Pomáháme firmám růst
Google překladač: English Deutsch
Předplatné časopisu CAD

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
05_02_03_milan_prypon_001.jpgSpolečnost Hewlett-Packard oznámila, že do funkce generálního ředitele a zároveň ředitele divize Customer Solutions Group byl jmenován Ing. Milan Prypoň, MBA. Milan Prypoň pracuje a zastává vedoucí manažerské pozice ve společnosti HP od roku 1994. Mezi významné milníky v jeho profesní kariéře nesporně patří jeho působení ve funkci generálního ředitele HP Slovenská republika a integrace nejpočetnější divize služeb po spojení společností HP a Compaq v České republice.
Svoji profesní kariéru zahájil v roce 1982 po absolvování studia na Elektrotechnické fakultě SVŠT v Bratislavě, obor Elektronické počítače. Nastoupil do ZVL Považské Strojárne v Považské Bystrici, kde působil do roku 1990 v obchodně-technických službách. V letech 1990 až 1993 soukromě podnikal v oblasti elektroerozivních kovoobráběcích strojů. V roce 1994 úspěšně dokončil studium Master of Business Administration, MBA na Joseph M. Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh, USA. V roce 1994 nastoupil na pozici obchodního ředitele divize služeb v HP. V této funkci byl zodpovědný za rozvoj nových služeb. Od roku 1996 vykonával funkci ředitele pro technickou podporu a služby v HP s.r.o. V roce 2000 byl jmenován do funkce generálního ředitele HP Slovenská republika, kde vybudoval lokální zastoupení. V průběhu 20 měsíců se mu podařilo zdvojnásobením ročního obchodního obratu získat třetí největší podíl na IT trhu na Slovensku. V roce 2002 po spojení s firmou Compaq byl pověřen integrací a vedením divize služeb v novém HP v České Republice a od května 2004 byly jeho kompetence navíc rozšířeny o dodávky podnikového hardwaru a softwaru. Milan Prypoň je členem rady České společnosti pro systémovou integraci (ČSSI) a členem Českomoravské elektrotechnické asociace.
www.hp.cz
05_02_03_NeschenJetCoat.jpgSpolečnost SIGN Graphics v loňském roce rozsáhle investovala do obnovy technologií velkoplošného digitálního tisku (šestibarvový VUTEk s technologií Scotchprint a vysoko produktivní SCITEX). Další investice do tohoto segmentu na sebe nenechala dlouho čekat a v polovině ledna začala v této společnosti instalace velkoplošného tekutého laminátoru NESCHEN JetCoat N 3000, která je zároveň i první instalací tohoto stroje v České republice.
NESCHEN JetCoat N 300 nanáší lak pomocí pohyblivé trysky, jejíž pracovní šíře je 4 m. Schnutí probíhá v tunelu s infračerveným topným systémem. Produktivita stroje je až 120 čtverečních metrů za hodinu. JetCoat N 300 je určen pro lakování na autoplachty, bannery, samolepící fólie, síťoviny, textil, ale i na deskové materiály (PVC, lehčené desky, dřevo, sklo atd.) do tloušťky 30 mm. To vše buď lesklým nebo matným lakem, který udrží svou pružnost, čirost a ochrannou vlastnost po dobu až pěti let.
Nezanedbatelnou vlastností je i ekologický provoz a minimální odpad.
05_02_03_DiMAGE_Z5silverbla.jpgTouto novinkou z produkce Konica-Minolta je výkonný digitální fotoaparát s 5megapixelovým snímačem CCD, systémem stabilizace obrazu Anti-Shake pracujícím s pohyblivým CCD snímačem, 12× optickým „Mega Zoomem“, rychlým systémem automatického zaostřování Rapid AF a velkým, přehledným zobrazovačem LCD (úhlopříčka 5,1 cm). Kromě rychlého „autofokusu“ má DiMAGE Z5 ještě rychlé uvedení do provozu, krátké zpoždění závěrky, velmi rychlou sérii snímků (UHS) a progresivní snímání. Videosekvence zachycuje přístroj v rozlišení VGA. DiMAGE Z5 používá pokročilou technologii zpracování obrazu CxProcess III zajišťující vysokou kvalitu snímků. Orientační prodejní cena fotoaparátu ve stříbrném provedení je 14 490 (vč. DPH), v černé variantě pak 14 990 Kč (vč. DPH).
ArcSwing251.jpgJaponská firma EIZO NANAO Corporation přichází na trh s novým ergonomickým stojanem ArcSwing. Tento stojan umožňuje nastavení polohy monitoru, při kterém se spodní hrana dotýká desky stolu a zároveň umožňuje jeho automatické naklonění tak, aby směřovala obrazovka kolmo k pohledu pozorovatele. To vede ke značnému snížení únavy uživatele, zejména v oblasti jeho krční páteře. Uživatel nyní může současně sledovat obrazovku monitoru a klávesnici, aniž by musel pohybovat hlavou. Stojan je tvořen pohyblivým podstavcem, díky kterému je možné otočit monitor až o 344° kolem vertikální osy. Dále je stojan opatřen kloubem, který se pohybuje po obloukovém úchytu a umožňuje sklopení o 5° vpřed a až 60° vzad. Výšku lze regulovat pomocí pohybu po oblouku a sklopením displeje. V současné době najdete tento typ stojanu u monitorů L568-AS a L768-AS.
V souvislosti s přibývajícím počtem licencí MicroStation v8 společnost HSI jsme přijala výzvu Mostecké uhelné společnosti k vytvoření nové verze produktu DULMAP. Nová verze je upravena pro efektivní využití MicroStationu v8 a najde se v ní i několik dalších novinek. Je např. připravena pro zohlednění specifik daného zákazníka. Této vlastnosti využila i společnost Severočeské doly, která má již také svou "novou" verzi. DULMAPu ve verzi 8.00.

Nejdůležitější vlastnosti systému DULMAP
· podpora tvorby svahových značek
· podpora parametrických značek
· oboustranná komunikace s Báňským modelem firmy KVASoftware umožňuje zobrazit nejen skutečný stav, ale i projektované stavy, včetně jejich vzájemného porovnání, případně zobrazení dalších projektovaných technologických postupů (tratě, dopravníky apod.)
· převod dat ze systému MOSS
· podpora vektorizace rastrových podkladů
· zpracování dat z digitálního zápisníku měřícího přístroje včetně výpočtových úloh
· široká škála výpočtů souřadnic bodů v rámci konstrukčních úloh
· komplexní správa bodového pole, načtení vzniklého bodového pole do kresby a do databází, úlohy extrakce kresby a výstupu bodů
· podpora tvorby mapy kresebnými funkcemi s možností nejen využívat bodové pole zadáním čísel bodů či jejich posloupností, ale i standardní funkčnost systému MicroStation V8
· budování informačního systému - napojování a využívání negrafických informací o objektech – nejen databázových, ale i textových, dalších kresebných (detaily) či rastrových souborů ("fotografie"), rozsáhlé výstupní funkce
Více informací o novinkách si můžete stáhnout zde.
05_02_03_DWF.jpgDle tiskové zprávy Autodesku je jeho formát Autodesk DWF s více než pěti milióny stažených kopií prohlížeče nejrychleji rostoucím formátem a nastupujícím průmyslovým standardech pro elektronické sdílení návrhových souborů. Řada společností vyvinula pomocí sady Autodesk DWF vlastní aplikace, které čtou nebo zapisují vícestránkové výkresy ve formátu DWF. Patří mezi ně mimo jiné HP, Océ, Bluebeam (řešení sdílení souborů pro CAD), PLP Digital Systems (poskytovatel digitálních reprografických řešení) a také dvě největší světové reprografické sítě US Reprographics Network a ReproMAX. Formát DWF umožňuje snadno vytvářet, spravovat a sdílet návrhová data. Soubory ve formátu DWF podstatně menší než soubory v jiných formátech, což umožňuje DWF rychlejší a jednodušší sdílení návrhových dat. V souborech DWF jsou navíc zachovány inteligentní návrhové informace včetně 3D informací, vlastností objektů a hmoty, listů a vrstev. Stavbyvedoucí, logistici, architekti a inženýři v průběhu realizace stavby potřebují obrovské objemy informací: plány, specifikace, tabulky, časové plány, změnové příkazy, smlouvy a programy. Náklady na včasné doručení potřebných informací se nezřídka pohybují v řádu až tisíců dolarů na projekt. Pomocí formátu DWF je možno spravovat a sdílet 2D a 3D návrhové soubory efektivněji - v elektronické podobě, což podstatně snižuje náklady a umožňuje pracovat stejně kvalitně, ale rychleji.
Autodesk DWF Toolkit je otevřené řešení, které je vývojářům k dispozici bezplatně. Toolkit obsahuje knihovnu C++, která pomáhá při generování, čtení a zpracování souborů DWF. Uživatelé tak mohou se soubory DWF pracovat, aniž by museli rozumět celému datovému formátu. Navíc je k dispozici aplikace Autodesk DWF Viewer, která umožňuje komukoli elektronicky procházet, zobrazovat a tisknout 2D a 3D návrhové informace. DWF Viewer doplňuje technologii trojrozměrného navrhování Autodesku: Umožňuje snadno sdílet trojrozměrné modely budov a výrobků s ostatními profesionály, zákazníkům a dodavatelům pomáhá lépe chápat složité koncepce návrhů.
Bližší informace o formátu Autodesk DWF najdete na adrese www.autodesk.cz/dwf . Další informace o partnerech formátu DWF najdete na adrese www.autodesk.com/dwf-partners.
05_02_03_NewNastranforWeb20.jpgSpolečnost UGS oznámila dostupnost systému NX Nastran Version 3, poslední verze firemního řešení pro pokročilé analýzy metodou konečných prvků. K hlavní vylepšením systému NX Nastran Version 3 patří vylepšení výkonu (umožní řešit extrémně rozsáhlé dynamické simulace díky možnosti efektivně využít až 64 CPU), Version 3 zahrnuje nové pokročilé možnosti pro nelineární analýzy založené na systému ADINA. Dochází také ke zlepšení analýzy výsledků – ať už díky vylepšeným CQUADR/CTRIAR Shell Elementům, proměnné tloušťce elementů typu Shell či tzv. MAX/MIN posprocesingu výsledků, který eliminuje potřebu dalšího postprocesingu mimo Nastran. Results Post-Processing. K významným vylepšením také patří nové možnosti integrace s rozšířenými simulačními nástroji jako je MSC.ADAMS
Více zde
Jak jsme již informovali, od ledna 2005 se v rámci integrace holdingu AAC mění název společnosti Xanadu na "AAC Solutions s.r.o." Nemění se však jen název firmy. Vzhledem k akvizici aktiv společnosti Dialog a začlenění dalších skupin z AAC se rozšiřuje i působení firmy Xanadu v ČR. Rozšíří se okruh poskytovaných služeb a řešení pro velké zákazníky, ztrojnásobuje se tým v Praze, otevírá pobočka v Brně a posiluje tým v Ostravě. Celkový počet zaměstnanců firmy se zvyšuje na 90, což je nárůst o 35%.
www.xanadu.cz.
Společnost AB Studio ohlásila dosažení hranice ročního obratu ve výši 60 mil. CZK za uplynulý rok 2004. Jedná se o 12% nárůst obratu oproti předchozímu kalendářnímu roku a o téměř dvojnásobný nárůst obratu oproti roku 2002. S přihlédnutím ke skutečnosti, že 93% z celkového obratu tvoří prodej CAD softwaru pro architektonické ateliéry a projekční kanceláře včetně služeb, stává se společnost AB Studio jedním z nejvýznamnějších hráčů na poli nabídky profesních AEC aplikací. Základem tohoto úspěchu je vyvážená kombinace dlouhodobě stabilní koncepce přístupu k zákazníkům s průběžně inovovaným portfoliem praxí prověřených produktů založených na bázi sw společnosti Autodesk. V roce 2004 společnost AB Studio ohlásila dosažení 6.000. instalace systému CADKON včetně jeho 15-leté existence v České republice a na Slovensku. Odborná veřejnost přivítala nový produkt AdvanceSteel, ve spolupráci s partnerem TechData byl úspěšně zahájen prodej CADKONu v Polsku. K plánům pro tento rok pan ing.Jiří Bendl, ředitel společnosti AB Studio, uvádí: "Chystáme řadu novinek, které ocení tradičně početná skupina našich uživatelů. Subscription program CADKONu, splátkový úvěr formou CADKON Kredit, významné inovace téměř všech produktů CADKONu, nová verze AdvanceSteel s důrazem na 2D kreslení ocelových konstrukcí, to jsou naše klíčová esa pro tento rok." Tajemstvím není ani probíhající integrace společnosti AB Studio v rámci celosvětové skupiny Graitec Group, kde se společnost AB Studio bude podílet na zajímavých zakázkách významných evropských konsorcií.
www.cadkon.cz.
30.12. 2004 odešel navždy pan Josef FALT, předseda České asociace pro geoinformace, který se velmi zasloužil o rozvoj geoinformačních technologií v naší republice. Statečně bojoval se zákeřnou a těžkou chorobou, které bohužel podlehl. Opustil nás ve věku 44 let. Čest jeho památce! Poslední rozloučení s panem Faltem se koná v pátek, 7.1.2005 ve 12.00 hodin v krematoriu v Pardubicích.
Evropské divizi Sony Recording Media & Energy bylo schváleno přidělení licence na výrobu médií LTO Ultrium 3. LTO Ultrium 3 je doplněním dalšího výrobku do všestranné nabídky médií společnosti Sony, která v důsledku toho nyní pokrývá všechny hlavní formáty pásek a dostává se na první stupínek mezi celosvětovými výrobci produktů v oblasti záznamových médií. Sony bude také podporovat nedávno oznámené zdokonalení formátu pod názvem Worm (Write Once Read Many) s nabídkou médií LTO Ultrium 3 WORM na počátku roku 2005. Datové pásky SONY dodává na českém a slovenském trhu firma Diskus.
Společnost AsusTeK Computer uvedla na trh novou externí optickou mechaniku DVD±R/RW s označením SDRW-0804P-D. S hmotností pouhých 350 gramů představuje Asus SDRW-0804P-D snadno přenosné zařízení pro rychlé zálohování dat i přehrávání multimediálních záznamů. Mechanika SDRW-0804P-D podporuje zálohování dat rychlostmi 8×DVD±R, 2,4×DVD+R (dvouvrstvá DVD), 4×DVD±RW, 23×CD-R, 24×CD-RW a čtení rychlostmi 24×CD-ROM a 8×DVD-ROM. Samozřejmostí je také podpora technologií Asus FlextraLink a FlextraSpeed, které umožňují spojit v jedno kvalitní záznam, flexibilitu a spolehlivý chod. Díky svému unikátnímu vzhledu a smyslu pro ergonomii získala mechanika SDRW-0804P-D německé ocenění iF Design Award 2005 za vynikající design. Optická mechanika Asus SDRW-0804P-D bude dostupná v první polovině ledna 2005.
01_06_DVD.jpgSpolečnost Xerox, dosud známá především jako dodavatel řešení v oblasti tisku, přichází nyní s novými produkty, CD a DVD médii. Xerox uvádí na trh zapisovatelná i přepisovatelná CD a DVD média, která jsou balená jednotlivě či po 5, 10, 25 nebo 50 kusech. Tyto produkty jsou v současné době nabízeny například společností Makro Cash and Carry Česká republika, která zařadila 50kusová balení CD od společnosti Xerox do speciální akce zaměřené na kancelářské potřeby. Veškeré informace ohledně cen a trvání akce se zákazníci Makra mohou dozvědět ze speciálních letáků či webových stránek www.makro.cz.

Strana 604 z 606

<< Začátek < Předchozí 601 602 603 604 605 606 Další > Konec >>