Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Lumion 2024 je již dostupný

Autor článku: lumiartsoft   
Pátek, 22 Březen 2024 14:59

Tags: Lumiartsoft | Lumion | Lumion 2024 | Rendering | Vizualizace

Lumion 2024-2412Lu­mi­on udě­lal zase velký krok kupře­du. Ať jde o pa­ra­lax in­te­ri­é­ry, kte­rý­mi jed­no­du­še za­byd­lí­te pro­sto­ry bez nut­nos­ti mo­de­lo­vá­ní, nebo ray-tra­cing v re­ál­ném čase a ně­ko­li­ka­ná­sob­ně rych­lej­ší ren­de­ring videí. Možná vám nej­víc sed­nou velké ná­hle­dy mo­de­lů nebo třeba kom­plet­ní roz­sáh­lý in­ter­ak­tiv­ní tu­to­ri­ál přímo v pro­gra­mu, nové ša­b­lo­ny? Možná to bude jen nově zpra­co­va­né sklo nebo hro­mad­ný im­port, kdo ví?

Zkus­te si to sami, to je nej­lep­ší. Ostat­ně cel­ko­vě je pro­gram o dost rych­lej­ší, to by mělo pla­tit i u star­ších PC, a to se těžko po­pi­su­je. Ale klid­ně si pře­čtě­te co je no­vé­ho, je toho totiž do­ce­la dost, pře­hled­ně to na­jde­te zde:

Lumion-clanek

Lumion 20241 zkusebni verze

Lumion-kontakty

Stu­dent­ská a škol­ní verze bude do­stup­ná 3. 4. 2024.


Mohlo by vás zajímat: