Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nástroj pro detekci nemocí z pohybu očí

Úterý, 03 Leden 2017 12:56

Tags: ČVUT | Detekce | FEL | Nemoc | Oči | Pohyby | TA ČR | Zrak

Ocni pohyby CVUT FEL1-1701Zařízení se schopností sledovat i ty nejmenší pohyby očí, vyvinuté výzkumníky z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze v rámci projektu „Sledování očních pohybů pro diagnostiku v neurovědách“, umožňuje diagnózu vážných psychických a vývojových poruch i onemocnění, a je také účinným komunikačním prostředkem pro postižené. Výzkum byl finančně podpořen Technologickou agenturiu České republiky (TA ČR) v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. Díky výsledkům tohoto mimořádně důležitého a přínosného projektu je možné pomoci mnoha lidem.

V tuto chvíli jsou již skončeny výzkumné etapy a výsledky čekají na uvedení do praxe. Nástroj na diagnostiku prostřednictvím sledování očních pohybů má podle prvních výsledků značný potenciál v mnoha oblastech od medicíny až po vědeckovýzkumné a průmyslové obory.

Ocni pohyby CVUT FEL-1701

Zrak je ze všech našich smyslů největším zdrojem informací. Z očí a příslušných očních pohybů sledujících předmět zájmu pochází až sedmdesát procent všech podnětů a až padesát pět procent mozkové kůry se podílí na řízení očních pohybů. V projektu se vědci zaměřili na oblast sexuálních deviantů, různých forem schizofrenie a vývojové dyslexie. Na základě speciálního softwaru a příslušného hardwarového zařízení již měli lékaři z Psychiatrické nemocnice Bohnice možnost úspěšně provést u zkoumaných osob výzkum pohybů očí v reakci na předkládané vizuální stimuly. Navíc se podařilo uskutečnit i pilotní studie v dalších možných aplikačních oblastech, jako je využitelnost technologie u osob závislých na alkoholu, patologických hráčích i vliv tlumivých látek na chování jedinců.
Díky velkému množství dat z různých oblastí, které byla při řešení projektu nasbírána, bude možné v několika následujících letech ověřovat řadu hypotéz, zpřesňovat a dále rozvíjet diagnostické metody, které mohou pomoci s léčbou závažných psychických onemocnění.
Podrobnosti o laboratoři očních pohybů Fakulty elektrotechnické ČVUT jsou k dispozici na tomto odkazu: ekonom.feld.cvut.cz.


Mohlo by vás zajímat: