Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

I prostředí velkoformátového tisku lze optimalizovat

Autor článku: Miroslav Špetla   

Tags: Optimalizace | velkoformátový tisk

Impromat-velkoformatOptimalizace tiskového prostředí je v poslední době hodně diskutovaným tématem. Většina kanceláří má své tiskové prostředí již více či méně optimalizováno, USB zařízení byla nahrazena síťovými a vše hlídá software (SafeQ, MyQ, Equitrac, UniFLow, ...). Je však něco podobného možné i pro velkoformáty?

Problémy velkoformátového tisku

V kancelářském tisku je hlavní důraz kladen na bezpečnost, práva na využití jednotlivých funkcí zařízení a monitoring. U velkoformátů však nejsou tyto problémy příliš důležité, neboť zařízení jsou zpravidla v uzamčených místnostech, což eliminuje možnost neoprávněného tisku. Setkáváme se však s jinými problémy. Náhrada jednoho stroje druhým znamená vysokou finanční investici a je rozhodně složitější než výměna USB tiskárny za síťovou. Proto je při optimalizaci nutné myslet na zakomponování stávajících strojů do nového řešení. V souvislosti s tím je potřeba řešit několik záležitostí. V první řadě je to existence různých tiskových prostředí pro každý stroj. Různorodá prostředí mohou vést k chybám, které již však nejsou v haléřích jako u kancelářského tisku. Dále je třeba zvolit pro danou tiskovou úlohu správný stroj, což v praxi může znamenat nutnost výběru té správné tiskárny z mnoha možných. V neposlední řadě je nutné vzít v úvahu i proces školení obsluhy. Různá školení pro obsluhu na každém stroji stojí zaměstnance čas a zaměstnavatele peníze.

Další kapitolou je skenování. Dříve sloužily pro tisk plottery a pro skenování velkoformátové skenery. V poslední době však již existují multifunkční zařízení, která umí barevně skenovat a černobíle tisknout. Dokonce se objevil první barevný velkoformát RICOH CW2200, který nejen barevně skenuje, ale i barevně tiskne a kopíruje. Při optimalizaci je tedy třeba myslet i na možnost využití těchto funkcí, které mohou výrazně zjednodušit a zrychlit práci a tím vést k úspoře nákladů.

Poslední kapitolou je vlastní práce se zařízením. Lze ji nějak zjednodušit a zrychlit? Potřebujeme-li tisk opakovat, je opravdu nutné jít zpět k počítači? A je skutečně potřeba každý soubor, který chceme vytisknout, otevřít v programu a teprve potom dát tisk? Tyto „drobnosti" mohou ušetřit dostatek času pro zpracování dalších zakázek, na které nebyl před optimalizací čas.

Možná řešení

Některá stávající tisková řešení lze přizpůsobit, aby hlídala i velkoformátová zařízení včetně skenování (např. SafeQ,...). Ale jak jsme popsali výše, jsou to řešení určená primárně pro optimalizaci jiných problémů. V současné době se již začínají objevovat možnosti šité na míru velkoformátového prostředí. Jsou to například RICOH Print & Copy tool nebo Océ Repro desk studio.

Tato specializovaná řešení mohou skutečně ulehčit práci a snížit náklady. Jejich hlavním přínosem je unifikace rozhraní pro všechna zařízení, nová i ta starší. Volbu a nastavení stroje, na kterém bude tisk realizován, provede obsluha v jednom rozhraní. Další výhodou je, že všechny tiskové úlohy lze spravovat z jednoho místa, v jedné přehledné frontě, a to odkudkoli. Zefektivnění práce přináší také možnost opakovaných tisků přímo od zařízení, bez nutnosti jít zpět k počítači. Software umí sám rozhodnout, zda je úloha barevná nebo černobílá, a podle toho ji poslat na odpovídající zařízení bez nutnosti zásahu obsluhy. Tisková řešení mají také upraveno zpracování obrazu s důrazem na mapy a výkresy (díky využití barevného skeneru i pro černobílé kopie a vylepšené detekce čar).

Jak je vidět, prostředí tisku lze optimalizovat i u velkoformátových zařízení, a i když se zjednodušení uvedených procesů může zdát triviální, může ušetřit opravdu vysoké náklady.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit