Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Stratasys získává Origin

Čtvrtek, 07 Leden 2021 00:34

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | Akvizice | Origin | Společnost | Stratasys

stratasys-acquisition-2101Spo­leč­nost Stra­ta­sys ozná­mi­la, že do­kon­či­la akvi­zi­ci firmy Ori­gin s účin­nos­tí od 31. pro­sin­ce 2020. Akvi­zi­ce při­dá­vá soft­wa­ro­vé ře­še­ní adi­tiv­ní vý­ro­by spo­leč­nos­ti Ori­gin, které na­bí­zí nej­lep­ší tis­ko­vou tech­no­lo­gii ve své třídě za­lo­že­nou na zpra­co­vá­ní di­gi­tál­ní­ho svět­la pro po­ly­me­ro­vé apli­ka­ce ori­en­to­va­né na vý­ro­bu. Jak již bylo na­zna­če­no 9. pro­sin­ce 2020, oče­ká­vá se, že dopad akvi­zi­ce na zře­dě­ný non-GAAP zisk na akcii spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys zrych­lí tempo růstu spo­leč­nos­ti a bude mírně ře­di­cí úči­nek na non-GAAP zisk na akcii v roce 2021 a na­růs­ta­jí­cí na non-GAAP zisk na akcii do roku 2023.

 Podrobnosti této transakce najdete například na www.origin.io.

 

 


Mohlo by vás zajímat: