Google překladač: English Deutsch

Publikace „Mít sondu nestačí“ popisuje efektivní řízení výroby

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: Jiří Marek | Kniha | Měření | Mít sondu nestačí | Renishaw | Tomáš Marek

Renishaw kniha-1817Společnost Renishaw je známá svými inovacemi a snahou o vytváření stabilních procesů při výrobě. Současně je ale také velmi aktivní při edukaci svých zákazníků, odborné veřejnosti a studentů technických oborů. Důkazem je nová odborná publikace s názvem Mít sondu nestačí, která vznikla za autorského přispění Ing. Tomáše Marka a jeho otce prof. Dr. Ing. Jiřího Marka z Vysokého učení technického v Brně (VUT). Současné přístroje a měřicí technika dokážou rychle a je­dno­du­še diagnostikovat jednotlivé kroky výrobního procesu a zabránit případným chybám.

Měřicí sondy Renishaw jsou dnes standardem na obráběcích strojích českých a slovenských výrobců. Samotná sonda je však jen jednou částí uceleného přístupu společnosti Renishaw. Proces obrábění je třeba nahlížet komplexněji. To je v kostce poselství odborné publikace, která je určena pro interní potřeby Renishaw jako vzdělávací materiál a navazuje tak na další aktivity, které společnost rozvíjí ve spolupráci s českými vzdělávacími institucemi.
„Společnost Renishaw se dlouhodobě snaží podporovat výzkum a spolupráci s univerzitami, stejně jako edukaci zástupců českého a slovenského průmyslu. Je to jeden z pilířů naší firemní kultury. VUT Brno je náš dlouhodobý partner a profesor Marek je uznávaný odborník, který se svým synem vytvořil vynikající pomůcku pro všechny, kteří se potřebují seznámit s výhodami přesného měření ve výrobě,“ říká Josef Sláma, generální ředitel společnosti Renishaw v České republice. „Spolupráce s VUT se rozvíjí i v dalších oblastech. Prostřednictvím odborných seminářů se snažíme předvést naše procesy nejen studentům, ale také akademikům. Linku mezi teoretickou výukou a praktickou ukázkou považujeme za klíčovou pro růst kvalitních inženýrů v dané oblasti,“ pokračuje Josef Sláma.
Publikace je rozdělena celkem do deseti kapitol, které pokrývají zaměření knihy – aplikace měřicí techniky v CNC obráběcích strojích při jejich zkoušení. Autoři čtenáře provázejí od profesního rozdělení a provozu obráběcích strojů přes použité metody měření stroje a kontroly obrobku a dále přes pyramidu produktivní výroby společnosti Renishaw až po aspekty přípravy výroby a nastavení procesu obrábění. „Uvádíme i příklady z praxe, které jsou vždy velmi důležité pro plné pochopení dané problematiky. Do publikace jsme vybrali tři případové studie – zvýšení efektivity obrábění ventilu, převodovky a čerpadla. Věřím, že vzdělávací přínos publikace pro oblast metrologie, bude a je vysoký,“ říká prof. Jiří Marek, autor knihy a profesor na VUTBrno.


Mohlo by vás zajímat: