Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Lumion v nové verzi 2023.3.0

Autor článku: Redakce   
Úterý, 24 Říjen 2023 00:08

Tags: Lumion | Nové nástroje | Verze 2023.3.0 | Vylepšení

Lumion-architectural-design-rendering-maquette-2343Jeden z nej­vět­ších up­da­tů Lu­mi­o­nu do­ra­zil v mi­nu­lém týdnu. Co stojí za zmín­ku? Je toho hodně – nové lepší ná­stro­je pro umis­ťo­vá­ní ob­jek­tů, LUT fil­try pro pro­fe­si­o­nál­něj­ší vý­stu­py a ba­rev­né sjed­no­ce­ní vý­stu­pů, nové 3D mo­de­ly (hlav­ně de­tail­ní rost­li­ny a sty­li­zo­va­né 3D mo­de­ly), ukáz­ko­vá scéna „Dům času“, upra­ve­ná ša­b­lo­na „De­sign“ pro snad­nou pre­zen­ta­ci růz­ných stylů prvků, pro­duk­tů atd.

Vy­lep­še­ná jsou také Omni Light svět­la, de­tail­něj­ší a lépe fun­gu­jí­cí je Open­Street mapa, zjed­no­du­še­né je na­sta­ve­ní svět­la ve scéně přímo u efek­tu Re­ál­ná ob­lo­ha (a mož­nost vklá­dat vlast­ní HDRI mapy).

Kom­plet­ní po­znám­ky k vy­dá­ní verze 2023.3.0

Lumion na zkoušku

Kompletní návod na Lumion 2023:

 


Mohlo by vás zajímat: