SolidWorks 2021
Helios
Google překladač: English Deutsch

Kvalita dat výrobku

Tags: Trendy | Výpočty

Catia Validat V5Současný automobilový průmysl je stále více závislý na elektronických datech produktu sloužících k vývoji a výrobě. V důsledku této závislosti mohou problémy s kvalitou dat produktu vést k problémům ve vývoji a výrobě produktů. K eliminaci těchto problémů se výrobci v automobilovém průmyslu dohodli na vytvoření společného týmu, který stanovuje podmínky pro tvorbu elektronických dat produktu.

V roce 1994 bylo založeno sdružení pod názvem SASIG (Strategic Automotive product data Standard Industry Group) ve kterém jsou tito členové:

AAIG (Automotive Industry Action Group) – USA
FCA (Federal Chamber of Automotive Industries) – Austrálie
GALIA (Groupement pour l’Amélioration des Liasons dans l’Industrie Automobile) – Francie
JAMA (Japan Automotive Manufacturers Association – Japonsko
Odette – Švédsko
VDA (Verband der Automobilindustrie) – Německo

Cílem sdružení SASIG bylo vést vývoj standardu STEP AP 214 pro výměnu elektronických dat produktu. V roce1999 sdružení výrobců automobilů v Německu  VDA  inicializovalo schůzku dosavadních členů SASIG za účelem společného postupu v oblasti normalizace. Vznikl tak dokument vycházející z existujícího doporučení VDA 4955 V2. tento dokument  se jmenuje Product Data Quality Guidelines for the Global Automotive Industry (SASIG PDQ). V současnosti je dostupná verze 2.1 z května 2005. Několik pojmů z této příručky:

Product data – všechna elektronická data výrobku od konceptu až po produkci

Product data zahrnují :

  • CAD data – objemové, plošné a drátové (čárové) modely
  • CAM data – data pro numericky řízené stroje
  • CAE data – data z analýz, simulací, diagnostiky, automatických oprav …
  • PDM data – data pro řízení vztahů mezi daty výrobku


Product data quality (PDQ) – je měřítko přesnosti a přiměřenosti dat produktu kombinované s časovým hlediskem se kterými jsou tato data poskytována všem lidem kteří je potřebují. Dobrá kvalita dat produktu (PDQ) znamená správná data- správným lidem ve správný čas.

V příručce SASIG PDG je popsáno množství kritérií pro hodnocení kvality elektronických dat produktu. Tato kritéria jsou označována následujícím kódem:
SASIG PDG kriteria

Oblast dat (CAD, PDM …):

A - Analysis (data analýz)
D - Drawing (výkresová data)
G - Geometry (CAD geometrie)
I - Inspection (data z měření)
M - Manufacturing (data obrábění)
N- Numerical control (NC data)
O- NOn-geometric
P- Product data management (PDM data)

Některé druhy kritérií:

CU- CUrve (křivka)
SU- SUrface (plocha)
SO- SOlid

Některá označení parametru:

CL- CLosed element (uzavřený element)
EG- Edge Gap (mezera na hraně)
HU- History not Updated (chybí update)

Příklady kritérií:

 FraGmented surface: G-SU-FG – plocha složená z příliš mnoho částí (patches)
FraGmented surface: G-SU-FG – plocha složená z příliš mnoho částí (patches)

Narrow Region: G-FA-RN –část ořezané plochy (face) je příliš malá v porovnání se zbytkem                        
Narrow Region: G-FA-RN –část ořezané plochy (face) je příliš malá v porovnání se zbytkem
                        
Firma T-Systems (dříve gedas) vyvinula ve spolupráci s koncernem VW CAA aplikaci VALIDAT V5 pro CAD systém CATIA V5, která umí většinu SASIG PDQ kritérií vyhodnotit a data z  CATIA V5 tak zkontrolovat dříve než je zhotovitel uvolní. Součástí programu VALIDAT V5 je i kontrola formální správnosti dat podle normy VW 01059-6.
VALIDAT V5 je plně integrován v CAD systému CATIA V5 jako CAA aplikace. Grafické znázornění výsledků kontroly a výstupní textový protokol umožňují rychlou a přesnou lokalizaci nevyhovujících CAD elementů a jejich následnou úpravu.
VALIDAT V5 slučuje funkcionalitu dřívější aplikace ENDCHECK (určenou ke kontrole organizačních kritérií koncernu VW) pro CATIA V4 a „staré“ aplikace VALIDAT pro CATIA V4.

Oblast kvality CAD dat je dynamický proces s přímým vlivem na ukládání dat z CATIA V5 do HyperKVS (systém správy konstrukčních dat koncernu VW). Lze proto očekávat, že se kontrola ve Validat V5 stane brzy nutnou podmínku přijetí těchto dat.

Nová verze aplikace VALIDAT V5 má 3 úrovně v závislosti na funkcionalitě:

  • BASIC – kontrola strukturálních, organizačních a geometrických kritérií podle normy
  • VW 01059
  • PROFESSIONAL – předchozí BASIC úroveň + kontrola geometrických kritérií SASIG + healing (ozdravné) funkce některých organizačních kritérií
  • EXPERT – úroveň PROFESSIONAL + healing funkce některých geometrických kritérií

 

VALIDAT V5 v prostředí CATIA

 Do prostředí CATIA V5 je začleněn nový toolbar pro ovládání programu
Do prostředí CATIA V5 je začleněn nový toolbar pro ovládání programu

Práce s aplikací VALIDAT V5 je velmi rychlá a snadná.
Aplikace umí chybu v CAD modelu najít, zaznamenat ji do stromu vlastností v CATIA, označit v 3D geometrii a následně je možné zobrazit popis chyby podle SASIG PDQ kritérií.
Catia Validat V5

Aplikace VALIDAT V5 je nejen schopna nalézt problémové oblasti v CAD modelu, ale
řadu méně závažných problémů umí i sama automaticky opravit.
Kritéria, která jsou kontrolována je možné nastavit podle potřeb uživatele pomocí profile editoru
Catia Validat V5
Pomocí nástroje VALIDAT V5 je uživatel schopen odhalit ve vytvářených datech problémové oblasti ještě před uvolněním dat a tím předejít vícenákladům spojeným s jejich pozdním zjištěním v procesu výroby.

Závěrem

Oblast kvality CAD dat prochází neustálým vývojem stejně jako systémy použité v procesu vývoje výrobku. Obecně se pojem kvality stal velmi důležitým tématem zejména v prostředí výrobců automobilů a jejich dodavatelů. Nutnost dodržování norem, předpisů a doporučení je dnes již běžnou součástí práce konstruktéra a s největší pravděpodobností tomu bude tak i nadále.

Autor pracuje ve společnosti T-Systems Czech Republic a.s.


https://servicenet.t-systems.de/      CAx aplikace
http://www.sasig.com                Sdružení SASIG


Mohlo by vás zajímat: