Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

OMRON uvádí nový kamerový systém FH

Autor článku: TZ Omron   
Úterý, 01 Prosinec 2020 12:25

Tags: Detekce | Kamerový systém FH | Kontrola | OMRON | Umělá inteligence | Vady

Omron FHOm­ron oz­ná­mil ce­lo­svě­to­vé uve­de­ní své­ho no­vé­ho ka­me­ro­vé­ho sys­té­mu řa­dy FH s prv­ní tech­no­lo­gií umě­lé in­te­li­gen­ce (AI) pro de­tek­ci vad v obo­ru, kte­rá roz­poz­ná­vá va­dy bez nut­nos­ti uče­ní vzor­ků. Ta­to tech­no­lo­gie umě­lé in­te­li­gen­ce, kte­rá re­pro­du­ku­je lid­s­ké vní­­má­ní a tech­ni­ky zku­še­ných kon­tro­lo­rů, spo­leh­li­vě de­te­ku­je va­dy, kte­ré by­lo dří­ve ob­tíž­né zjis­tit, a au­to­ma­ti­zu­je vi­zu­ál­ní kon­tro­lu vy­chá­ze­jí­cí z lid­s­ké­ho zra­ku.

Výrobci čelí intenzívnímu tlaku na automatizaci procesů, které závisí na smyslech zkušených lidských pracovníků. Zejména pokud jde o vizuální kontrolu, je důležité spolehlivě identifikovat nenápadné vady i na flexibilních linkách, na kterých se vyrábí řada nejrůznějších položek. Tradičně při tom rozhodovala vnímavost a znalosti techniků s dlouhodobými zkušenostmi. Dnes ale může být potřeba, aby lidé ve výrobnách pracovali co nejméně na stejném místě a mohli tak být chráněni před onemocněním covid-19. To vede k rostoucí poptávce po automatizované vizuální kontrole šetřící pracovní sílu.

Umělá inteligence se nyní dostala do fáze, kdy dokáže rozpoznat rysy objektu stejně jako lidé a automaticky se učit kritéria. I když mnoho řešení umělé inteligence čelí problémům v podobě velkého objemu obrazových dat, specializovaného hardwaru či technické odbornosti, dosáhl Omron velkého pokroku, aby umožnil její rozsáhlé využití.

Omron chce tyto výzvy překonat, a proto vyvinul první umělou inteligenci pro detekci vad v oboru, která napodobuje techniky zkušených kontrolorů. Tato umělá inteligence je nyní součástí kamerového systému řady FH. Do nového produktu bylo zakomponováno více než 30 let znalostí Omronu o zpracování obrazu a vizuální kontrole, aby bylo možné pomocí umělé inteligence maximalizovat kontrolní schopnosti a přitom nebylo nutné učit se obrovské objemy dat. Umělá inteligence tradičně vyžadovala speciální prostředí, proto bylo do součásti systému integrováno odlehčené řešení Omronu. K nastavení a seřízení na místě výroby není potřeba specializovaný technik pro AI.

Společnost Omron si klade za cíl aplikovat inovace do výrobního prostředí formou materializace svého jedinečného konceptu nazvaného „innovative-automation“ (inovativní automatizace) a řešit tak problémy ve výrobě.

„S tím, jak se Omron snaží přiblížit výkonu lidského oka, nebo ho dokonce překonat, neustále shromažďujeme data a provádíme výzkumy chování umožňující vývoj nejnovější technologie umělé inteligence. Rozšiřováním rozsahu toho, co lze automatizovat při vizuální kontrole kvality, osvobozujeme lidi od jednoduché a monotónní práce a zároveň zlepšujeme kvalitu a stabilitu procesu.“
Jan Nieswandt, produktový a marketingový manažer pro kamerové a RFID systémy v Omron Europe.

Nejdůležitější funkce

 1. Umělá inteligence zachycuje vady s podobnou citlivostí, jako mají lidé
  • Nový obrazový filtr na bázi umělé inteligence napodobuje techniku, kterou k identifikaci vady na libovolném pozadí produktu používají zkušení kontroloři.
  • Škrábance a kazy, které bývalo těžké zachytit, lze nyní identifikovat i bez použití vzorků či seřizování.
 2. Umělá inteligence rozpoznává dobré produkty stejně jako zkušení kontroloři
  • Řada FH dokáže určit přijatelné tolerance odchylky.
  • Nástroj AI Fine Matching se učí z obrazových dat bezvadných produktů, čímž se snaží rychle získat „zkušenost“, kterou kontroloři získávají až v průběhu mnoha let. Takto se prostřednictvím automatizace snižují náklady a zvyšuje produktivita.
  • Umělá inteligence snižuje nadměrnou detekci vad.
 3. Není potřeba žádné speciální prostředí
  • Umělá inteligence tradičně vyžadovala vytvoření nákladného prostředí, odlehčené řešení společnosti OMRON se ale dodává ve formě uživatelsky přívětivých procesních položek, které byly integrovány do jejího oblíbeného hardwaru řady FH.
  • Není potřeba žádný speciální hardware ani technik pro AI.

O programu „innovative-Automation“

Jakožto držitel předního postavení v oboru průmyslové automatizace má Omron ve svém výrobním programu rozsáhlé řady ovládacích prvků a zařízení, počínaje senzory zpracování obrazu a dalšími vstupními zařízeními až po různé řídicí jednotky a výstupní zařízení, například servomotory, a také sortiment bezpečnostních zařízení a průmyslových robotů. Kombinací těchto zařízení prostřednictvím softwaru se Omronu podařilo vyvinout mnoho unikátních a vysoce účinných automatizačních řešení, která našla uplatnění u výrobců po celém světě. Díky širokému spektru pokročilých technologií a ucelené řadě zařízení mohl Omron zveřejnit svůj strategický koncept nazvaný „innovative-Automation“ (inovativní automatizace) zahrnující tři inovace neboli „i“ – „integrované“ (vývoj řízení), „inteligentní“ (rozvoj inteligence prostřednictvím ICT) a „interaktivní“ (nová harmonizace mezi lidmi a stroji). Omron si v současné době klade za cíl aplikovat inovace do výrobního prostředí formou materializace tohoto konceptu.

O společnosti OMRON Corporation

Omron Corporation je předním světovým výrobcem automatizačních řešení využívajících technologii „Sensing & Control + Think“. Působí v celé řadě oblastí od průmyslové automatizace a elektronických součástek až po systémy sociální infrastruktury, zdravotní péči a životní prostředí. Omron byl založen v roce 1933, má po celém světě kolem 30 000 zaměstnanců, přičemž své produkty a služby poskytuje v přibližně 120 zemích a oblastech. Další informace naleznete na webu Omronu industrial.omron.cz.


Mohlo by vás zajímat: