Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Autodesk Revit ve výuce na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou

Autor článku: Petr Fořt   

Tags: AutoCAD | Revit | SPŠ | Stavebnictví | Žďár n. S.

AutodeskRevit250Nasazení nových postupů a technologií v technickém vzdělávání má svá výrazná specifika a problémy. Na prvním místě stojí vždy snaha vedení školy směřovat výuku moderním směrem, na druhém zájem vyučujících o nové technologie s jejich často pouze morální motivací a v neposlední řadě dostupnost financí. V letošním roce je to bezmála dvacet let, kdy se na naší škole objevila první verze AutoCADu, který tehdy ještě v historické verzi 9 pro MS DOS způsobil euforii mezi nadšenci jak z řad pedagogů, tak z řad žáků.Postupně jsme si prošli více než desítkou verzí AutoCADu a nástupem aplikací pro tvorbu digitálních prototypů, které obsazují technické a vývojové kanceláře. Po prvotních pochybnostech, jaký směr ve výuce zvolit, jsme pod vlivem let strávených aktivně na firmách zůstali u kombinované výuky 2D a 3D technologií. Diskuse na téma, který systém je lepší, se dnes ustálila na názoru, že ne vše je dobré na vše a jak klasická dokumentace, tak digitální prototyp v podobě 3D modelu má v praxi své nezastupitelné místo. Technické obory na naší škole jsou svázány s aktivním využitím produkčních aplikací. Důvodem jsou nejen razantní změny realizace projektů v technické praxi, ale také snaha vytvořit atraktivnější výuku technických oborů pro mladé s návazností na řadu realizovaných projektů, které přináší v důsledku škole fyzické prostředky a know-how na její rozvoj.

Studenti si dnes mají možnost aktivně osáhnout díky licenční politice společnosti Autodesk více než dvacítku profesionálních vývojových aplikací. Vždy si vzpomenu na své začátky v devadesátých letech, kdy jsem při řešení své diplomové práce vyzkoušel poprvé AutoCAD pro UNIX na pracovní stanici od HP. Tehdy u počítače stála téměř desítka konstruktérů a nedůvěřivě se dívali na ten zázrak s povzdechem, kdybychom toho měli tak více ve vývoji. Bohužel cena softwaru a především hardwaru byla opravdu naprosto v jiných dimenzích, než je tomu dnes.

AutodeskRevit-studentka468Nové technologie pro projektování a vizualizaci se stávají motivací studia
technických oborů také pro děvčata

V posledním desetiletí se mění struktura vzdělávání na našich technických školách. Klasické strojírenské průmyslovky se pod tlakem reorganizací a všech možných revolucí ve vzdělávání, které jsou často závislé na směru politiky v naší republice, stávají stále více technickými unifikovanými školami, které nabízí vzdělávání ve více oborech. Díky tomu je nutné často vystavět i výuku aplikačních oblastí obecněji a výrazně univerzálněji, než tomu bylo v případě čistého strojírenství. Současná mladá generace má reálnou možnost získávat s minimálními investicemi zásadní dovednosti a znalosti. Zvládnutí metodiky tvorby 2D a postupně i 3D dokumentace s sebou přináší výraznou výhodu pro jejich budoucí uplatnění v průmyslové praxi obdobně, jak tomu je například u jazyků.

Jak vnímáme nové přístupy vázané na BIM technologie?

Na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou tyto změny vnímáme především z pohledu technických oborů, které se nedají bez špičkových software nástrojů dnes již realizovat. Znalost tvorby 2D a 3D dokumentace v návaznosti na pravidla technického kreslení a normalizace je jistým esperantem vyžadovaným zaměstnavateli našich absolventů. Právě tato oblast ukázala v uplynulých letech správnou cestu, jak popostrčit vzdělávání v oborech v souladu s novými technologiemi. Stavební firmy a společnosti v našem regionu poměrně často využívají jako základ své práce na projektu 2D aplikace. Přesto se objevují první, kteří chápou výhody moderního BIM přístupu při řešení projektů. Také pro školu je prestižní otázkou nasazení informačního modelu budovy do výuky. Správnost této myšlenky nám potvrzuje více než desetiletá úspěšná výuka odvíjející se od strategií PLM v oblasti strojírenství a téměř dvacet let výuky CAD aplikací.

AutodeskRevitArchitecture2012Projekty žáků jsou realizovány v Autodesk Revit Architecture 2012

Hlavní překážkou v nasazení aplikačního řešení BIM na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou nebyla pro nás v aktuální chvíli ani nedostupnost kvalitního softwaru, ani zpátečnické myšlení. Otázkou se stala především znalost problematiky tvorby projektů pomocí BIM nástrojů a rutinní zvládnutí aplikací, které jsou následně integrovány do výuky. V našem případě se jednalo především o integraci metodiky výuky aplikace Autodesk Revit v těsné návaznosti na výuku technického kreslení a tvorby 2D dokumentace v AutoCADu. Autodesk Revit je ve svém přístupu poměrně zásadně odlišnou aplikací od těch, na které jsme byli zvyklí. Jiný přístup, jiná metodika tvorby projektu a zcela zásadní změna myšlení posunutá o dimenzi dále pro nás znamenala nutnost hledání zcela nových cest.

Naštěstí hledání řešení se nedá v současné době již srovnávat s pionýrským laborováním s obsluhou prvních verzí 3D Studia (nikoliv MAX), AutoCadu nebo Autodesk Inventoru. Dnes je možné využít řadu vyzkoušených postupů u nás i v zahraničí. Velmi příjemné je, že se jedná v případě Autodesku o celosvětovou komunitu Autodesk Academia, u nás zastoupenou více jak stovkou registrovaných škol. Pro nás byly nejcennější informace získané na školení pořádaném společností Computer Agency a dále školení pořádané přímo českým zastoupením Autodesku ve spolupráci se Střední průmyslovou školou stavební v Plzni. Osobně jsem si při těchto akcích vzpomněl na nekonečně strastiplné cesty a tápání nad různými novými technologiemi. Takováto pomyslná nakopnutí správným směrem opravdu ušetří i roky tápání a hledání řešení.

AutodeskRevitNázornost tvorby projektů je v porovnání s 2D konstrukcí prostě vynikající

V současné době vyučujeme na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou Autodesk Revit prvním rokem, přibližně po půl roce příprav. Aplikace je vyučována v úzké návaznosti na základní kurz technického kreslení a AutoCADu, který považujeme díky tlaku komerčního sektoru a mezinárodních projektů za základ tvorby elektronické dokumentace. Vedle aplikace Autodesk Revit Architecture je také snahou na škole z důvodu orientace na technická zařízení budov do budoucna nasadit také Autodesk Revit MEP. Rozvoj výuky ve všech oborech je realizován rozsáhlejší předmětovou komisí zabývající se detailně výukou technického kreslení a tvorby digitální dokumentace.

AutodeskShowcase2012Pro vizualizaci studentských projektů je využíván stále častěji Autodesk Showcase 2012,
který máme vyzkoušen dlouhodobě ve strojírenských oborech

Výuka je postavena převážně na aktivním řešení studentských projektů, které jsou její stěžejní částí. Hlavním cílem výuky je především osvojení metodiky práce s BIM aplikací, která dává projektantovi ucelené možnosti kontroly projektu od fáze prvotního návrhu až například po kontrolu finální realizace a údržby budovy. Vlastní osvojení funkcí Autodesk Revitu je postaveno převážně na doporučených postupech a metodice.

Na obrázcích můžete posoudit výsledky přibližně půlroční výuky Autodesk Revitu. Jedná se o práce třídy 3. D z VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou, která využívá ve výuce Autodesk Revit a Autodesk Showcase pod vedením kolegy Milana Řehoře.


Mohlo by vás zajímat: