Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dassault Systèmes zakládá nadaci La Fondation

Pátek, 04 Prosinec 2015 10:46

Tags: 3D technologie | Dassault | Granty | La Fondation | Nadace | Systèmes | Virtuální realita | Výzkum

3ds philosophy-1549Jak už jsme se zmínili ve článku o 3DExperience Lab, založila společnost Dassault Systèmes nadaci La Fondation Dassault Systèmes. Ta se bude věnovat podpoře vzdělávání a výzkumu pomocí rozšiřování kvalitní výuky a objevování možností 3D technologií a virtuálních světů. Bude poskytovat granty, digitální obsah a soubory dovedností ve virtuálních technologiích pro vyučovací a výzkumné iniciativy na pokrokových akademických institucích, výzkumných ústavech, v muzeích, asociacích, kulturních centrech a dalších prospěšných organizacích napříč Evropskou unií.

Tato podpora umožní lepší přístup ke 3D obsahu, technologiím a simulačním aplikacím, které se v průmyslu dlouhodobě využívají k navrhování, konstrukci a výrobě většiny produktů, na něž dnes společnost spoléhá. Daný přístup pomůže vytvořit nové metody učení a povzbudí u studentů vyšší zájem o obory z oblasti vědy, matematiky a technických oborů.
Velká data, senzory, mobilní zařízení, nové materiály a další technologie postupně pronikají do všech aspektů života a od základů přetvářejí to, jak naše společnost žije, pracuje a interaguje. V této éře transformace je nezbytně nutné připravit se na nové výzvy pomocí vzdělávacích a výzkumných programů, které dají budoucím generacím myslitelů, vynálezců, konstruktérů a lídrů přístup k nejnovějším technologickým inovacím.
Virtuální světy a 3D technologie propojují teorii, experimenty a představivost, a nabízejí tak mnohem více než tradiční učebnice a tabule: digitální, realistické znázornění fyzického světa. Takové „virtuální dvojče“ a pokročilá práce s virtuálními technologiemi umožňují provádět simulace a plánovat budoucí situace ve skutečném světě, například dopad na životní prostředí, urbanizaci nebo ergonomiku výrobního řetězce.

Evropa disponuje bohatým technickým a vědeckým odkazem. Vzdělání a věda postavené na tomto dědictví skýtají příslib udržitelnější budoucnosti. Firmy hrají ve společnosti specifickou roli a mohou lidi inspirovat ke spolupráci a podpoře inovací vedoucích k lepšímu a udržitelnému světu,“ řekl Bernard Charlès, prezident a CEO Dassault Systèmes. „Společenská a ekologická angažovanost jsou dlouhodobě významnou součástí aktivit Dassault Systèmes. Věříme, že jedinečné možnosti virtuálních technologií umožní nové a inspirativní interakce se světem a rozproudí kreativní myšlení, inovace, rozvoj vědění a pokrok, které povedou k lepšímu pochopení problémů a jejich řešení. Nadace La Fondation Dassault Systèmes odráží poslání společnosti, jímž je poskytovat firmám a lidem světy 3DExperience, v nichž lze vytvářet životaschopné inovace, jež uvedou do souladu produkty, přírodu a život.“

Nadace La Fondation Dassault Systèmes vyzývá zájemce, aby přihlásili své projekty právě teď. Další informace najdete na stránce lafondation.3ds.com.


Mohlo by vás zajímat: