Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Technodat pomáhá mladým sportovcům

Pondělí, 11 Leden 2021 10:23

Tags: Dresy | Elektro | Společnost | Stolní tenisté | Technodat | TJ Slávia Kroměříž

TJ Slavia Kromeriz-pinec-2102Přes všech­na ome­ze­ní v sou­čas­né době se jed­no­ho dne ote­vřou dveře tě­lo­cvi­čen a spor­to­višť, a mladí spor­tov­ci z od­dí­lu TJ Sla­via Kro­mě­říž budou při­pra­ve­ni. Tech­no­dat Elek­tro pod­po­řil svým darem oddíl stol­ních te­nis­tů při TJ Sla­via Kro­mě­říž. Při­spěl ke koupi no­vých dresů pro jed­not­nou pre­zen­ta­ci od­dí­lu a no­vé­ho vy­ba­ve­ní jako jsou ping­pon­go­vé stoly či míčky. Cílem od­dí­lu je pře­de­vším vý­cho­va mlá­de­že a je­jich pod­po­ra ve spor­tu. Proto v Tech­no­da­tu dou­fa­jí, že jim spor­tov­ci brzy uká­žou, co umí.


Mohlo by vás zajímat: