává velmi často. Přitom je důležité vědět, kdo a za jakých podmínek má přístup k datům. SolidWorks Elektrical dává možnost přiřadit specifické role uživatelů, např. správci nebo vedoucímu projektu. Můžeme také omezit vybrané skupiny uživatelů v přístupu do listů, které jsou součástí našeho projektu. Tyto funkce poskytují lepší a pružnější řízení uživatelských práv.

Když začínáme pracovat na novém projektu, v první řadě chceme vytvořit obecné schema, rozhodnout, jaké jsou potřebné komponenty a jejich propojení. Ideální pro tento účel je jedno-liniové schema. Umožňuje vytvořit si představu ve zjednodušeném režimu, kde jsou zobrazeny pouze ty nejdůležitější zařízení. Můžeme použít tyto výkresy pro definici senzorů, motorů, svorkovnic, atd. Můžeme také vložit kabely, propojující tato zařízení.

SWE CZ 1

Koncept jedno-liniového schématu bychom tímto měli vytvořen, a nyní již můžeme použít trochu jiný typ dokumentů – smíšená schemata. Zde, jak název napovídá, můžeme kombinovat návrh jedno i více liniových schemat na jednom listu.

Použijeme-li jedno-liniové schéma, bude další tvorba detailních schémat velmi snadná. V tomto případě můžeme křížově odkazovat komponenty mezi těmito dvěma typy výkresů a opětovně používat již definovaných katalogových dat, tj. elektrosoučástek. Zde máme několik nástrojů, které chrání uživatele proti typickým chybám návrhu. Duplicitní komponenty nebo popisy kabelů, svorkovnice, křížové odkazy mezi symboly, nic z toho není problém. Software také řídí počet a druh přiřazení kontaktů. Pokud bychom překročili provozní parametry pro konkrétní stykače, program na tento problém upozorní změnou barvy. Všechny tyto funkce umožňují elektrotechnickým projektantům zaměřit se na navrhování, ne na vytváření výkresů.

Za zmínku stojí rovněž opakované použití konstrukčních údajů. Funkce sloužící k tomuto účelu se nazývá makro. Typické obvody používané v každodenní práci uložíme jako makro a znovu je použijeme v dalších projektech. Snadno tak náš návrhářský proces zefektivníme. Tato část obvodů již je vyvinuta a tím jsme schopni ušetřit další část práce na projektu. Pokud se jiný projekt ukáže být podobný tomu předchozímu, můžeme snadno vložit uložený projekt makra. Ve výsledku opakovanost částí návrhu umožní společnostem dodávat své výrobky na trh mnohem rychleji.

SolidWorks Electrical zahrnuje celou řadu velmi užitečných a pohodlných správců návrhových dat. Patří mezi ně např. Správce svorkovnic, správce PLC, Správce kabelů a Správce kabelových svazků. Nebudeme popisovat všechny, ale zaměříme se na první dva.

Správce svorkovnic umožňuje uživatelům vytvářet a spravovat svorkovnice a generovat výkresy svorkovnic. Je důležité říci, že použitím tohoto nástroje lze přistupovat ke všem svorkovnicím v projektu. Všechny tyto informace můžeme zobrazit v jednom okně.

SWE CZ 2A

SWE CZ 2B

Není nutné upravovat jednotlivé svorky jednu po druhé. Projektant může pomocí Správce přidat další svorkovnice, měnit jejich pořadí nebo číslování. Důležitou funkcí tohoto nástroje je schopnost generovat výkresy svorkovnic. Můžeme použít grafické nebo tabulkové znázornění v závislosti na podnikové normě nebo potřebách zákazníků.

SWE CZ 3

Důležitým prvkem moderních řídících systémů jsou programovatelné logické obvody. Díky Správce PLC můžeme snadno definovat, přidávat a spravovat PLC v rámci projektu. Na základě údajů obsažených v tomto nástroji jsme schopni generovat schématické výkresy, které obsahují tyto důležité součásti. Výkresy jsou vytvořeny automaticky.

SWE CZ 4

Každý projektant chce z jeho projektů rychle vytvářet přesné zprávy. Ruční příprava tohoto druhu dat již patří minulosti. Zvlášť, když je tato informace již zahrnuta v našem projektu. SolidWorks Electrical Schematic Professional je vybaven příslušným mechanismem, aby potřebné protokoly generoval automaticky. V podstatě, náš úkol je omezen na rozhodnutí jaký typ zprávy potřebujeme a co s ní budeme dělat. Můžeme je přidat do sešitu našeho projektu nebo exportovat do externích souborových formátů:. xls, .txt nebo XML. Software není v počtu a velikosti výstupních zpráv nijak omezen.

SWE CZ 6

Projektant může konfigurovat svoje vlastní zprávy (SQL dotazy), obsahující pouze relevantní data. Důležitým prvkem této funkce je filtr. Pokud použijeme filtry na stávající zprávy, získáme pouze určitý typ dat. Tento přístup umožňuje uživatelům velmi flexibilní způsob vytváření zpráv o projektu.

Projekt můžeme exportovat do několika formátů souborů. Můžeme použít DWG, DWF nebo PDF. Možnosti posledního z nich jsou velmi zajímavé. PDF soubory vytvořené tímto způsobem zachovávají původní strukturu projektu. Všechny sešity, složky a listy jsou stále viditelné. Máme přístup k seznamu součástek, ale co je nejdůležitější, umožňuje procházet mezi souvisejícími komponenty, protože jsou navzájem prolinkovány. Například můžeme se nechat navigovat z jedno-liniového schématu na víceliniové, z kontaktů relé na cívku apod. Tato funkce zvyšuje komfort prohlížení projektové dokumentace.

SWE CZ 6

Druhým produktem v rodině produktů pro elektronavrhování je SolidWorks Electrical 3D. Tato část řešení nám umožňuje integrovat elektrické a mechanické části téhož projektu. Překlenuje tak mezeru mezi těmito dvěma disciplínami. Na základě schema můžeme vložit 3D modely, které představují elektrické součástky do typické 3D sestavy. 3D díly jsou pouze jednou ze stran této funkce. Druhou, ale také velmi důležitou, jsou vodiče, kabely a kabelové svazky. Aplikace Electrical 3D využívá schémat a extrahuje detaily zapojení pro fyzické vytvoření vodičů a kabelů v prostředí modelu. Projektanti mohou snadno ověřit, zda se všechny potřebné ovládací a bezpečnostní prvky vejdou do určeného prostoru, a hlavně jaká bude přesná délka vodičů a kabelů. Délka kabelu je vypočtena automaticky. Tato informace je zvláště důležitá, pokud budeme používat drahé typy kabelů, nebo když musíme dodržovat přísná pravidla poklesu napětí. Lze ověřit kolize s jinou existující geometrií sestavy a popřípadě doplnit potřebné otvory, aby propojení kabelů a vodičů bylo co nejkratší. Můžeme také použít vestavěné nástroje pro oddělení ovládacích a silových kabelů. To pomáhá chránit náš systém před možným rušení. SolidWorks Electrical Schematic Professional a SolidWorks Electrical 3D používají stejnou databázi pro data projektu. Pokud jsme odstranili komponentu ze schématu, bude automaticky vymazána i ze 3D sestavy. Tato operace se provádí v reálném čase a nevyžaduje další činnost ze strany uživatele. Přidáme-li symbol v režimu schematu, bude ihned k dispozici v seznamu projektu SolidWorks Electrical 3D. Tímto způsobem můžeme snadno určit, které součásti jsou zahrnuty v 3D a které ne.

SWE CZ 9

SolidWorks Elektrical je kompletní řešení pro vývoj produktů. Pomáhá konstruktérům a projektantům vytvořit inovativní výrobky, snižuje náklady vývoje a dobu uvedení na trh. Inženýři jsou schopni integrovat elektroschémata v rané fázi návrhového procesu a tím zabránit neplánovaným a nežádoucím dodatečným úpravám projektu projektu. Nativní integrace s 3D CAD systémem SolidWorks poskytuje lepší spolupráci, zvyšuje produktivitu a vede ke konzistentním, standardizovaným výrobkům.


Mohlo by vás zajímat: