Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Automatizace vyjadřování k existenci sítí ve Slovak Telekom

Autor článku: Michal Hamouz   

Tags: Automatizace | GE SMALLWORLD | GIS | HSI | VEST

HSI ilustracniSpolečnost Slovak Telekom, největší slovenský telekomunikační operátor, nabízí veřejnosti možnost elektronického podání a vyzvednutí žádostí o vyjádření k existenci sítí díky řešení od společnosti HSI. Zvyšuje tak efektivitu vyřízení žádostí pomocí automatizace a snižuje náklady na zpracování vyjádření o desítky procent.

Výchozí situace

Agenda vyjádření k existenci sítí byla ve společnosti Slovak Telekom zpracovávána manuálně a decentralizovaně v jednotlivých regionálně rozmístěných odděleních technické dokumentace (TD). Pro podání žádosti musel žadatel osobně navštívit pracoviště TD nebo zaslat žádost poštou. Pracovník technické dokumentace pak žádost zadal do evidenčního systému a ručně vyhotovil stanovisko a mapové podklady o poloze sítí. Průměrná doba odbavení žádosti trvala několik dní. Navíc některé pracoviště byla přetížená, zatímco jiná nedostatečně vytížená.

Cílem byla centralizace a sjednocení zpracování žádostí

Mělo dojít k přesměrování podání žádosti žadatelem na webový portál a postupné uzavření přepážek a pracovišť technické dokumentace pro veřejnost. Záměrem bylo efektivnější využití nákladů na zaměstnance, zkrácení času vyřízení žádosti a usnadnění jejího podání pro žadatele. Díky automatizaci zpracování žádostí mělo dojít k převedení kapacit pracovníků na dokončení digitalizace technické dokumentace. Dílčím cílem byla eliminace tisku a rozesílání žádostí na jednotlivých pracovištích pomocí zavedení outsourcingu tisků.

Řešením je systém VEST

Systém VEST implementovaný ve společnosti Slovak Telekom je z pohledu architektury standardním řešením HSI a skládá se z náběrového webového portálu a jádra systému.

Webový portál slouží žadatelům k zadání žádosti, definování zájmového území pomocí polygonu zakresleného nad mapou a po vyřízení žádosti k jejímu odběru.

Jádro systému tvoří tzv. business logika, která je obklopena jednotlivými funkčními moduly – Notifikace, PDF (ro)boty pro tvorby textových a mapových dokumentů, Zpoplatnění, atd. K business logice se také váží jednotlivá rozhraní. Nejvýznamnějším rozhraním je interface na rozsáhlý GIS systém na platformě GE SmallWorld, ve kterém se udržují data o poloze sítí a mapové podklady jako jsou DTM nebo katastrální mapy. Rozhraní využívá osvědčené HSI technologie uložení grafických dat v databázi Oracle. Systém VEST je doplněn vlastním mapovým oknem na HSI technologii ProGIS, které umožňuje nejen zobrazení polohopisných dat, ale i orientační zákres polohy sítí v oblastech, kde není ještě dokončena digitalizace. V rámci implementace VESTu tak Slovak Telekom získal i lehkého GIS klienta, který umožní zpřístupnění polohopisných dat širokému spektru uživatelů.

Další důležité rozhraní je implementováno pro zajištění procesů zpoplatnění. Slovak Telekom nabízí svým žadatelům možnost platby poplatku za vydání žádosti ve formě SMS plateb nebo formou převodu peněz na účet. V neposlední řadě jsou pak implementována rozhraní pro zajištění outsourcingu tisků na centrální adresní systém společnosti Slovak Telekom a systém Slovenské pošty.

Vyjádření zákazníka

„Ako prvý správca inžinierskych sietí na Slovensku sme ponúkli verejnosti moderný a pohodlný spôsob podania žiadosti cez internet a zároveň sme maximálne urýchlili spracovanie žiadosti. Implementácia systému VEST tak významne prispela k zníženiu prevádzkových nákladov a zefektívneniu našich procesov.“
Ing. Lucia Pravdová, Manažér procedúr a podpory, Slovak Telekom, a.s.

Přínosy řešení

  • Výrazné snížení nákladů na zpracování vyjádření díky elektronizaci procesů
  • Zjednodušení komunikace s žadatelem
  • Zrychlení vyřízení žádostí z několika dní na pár hodin
  • Úspora nákladů na zaměstnance a jejich efektivnější využití
  • Navýšení výnosů v oblasti poskytování dat zpoplatněním
  • Naplnění legislativních povinností

Michal Hamouz, Obchodní ředitel ve společnosti HSI


Mohlo by vás zajímat: