SolidWorks 2021
Helios
Helios
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

HSI com
Siemens - APS Opcenter
ZWsoft
GFI Unlimited

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

AutoCAD Map 3D

Tags: Autodesk | CAD

efektivní spojení CAD a GIS
AutoCAD Map 3DVýkonný nástroj pro tvorbu i editaci DWG a DGN výkresů a popisných dat nabízí praktické mapovací funkce pro inženýry a GIS specialisty, kteří potřebují pracovat s CAD či GIS informacemi v otevřeném a flexibilním prostředí. Významnou předností je spolupráce s ostatními produkty Autodesku i konkurenčními produkty z oblasti CAD a GIS.

Přínosy pro uživatele CAD

Řešení obsahuje plnou funkčnost AutoCADu a navíc zahrnuje funkce pro mapování a GIS, např.:

 • Čištění výkresu: Umožňuje vyhledání a automatickou korekci typických chyb vznikajících při tvorbě dat.
 • Podpora formátů: Map 3D umožňuje načíst a po editaci opět uložit více formátů než pouze standardní DWG (např. formát DGN).
 • Automatické vkládání textu: Text je provázán na grafické entity – po každé aktualizaci kresby jsou ve výkresu zobrazeny aktuální hodnoty bez nutnosti ruční editace.
 • Transformace dat: Při změně měřítka výkresu je potřeba posunout kresbu a otočit ji podle nového souřadného systému – celkem tři operace AutoCADu nahradí jediná transformace dat v Map 3D (a to pro vektorová i rastrová data).

Výhody pro správce sítí

AutoCAD Map je ideální nástroj pro tvorbu, správu a aktualizaci grafických a popisných dat. Z užitečných funkcí:
 • Práce s rozsáhlými datovými sestavami: Efektivní práce i s velkým objemem dat není problém – uživatel si z připojených DWG výkresů vyžádá pouze data, s kterými chce aktuálně pracovat. Je tedy možné najednou využívat výkresy technické mapy města, katastrální mapy i vodovodní a kanalizační sítě, a to pouze ve vybraném místě.
 • Pasport inženýrských sítí: Při tvorbě pasportu je možné ke grafickým entitám rovnou vázat databázové záznamy (výhodně lze kombinovat i původní papírové podklady v rastrové podobě).
 • Sdílení dat s ostatními správci sítí: Map 3D – díky funkcím FDO a import/export jiných CAD/ GIS formátů – umožňuje komunikaci s mnoha geografickými systémy různých výrobců.
 • Analýzy dat: Mnoho pracovníků se často potřebuje rychle a správně rozhodnout, k čemuž pomáhá správné a vhodné zobrazení dat v AutoCAD Map 3D.
AutoCAD Map 3D

Podpora správců areálů

AutoCAD Map 3D využívá funkce AutoCADu pro zákres mapy, jednotlivých budov, inženýrských sítí a všech součástí areálu. Vlastní funkčnost je vhodná pro snadnou úpravu, editaci a správu dat a slouží pro různé prezentace grafických a databázových dat, např.:

 • Načtení dat od dodavatelů: Pracovník GIS oddělení ocení snadný import a export dat Map 3D (včetně formátu DGN, který často využívají geodetické firmy).
 • Tematické mapy: Jak je využívána daná plocha, kdo má danou místnost v pronájmu, jaká má daná plocha výměru? Otázky, které zodpoví kvalitně zpracovaná data a jejich tematická prezentace.
 • Vizualizace ortofotomap: Map 3D umožňuje načíst georeferencované i komprimované rastrové formáty. Hlavní výhodou a předností možnosti práce s takovými daty je vizualizace a lepší čitelnost dat i pro „netechnické“ uživatele.
 • Tiskové sestavy: Uživatel má možnost připravit si všechny podklady pro tisk a následně pro vybraná data spustit tiskovou úlohu, která se kompletně zpracuje, až bude potřeba.
AutoCAD Map 3D

Užitečný pomocník pracovníků obecních úřadů

Byť je Map 3D založen na AutoCADu, rozhodně není určen jen pro CAD specialisty. Mnohé nové funkce využijí především GIS specialisté a pracovníci, kteří potřebují data z různých zdrojů jednoduše a rychle načíst, prohlédnout, přizpůsobit a vytisknout či poslat dál:

 • Připojení různých formátů dat do jednoho projektu (bez nutnosti exportu a importu dat): ESRI ArcSDE, ESRI SHP, ESRI ArcGRID, Digital Elevation Models (DEM a DTED), Oracle Spatial, relační databáze MySQL, relační databáze Microsoft SQL Server, služby WMS a WFS, soubory Autodesk Civil 3D a více než 50 rastrových i vektorových formátů.
 • Publikování dat v prostředí webu: Data vytvořená v Map 3D je možné pomocí bezplatné technologie MapGuide Open Source publikovat a dát k dispozici velkému počtu uživatelů prostřednictvím internetu. Publikování dat pak nevyžaduje vývoj dalších specializovaných aplikací.

Mohlo by vás zajímat: