Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Leica Tour 2022

Úterý, 28 Prosinec 2021 01:22

Tags: 3D skenery | Captivate | Drony | Gefos | GNSS | Leica Tour | Novinky

Leica Tour pozvanka 2022-2152Po loňské Leica Tour, která se usku­teč­ni­la pouze on­li­ne, chys­tá spo­leč­nost Gefos na jaro 2022 tra­dič­ní trasu, kde se snad se­t­ka­jí po­řa­da­te­lé s účast­ní­ky osob­ně. Jsou při­pra­ve­ny za­jí­ma­vé no­vin­ky, jako např. nový polní tablet CS30. Sa­mo­zřej­mě se bude ho­vo­řit o GNSS při­jí­ma­či s fo­to­gra­m­me­t­ric­kou ka­me­rou GS18 I a o vy­lep­še­ných to­tál­ních sta­ni­cích Cap­ti­va­te TS16 a TS13. Za­jí­ma­vý vývoj smě­rem k au­to­no­mi­za­ci je také v řadě 3D ske­ne­rů BLK, kon­krét­ně dron BL­K2­FLY a ske­no­va­cí robot BLK ARC.

Při­hlá­sit se mů­že­te po­mo­cí for­mu­lá­ře na www.​gefos-​leica.​cz.

Leica Tour 2022 se chys­tá do osmi měst – Li­ber­ce, Plzně, Čes­kých Bu­dě­jo­vic, Prahy, Hrad­ce Krá­lo­vé, Olo­mou­ce, Os­t­ra­vy a Brna. Pro­gram bude za­čí­nat vždy v 9:50 re­gis­tra­cí, od 10:00 pre­zen­ta­cí no­vi­nek a kon­čit bude lo­so­vá­ním o ceny v 11:30.

Místo a datum

Liberec, pondělí 28. 2. 2022, Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Gutenbergova 3
Plzeň, úterý 1. 3. 2022, Parkhotel Plzeň Congress Center, U Borského Parku 31
České Budějovice, středa 2. 3. 2022, Clarion Congress Hotel, Pražská 14
Praha, čtvrtek 3. 3. 2022, Hotel DUO, Teplická 492
Hradec Králové, pondělí 7. 3. 2022, EA Hotel Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336
Olomouc, úterý 8. 3. 2022, Hotel Flora, Krapkova 34
Ostrava, středa 9. 3. 2022, Harmony Club Hotel, 28. října 170
Brno, čtvrtek 10. 3. 2022, Hotel Avanti, Střední 61


Mohlo by vás zajímat: