Inzerce
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

NICOM
Data&AI Forum 2020
Předplatné časopisu CAD
Alvao

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Výuka produktů Siemens NX na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou

Tags: Školství | Software

zdarvos01S výukou CAx technologií jsou na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou mnohaleté zkušenosti. Výuka zde již řadu let prochází vývojem od počátků nasazení 2D CAD aplikací v průmyslu. Ve výuce je využívána multioborově produktová řada produktů Autodesku a od roku 2006 také řešení společnosti Siemens, konkrétně NX verze 6. Tento modulově strukturovaný systém pokrývá široké spektrum činností v oblasti strojírenského engineeringu, u kterých lze využívat počítačovou podporu.

V souladu s požadavky firem

NX 6 byl zvolen zejména v souladu s požadavky okolních firem, ve kterých naši absolventi převážně nacházejí profesionální uplatnění a pracovní pozice si v nich budují často již v rámci povinné praxe, která je součástí studia. Vzhledem k náročnosti kvalitního zvládnutí NX byla výuka této aplikace zařazena do tematických plánů vyšších ročníků střední průmyslové školy, resp. vyšší odborné školy, a to v rámci předmětů CAD, CAE a FEM.

Spolupráce se společnostmi z průmyslové praxe je velmi dobrá nejen v průběhu odborné praxe posluchačů, ale také pro personální pokrytí výuky předmětů založených na využití NX. Předměty jsou vyučovány ve spolupráci s externími lektory z firmy AxiomTech, která má jednu z poboček právě ve Žďáře nad Sázavou. Vlastní licence produktů Siemens NX je zajišťována ve spolupráci s firmou Siemens PLM software a je sponzorována průmyslovým podnikem ŽĎAS.

zdarvos02

Dobrá průprava do života

Lektoři v oblasti CAx/PLM technologií přinášejí posluchačům v rámci výuky nejnovější poznatky z průmyslové praxe právě na poli využití CAx/PLM technologií v souladu s požadavky firem. Ve výsledku z toho těží nejvíce právě absolventi, kteří odcházejí do praxe dobře připraveni a navíc tím dokazují již tak vysokou prestiž školy. Pro vyučující je to pro změnu dobrá možnost, jak mapovat situaci v řadách potenciálního personálu vlastní nebo jiných spolupracujících firem. Hlavním cílem je však vždy přínos pro studenty.

Fáze studia

Tematické plány výuky jsou nastaveny tak, aby se studenti strojírenských a informačně- technických oborů, kteří již mají určité zkušenosti se základy práce s CAD aplikacemi, zpočátku zorientovali v možnostech NX a postupně ovládli základní postupy tvorby 3D modelů, práci se sestavami, včetně větších sestav, a byli schopni vytvářet 2D výkresovou dokumentaci. V pozdějších fázích studia v rámci časové dotace pro předmět studenti absolvují základy pokročilejších modelovacích technik, zejména práci s křivkami a plochami. Systematicky jsou využívány funkce obsažené v modulech Modeling, Drafting, Assemblies běžící na pozadí ostatních modulů a pro výuku FEM a CAE jsou aplikovány funkce a postupy modulu Advanced simulation. Dle požadavků studentů a také časové dotace pro výuku lze představit základy práce s plechovými díly, což je zahrnuto v modulu Sheet metal a také progresivní Synchronní technologie.

zdarvos03

Projektově orientovaná výuka

Po zvládnutí těchto úvodních kurzů v rámci jednoho semestru výuky, která probíhá formou přednášek a cvičení s průběžně zadávanými kontrolními pracemi, přichází na řadu samostatnější projektově orientovaná výuka. Zde studenti v malých skupinách vypracovávají projekty, které si částečně volí z nabídky, případně jsou jim zadány, a simulují průběh práce na projektu podobně jako v praxi. Důraz je kladen na týmovou práci, rozvržení úkolů mezi členy týmu, využívání času, sledování a prezentaci stavu projektu v jeho průběhu, organizaci dat a samozřejmě maximálně efektivní využití informačních technologií v čele s využívanou CAD aplikací. Vyučující zde působí jako konzultant a vytvořená atmosféra opravdu odpovídá prostředí konstrukční kanceláře.

Dlouhodobější projekty, často založené již na reálných pracovních úkolech, jsou vypracovávány studenty školy v rámci závěrečných absolventských prací, často supervidovaných právě pedagogy působícími v praxi. Technické a personální zázemí školy vytváří posluchačům výborné výchozí podmínky pro začlenění do praxe v rámci studia a dokončené projekty jsou často využitelné pro praktické použití nebo pro další vzdělávání.

zdarvos04

NX a simulace

NX nachází při výuce uplatnění také v dalších souvisejících předmětech, příkladem je FEM. Po absolvování nezbytné teorie v úvodu výuky jsou prováděny praktické výpočty na 3D modelech, založené na postupech, které nabízí modul Advanced simulation v NX. Posluchači získají základní zkušenosti se založením analýzy, s úpravou modelu, se specifikací zatížení a uložení, s provedením analýzy a jejím vyhodnocením. Spoluprací ve výše uvedených předmětech lze dosáhnout velké efektivity v přípravě studentů.

Karel Dvořák, SPŠ a VOŠ Žďár nad Sázavou, AxiomTech

Но тут уж маленький, в "Схема организации пчеловодческого хозяйства"свою очередь, стал осторожным и вмешался в разговор.

Даже ружье его "Сырьевые ресурсы продовольственных товаров"верное оружие, главное орудие его ремесла выглядело, как длинный брусок железа, "Таксация"прикрепленный к неотполированной коричневой деревяшке.

А на заднем фоне экрана застыли наши "Таксация леса"призрачные образы, их лица оставались неподвижными во "Таксация лесосек"время этого замедленного столкновения.

Конечно, сэр Уоткин Бассет гнуснейшая "Таксация насаждений"личность, но закатывает своим гостям настоящие пиры, и как я ни был погружен в свои заботы, очень "Тейлериоз крупного рогатого скота"скоро понял, что у "Телязиозы животных: лечебно-профилактические мероприятия и их анализ"его поварихи талант от Бога.

Это мы начали пикетирование, а когда оно "Телязіоз у великої рогатої худоби"не сработало, силой вторглись на чужую территорию, установили блокаду, учинили факты вандализма, "Температурные показатели некоторых аурикулярных биологически активных точек кожи кроликов до, во время и после гипокинезии"терроризма.

Я должен был упасть со скалы и разбиться насмерть.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit