Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bentley oznámila cenu počáteční veřejné nabídky akcií

Pátek, 25 Září 2020 11:07

Tags: Akcie třídy B | Bentley Systems | BSY | NASDAQ

Bentley Systems Class B Common Stock-2039Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems (Bent­ley) ozná­mi­la 22. září 2020 cenu po­čá­teč­ní ve­řej­né na­bíd­ky 10 750 000 svých kme­no­vých akcií třídy B za cenu 22,00 $ za akcii . Akcie kme­no­vých akcií třídy B ur­če­né k pro­de­ji v na­bíd­ce pro­dá­va­jí stá­va­jí­cí ak­ci­o­ná­ři spo­leč­nos­ti Bent­ley. Pro­dá­va­jí­cí ak­ci­o­ná­ři po­skyt­li upi­so­va­te­lům v na­bíd­ce 30­den­ní opci na nákup dal­ší­ho 1 610 991 kme­no­vých akcií třídy B od pro­dá­va­jí­cích ak­ci­o­ná­řů.

Akcie se za­ča­ly ob­cho­do­vat na glo­bál­ním trhu Na­sdaq 23. září 2020 pod sym­bo­lem „BSY“. Oče­ká­vá se, že na­bíd­ka bude uza­vře­na dnes, tedy 25. září 2020, za ob­vyk­lých pod­mí­nek uza­vře­ní.


Mohlo by vás zajímat: