Google překladač: English Deutsch

Next Limit vydal RealFlow RenderKit 2014

Autor článku: Next Limit (JL)   

Tags: 2014 | Modul | Next Limit | RealFlow | Rendering | RenderKit

renderkit 1453Společnost Next Limit uvedla produkt RealFlow RenderKit 2014, kte- rý je dostupný zdarma. Jde o sadu nástrojů pro usnadnění rendero- vání toku tekutin. Vytváří sítě přímo během doby vykreslování, aniž by je uživatel musel exportovat na disk. Další nástroje pomáhají efe- ktivně renderovat jednotlivé částice, přidávají mapy posunu mořské- ho povrchu nebo zobrazují objemová data ze souborů OpenVDB. Na rozdíl od propojovacích doplňků, nepodporuje RealFlow RenderKit import ani export geometrických dat, sítí nebo kamer. Podobně na rozdíl od RealFlow není RealFlow RenderKit samostatnou aplikací, jde spíše o sadu modulů, které fungují uvnitř 3D aplikace.

Všechny parametry a funkce z tvorby sítí v RealFlow jsou v sadě rovněž dostupné, sada pouze sítě trvale neukládá. Soubor se sítí existuje pouze tak dlouho, než se dokončí aktuální snímek.
RealFlow RenderKit 2014 je ke stažení zde.


Mohlo by vás zajímat: