Amper 2019
CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

NICOM
Bentley
Předplatné časopisu CAD
Gopas

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CAD výuka

Tags: AutoCAD | CAD | CAM | CNC | Inventor | TurboCAD

sps-01na Střední uměleckoprůmyslové škole hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové

Počátky střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku sahají do roku 1949, kde začíná systematická výuka budoucích výrobců klavírů. V Liberci-Kateřinkách, později v Jiříkově, se učňové připravovali na výrobu klavírů převážně pro firmu Petrof, která si až do té doby své odborníky připravovala přímo v provozních podmínkách. Samotný vznik školy v Hradci Králové se datuje k roku 1972, kdy na dohled soutoku Labe a Orlice došlo k výstavbě areálu středních a vysokých škol. Škola se tak z Jiříkova přestěhovala do Hradce Králové. Zlomovým rokem v historii je rok 1983, kdy škola získává název „Střední odborné učiliště hudebních nástrojů" a rok 2001, kdy k názvu přidává „Střední odborná škola". Nynějším názvem – Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku (SUPŠ HNN) – se škola pyšní od roku 2006.

V současné době SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové připravuje více než 400 studentů v 17 třídách. Většina studuje v maturitních oborech a téměř dvě třetiny z celkového počtu se připravují v uměleckořemeslných a uměleckých oborech. Vzdělávací nabídka školy již po desetiletí naplňuje zaměření školy, které stojí na dvou základních kamenech: výroba hudebních nástrojů, výroba nábytku, a to jak se zaměřením na tradiční technologie, tak na moderní design. Aktuálně je největší zájem o obory Design interiérů a Design výrobků. Škola navíc pořádá nejrůznější kurzy a workshopy pro odborníky i pro veřejnost.

Výuka CAD programů

Na škole se poprvé CAD programy začaly používat před 10 lety, kdy první výuka probíhala v programu AutoCAD a také zde v té době již začínala výuka na školní CNC frézce. V součastné době se na škole vyučují programy: AutoCAD, TurboCAD, Autodesk Inventor a jako volitelný program pro designové obory 3D Studio VIZ. V průběhu let se s příchodem nových učitelů daří stále více programy nevyučovat pouze jako cílovou metu, ale studenti v nich přímo pracují v předmětech: konstrukce, navrhování, technická dokumentace a podobně. Také tento software používá naprostá většina studentů pro vyhotovení svých maturitních prací.

Hardwarové vybavení

Vybavení počítačových učeben stojí na stanicích Dell N-Series T3400 375W Intel Core 2 Duo E8400 (3,00 GHz, 6 MB, 1333 MHz). Obrovskou výhodou je také připojení na internet optickým vláknem o rychlosti 40 Mb/s a vlastní správa všech serverů.

sps-02

Rozvržení výuky s CAD nástroji

S CAD programy začínají žáci většinou již ve 2. ročníku čtyřletých oborů. Základní seznámení například s programem AutoCAD dostanou i žáci oboru Truhlář. Výuka ovládání softwaru je směrována hlavně do předmětů IKT, počítačová grafika a 3D studio. Většinou probíhá ve 2 hodinových blocích za týden, a to ve skupinách v počtu max. 15 studentů.

Úroveň žáků a jejich počítačová zdatnost

Počítačová gramotnost žáků přicházejících na školu je ohledně obsluhy a práci na počítači na dobré úrovni. V oblasti CAD programů je však většina studentů nováčky. Jejich gramotnost se zvyšuje nejenom kvalitní výukou, ale také postupem do vyšších ročníků, kde získávají zkušenosti i z jiných předmětů, které uplatňují v CAD programech při vytváření vlastních projektů. CAD programy jsou zejména v oblasti 3D vizualizací velice náročné na čas, a tak skutečného mistrovství dosáhnou pouze studenti, které práce baví a jsou jí ochotni věnovat i dostatek píle a času. Používání CAD programů ve 2D i 3D však musí zvládnout každý.

Soutěžní úspěchy

Škola se pravidelně účastní nejrůznějších soutěží spjatých s řemeslem a designem. Soutěže, u kterých je při tvorbě projektů používán CAD program, jsou například Národní cena za studentský design, kde letos jeden student získal Cenu Design Cabinetu, a dále mezinárodní soutěž Studentské projekty v programu TurboCAD, kde se studenti pravidelně umísťují mezi prvními. Za zmínku stojí to, že tento rok byla naše škola spolupořadatelem této mezinárodní soutěže, organizované českým prodejcem produktů společnosti IMSI/Design, kde škola potvrdila opět svoji vysokou úroveň.

sps-03

Budoucnost školy

V následujících měsících škola začíná realizovat již schválený projekt – Centrum odborného vzdělávání pro nejmodernější technologie obrábění dřeva. Jedná se o středisko vybavené profesionálním 5osým obráběcím centrem a dalšími dvěma CNC stroji na obrábění dřeva – zaměření pro výrobu nábytku a hudebních nástrojů. Studenti zejména 4letých oborů budou získávat zkušenosti v oblasti těchto technologií, a to od obsluhy až po programování. Tento projekt financovaný z evropských fondů pozvedne výuku ve škole na ještě vyšší úroveň.

Škola nabízí velký počet oborů spojených s výrobou nábytku, hudebních nástrojů a designu. V současné době je největší zájem o obory design interiéru a design nábytku, ale například v oborech stavby hudebních nástrojů je ještě několik volných míst. Do 17. srpna 2011 se mohou zájemci o toto umělecké řemeslo přihlásit.

Více o škole se zájemci mohou dozvědět, včetně zajímavé fotogalerie maturitních prací, na www.hnn.cz.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit