Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Technodat PLM Forum 2012 s překvapením

Čtvrtek, 26 Duben 2012 16:00

Tags: Dassault | F-Bike | Forum | Létající kolo | Platforma V6 | PLM | Seminář | Technodat

TechnodatPLMforum1217Seminář PLM Forum 2012 vychází z tradice odborných seminářů a setkání uživatelů organizovaných každoročně firmou Technodat. Akce si klade za cíl představit a diskutovat aktuální trendy v oblasti PLM, tedy v oblasti řešení, které pomáhá řídit údaje a dokumentaci o výrobku v průběhu jeho celého životního cyklu. Pozornost bude věnována jak obecným trendům, tak samozřejmě praktickým ukázkám řešení. Seminář je určen pro střední i vyšší management výrobních podniků stejně tak, jako pro uživatele 3D/PLM systémů. Seminář představí efekty implementace 3D/PLM řešení jak z pohledu reálných finančních přínosů a úspor, tak také z pohledu praktických efektů pro koncové uživatele.

Program semináře vychází z jeho názvu - snaží se v co největší šíři představit problematiku PLM řešení, a to z pohledu nezávislého odborníka, výrobce software, dodavatele a především také uživatele řešení. V rámci letošního ročníku semináře jsme zařadili vysoký počet prezentací zákaznických řešení.
Specifickým rysem semináře pořádaném v tomto roce budou prezentace zaměřené na novou generaci PLM řešení od Dassault Systèmes označovaného jako Platforma V6, kterou se snažíme představit na procesech a příkladech blízkých a srozumitelných našim zákazníkům.
Překvapením letošního semináře, který se koná v roce 20. výročí založení společnosti Technodat, bude představení unikátního projektu „létajícího kola“, který vznikl a je rozvíjen právě na platformě V6 a za spolupráce společností Technodat, Evektor a Duratec. Nenechte si ujít okamžik završení první etapy tohoto smělého projektu, zhmotnění odvážného snu a představ mnoha generací do podoby 3D virtuálního prototypu inovativního výrobku. Více informací zde.

Technodat PLM Forum 2012 se koná ve dnech 30. - 31. května 2012 ve Vinařství U Kapličky v obci Zaječí na jižní Moravě.

Projektu nazvanému F-Bike je věnován celý web www.designyourdreams.cz, kde můžete sledovat postup prací na projektu létajícího kola.
F-Bike1217


Mohlo by vás zajímat: