Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bentley Systems přijímá nominace na Year in Infrastructure 2019

Pátek, 08 Březen 2019 14:26

Tags: Awards | Bentley Systems | Nominace | Ocenění | Singapur | Year in Infrastructure 2019

2018 winner photo-1910Bentley Systems ohlásila 27. února příjem nominací na ocenění Year in Infrastructure 2019. Tato ocenění, o nichž rozhodují nezávislí porotci z řad průmyslových expertů, hodnotí projekty infrastruktury, které jsou přínosem v oblasti digitálních inovací a zlepšují realizaci projektů a/nebo výkonnost aktiv. Ocenění Year in Infrastructure jsou nedílnou součástí výroční konference Year in Infrastructure společnosti Bentley. Lhůta pro podávání nominací končí 30. dubna 2019. Tématem letošní konference je pokrok BIM skrze Digitální dvojčata. Konference se bude konat od 21. do 24. října v Singapuru na výstavišti Marina Bay Sands Expo a v budově Convention Centre.

Vítězové budou vyhlášeni na galavečeru během konference.

Vyzýváme uživatele softwaru společnosti Bentley, aby na ocenění Year in Infrastructure přihlásili své projekty bez ohledu na to, v jaké fázi se nacházejí, zda jsou ve fázi přípravy/koncepčního návrhu, projektování, výstavby nebo v provozu. Tři finalisté vybraní pro každou z kategorií vyhrají výlet do Singapuru, kde se zúčastní konference Year in Infrastructure 2019 jakožto hosté společnosti Bentley Systems. Finalisté během konference představí své projekty před porotou, předními kapacitami z oboru, a více než 100 zástupců médií.

Každému projektu nominovanému na ocenění se dostane pozornosti napříč globální komunitou v oblasti infrastruktury. Ocenění Year in Infrastructure nabízí účastníkům následující možnosti:

 • Získání globální pozornosti, a sice tím, že jejich projekty infrastruktury budou představeny v ročence Infrastructure Yearbook společnosti Bentley, která je celosvětově distribuována, jak v tiskové, tak digitální formě, médiím, vládním organizacím, a vlivným osobnostem v oboru. Veškeré projekty vítězů a finalistů jsou představeny na webových stránkách bentley.com.
 • Zvýšení konkurenceschopnosti tím, že stávajícím a potenciálním klientům ukážou hodnotu, kterou projektům přinášejí prostřednictvím digitálních inovací.
 • Získání prostoru v médiích od globálních mediálních subjektů a podporu od týmu společnosti Bentley v oblasti marketingu a propagace svých projektů v médiích.

18 kategorií ocenění Year in Infrastructure 2019 reflektuje pokroky v digitalizaci – going digital – v následujících kategoriích:

 • 4D modelování staveb
 • Mosty
 • Budovy a areály
 • Telekomunikace a inženýrské sítě
 • Digitální města
 • Geotechnické inženýrství
 • Výroba
 • Důlní a námořní stavební inženýrství
 • Výroba elektrické energie
 • Realizace projektů
 • Železnice a přeprava
 • Modelování reality
 • Silnice a dálnice
 • Výkonnost silničních a železničních aktiv
 • Stavební inženýrství
 • Výkonnost aktiv v inženýrských sítích a průmyslu
 • Úpravny vody a čistírny odpadních vod
 • Sítě pro vodu, odpadní a dešťovou vodu

Navíc projekty, které reprezentují poslání modernizace infrastruktury společnosti Bentley, avšak přesahují užší zaměření individuálních kategorií ocenění, mohou být vybrané na posouzení ke zvláštnímu ocenění včetně:

 • Pokroků ve využití digitálních dvojčat při realizaci projektu (Projektová digitální dvojčata), které umožní používat při projektu digitální dvojčata k získání užitečných náhledů práce, od porozumění dopadu změn a alternativních návrhů nebo zdůraznění potíží díky kvalitě dat projektu, až po možnost efektivní spolupráce s rozsáhlým projektovým týmem nebo modelování výkonnosti projektu a jeho výstavby.
 • Pokroků ve využití digitálních dvojčat při výkonnosti aktiv (Výkonnost digitálních dvojčat) u projektů vyžadujících provozní aktiva infrastruktury, která využívají digitální dvojčata k získání užitečného náhledu práce potřebného ke zlepšení výkonnosti provozních aktiv, jako propustnosti, bezpečnosti, standardů, údržby, aby bylo možné vyhodnotit relativní dopad různých provozních strategií, a podpořit tak školení provozních zaměstnanců nebo podpořit vzdálené provozování aktiv.
 • Pokroků v oblasti udržitelnosti a odolnosti u navrženého projektu nebo provozovaného aktiva infrastruktury za účelem dosáhnutí lepší udržitelnost (nižší uhlíková stopa, lepší využití obnovitelných zdrojů, snížení dopadu na životní prostředí) nebo vyšší odolnosti (schopnost odolávat a zotavit se z přírodních katastrof nebo katastrof způsobených člověkem, přizpůsobivost měnícím se podmínkám).

Pokud chcete získat další informace o ocenění Year in Infrastructure nebo nominovat projekt, navštivte webovou stránku ocenění Year in Infrastructure.

Podívejte se na jednominutové video o procesu nominace.


Mohlo by vás zajímat: