Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pozvánka na seminář Základy navrhování statických zařízení

Úterý, 25 Duben 2017 06:36

Tags: Aparáty | REN Engineering | Seminář | Statika | Vzdělávání | Zařízení

model most-1717REN Engineering zve na na odborné školení s názvem Základy navrhování statických zařízení, které se bude konat dne 4. května 2017 v konferenčních prostorách hotelu Sluneční Dvůr v Brně. Jedná se o školení, které je určeno pro začínající konstruktéry, výpočtáře a projektanty statických zařízení nebo celých výrobních jednotek. Účastníci školení získají základní informace o různých druzích zařízení a požadavcích na ně kladených. Zejména se bude jednat o způsob návrhu, výpočtu, výroby a v neposlední řadě požadavků legislativy.

Jedná se o souhrn informací, které by měl každý mladý inženýr znát a míti vždy na paměti. Předmětem zájmu budou zejména zařízení z oblasti chemie, petrochemie a energetiky. Organizátoři plánují do  budoucna uspořádání dalších dvou školení, která budou volně navazovat na základní školení a budou rozšiřovat přednášené informace. Předpokládá se zaměření se na tepelné výpočty zařízení, pevnostní výpočty zařízení, detailnější informace o zpracování výrobní výkresové dokumentace se  zaměřením se  na  zpracování kompletní technické dokumentace (např. pasportu tlakové nádoby) a na výrobní a NDT procesy. Termíny navazujících školení jsou plánovány na konec měsíce května a první polovina měsíce června.

Školení se uskuteční v prostorách hotelu Sluneční Dvůr, Přemyslovo nám. 26, Brno.

Tematické okruhy školení
Hlavní oblasti:

 1. Rozdělení statických aparátů a požadavky legislativy
  Druhy statických aparátů dle použití či pracovních podmínek. Požadavky na  konkrétní typy zařízení.
 2. Výroba statických aparátů
  Způsob výroby jednotlivých komponent, kompletace zařízení, požadavky na  materiály a kvalitu výroby, požadavky na kontrolu zařízení.
 3. Technická dokumentace
  Zásady pro zpracování výrobní výkresové dokumentace, dokumentace pro provedení kontrol zařízení, doplňující dokumentace.
 4. Pevnostní výpočty aparátů
  Požadavky na  provedení pevnostních (statických/dynamických) výpočtů, různé úrovně výpočtů dle druhu zařízení či požadavků legislativy.

Odborným garantem školení (přednášejícím) je Ing. Richard Nekvasil, Ph.D., ředitel společnosti REN Engineering, asistent na FSI, VUT BRNO s praxí v oboru 14 let.

Program školení
08:30–09:00   Registrace
09:00–09:10   Zahájení školení
09:10–10:00   Obecné informace o statických zařízení, jejich rozdělení a ostatní navazující konstrukce
10:00–10:30   Přehled požadavků legislativy na jednotlivé druhy zařízení
10:30–10:45   Přestávka
10:45–11:45   Způsob výroby statických zařízení
11:45–12:15   Požadavky na kontrolu a provádění zkoušek
12:15–13:00   Oběd
13:00–13:45   Způsob návrhu statických zařízení dle jejich specifikace
13:45–14:30   Požadavky na zpracování výrobní výkresové dokumentace
14:30–15:00   Ostatní dokumentace zařízení
15:00–15:15   Přestávka
15:15–16:15   Pevnostní výpočty zařízení
16:15–16:45   Ukázky příkladů poškození zařízení v praxi
16:45–17:00   Ukončení školení

Účastnický poplatek činí 2200 Kč bez DPH na osobu a je v něm zahrnuta účast na školení, občerstvení a výukové materiály. Vyplněné přihlášky posílejte na e-mail organizátorů.
Školení se uskuteční při minimálním počtu 10 účastníků.
Kontaktní údaje na organizátory: REN Engineering, s. r. o., Husova 121, 675 71 Náměšť nad Oslavou, tel.: 601 394 567, e-mail: nekvasil@renen.cz, www.renen.cz, bankovní spojení – ČS, číslo účtu: 2822448399/0800.


Mohlo by vás zajímat: