Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aditivní a hybridní přístup k výrobě v NX CAM

Pondělí, 25 Únor 2019 08:19

Tags: Aditivní technologie | NX CAM | PLM | Siemens | Vzdělávání | Webinar

Machine-Tool---Digital-Layer s tcm47-53195-1909Tradiční způsob výroby kovových dílů vychází z odebírání materiálu obráběním. Aditivní technologie umožňuje přístup zcela opačný. Hybridní strategie pak kombinuje to nejlepší z obou těchto přístupů. Tradiční způsob výroby bude mít nadále význam pro jednoduché výrobky, pro tvarově velmi složité díly je však vhodná aditivní či hybridní technologie.

Aditivní výroba

Aditivní výroba umožňuje vytvářet složitější tvarové konstrukce a především díly, obsahující skryté vnitřní konstrukce. To vyžaduje předběžné strukturální analýzy k posouzení schopnosti odolat potřebnému namáhání a testy životnosti v různých scénářích. Zvýšená konstrukční složitost si žádá dodatečné kontroly jakosti, protože tradiční měřicí metody nemusí být schopny poskytnout ucelený obraz.

Hybridní přístup

Navzdory četným výhodám, které s sebou aditivní výroba přináší, jsou zde zřejmé i nedostatky, zejména pokud jde o přesnost a jakost struktury povrchu. Vyřešit to lze hybridním přístupem, který zahrnuje aditivní procesy a procesy obráběcí v jednom systému. Prakticky to znamená vytvořit objekt pomocí aditivního výrobního procesu a poté dokončit tvarové detaily obrobením funkčních ploch. Tento přístup také řeší problémy s rozměrovými tolerancemi a výrobní přesností.

Schopnost přidávat a odebírat materiál v postupných krocích rovněž umožňuje realizovat návrhy, které mohou být vylepšeny a upraveny v průběhu svého vzniku, nemusíme je tedy vytvářet znovu od nuly. Fáze analýzy a testování tak mohou být mnohem rychlejší a přesnější.

Registrujte se na webinář

Rozvoj tohoto sektoru vyžaduje změnu celého výrobního ekosystému i rozvíjení nástrojů, které podporují výrobce, jež zahrnuli aditivní a hybridní stroje do výrobního procesu. Siemens PLM Software se snaží řídit tyto stroje přímo z prostředí NX, takže nedochází ke ztrátě dat nebo výrobním nepřesnostem. Aditivní a hybridní výroba se stále vyvíjí a nabírá nový a inovativní směr. Otevírá zcela nové odvětví a významným způsobem ovlivňuje přístup k řadě problémů při výrobě. Registrujte se na WEBINÁŘ společnosti Siemens PLM Software a zjistěte více.


Mohlo by vás zajímat: