Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Sandvik dokončuje akvizici Buffalo Tungstenu

Středa, 06 Prosinec 2023 13:21

Tags: Akvizice | BTIPrášek | Buffalo Tungsten | Karbid wolframu | Sandvik | Worlfram

Buffalo Tungsten-2349San­dvik do­kon­čil již dříve ozná­me­nou akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Bu­f­fa­lo Tun­gs­ten, Inc. (BTI), ame­ric­ké­ho vý­rob­ce wolfra­mo­vé­ho ko­vo­vé­ho práš­ku a práš­ko­vé­ho kar­bi­du wolfra­mu, pů­so­bí­cí­ho pře­de­vším v Se­ver­ní Ame­ri­ce. Spo­leč­nost bude vy­ka­zo­vá­na v seg­men­tu ob­chod­ní ob­las­ti San­dvik Ma­chi­ning So­lu­ti­ons (SMS). BTI byla za­lo­že­na v roce 1987, má 48 za­měst­nan­ců a sídlí ve městě Depew ve státě New York.

V roce 2022 do­sáh­la spo­leč­nost tržeb ve výši při­bliž­ně 333 mi­li­o­nů švéd­ských korun. Dopad na marži EBITA San­dvi­ku bude ome­ze­ný. Dopad na zisk na akcii bude akreč­ní.


Mohlo by vás zajímat: