Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo akce

Celkem nalezeno výsledků : 23.

1. Jarní akce na produkty 3Dconnexion
(Matching tags: 3D aplikace,CAD,Akce,Slevy,3D myši,3Dconnexion,SpaceMouse,Keyboard Pro)
3D­con­nexi­on již přes 20 let vy­rá­bí za­ří­ze­ní, která mají za cíl zlep­šit kom­fort, efek­ti­vi­tu a ply­nu­lost práce de­sig­né­rů, ar­chi­tek­tů a uměl­ců tvo­ří­cích ve 3D a CAD ...
Pondělí, 11 Březen 2024
2. Novoroční nabídka SolidSteel parametric pro SOLIDWORKS
(Matching tags: SolidSteel parametric,Klietsch,Sleva,Akce,SolidWorks)
Čas běží rych­le, brzy se bude psát rok 2022. Aby firma Kli­et­sch dobře vy­u­ži­la po­sled­ní dny před Novým rokem, zve zá­jem­ce k na­hléd­nu­tí do své no­vo­roč­ní na­bíd­ky. Akce, která za­ča­la ...
Úterý, 28 Prosinec 2021
3. METAV – Pojďme mluvit o inovacích
(Matching tags: Prezentace,Veletrhy,METAV,Web Sessions,Akce,VDW)
Or­ga­ni­zá­tor ve­letr­hu METAV, VDW (Ně­mec­ká aso­ci­a­ce vý­rob­ců ob­rá­bě­cích stro­jů), zve všech­ny zá­jem­ce k účas­ti na webo­vých pre­zen­ta­cích METAV – na­zva­ných „Let’s talk about in­no­vati­on“ ...
Úterý, 12 Květen 2020
4. Trendy v robotizaci 2020 28.–30. ledna v Brně
(Matching tags: Akce,Konference,Trendy v robotizaci,Roboty,Avanti,2020)
Kon­fe­ren­ce Tren­dy v ro­bo­ti­za­ci, zkrá­ce­ně Ro­bo­ty, za­há­jí rok 2020 a ode­hra­je se opět v Brně. Sedmý roč­ník kon­fe­ren­ce před­sta­ví i řadu no­vi­nek bo­ha­té­ho pro­gra­mu. ...
Čtvrtek, 05 Prosinec 2019
5. Samsung nabízí nový monitor Space
(Matching tags: Samsung,Monitory,Akce,Hardware,Space,MX Vertical,Logitech)
K zahájení prodeje svého nejnovějšího monitoru s názvem Space Monitor připravila společnost Samsung pro prvních 100 českých a slovenských zájemců speciální dárek. Noví majitelé získají pokročilou ...
Středa, 15 Květen 2019
6. Jaké bylo DS PLM Forum 2011 v Praze
(Matching tags: Akce,Konference,Dassault)
Již třetím rokem se konala putovní akce firmy Dassault Systemes (DS) v regionu střední a východní Evropy, která letos navštívila Prahu v hotelu Corinthia (pamětníci budou znát i název Fórum) ve dnech 31. ...
Pondělí, 23 Květen 2011
7. Ohlédnutí za Euromoldem 2010
(Matching tags: Akce,Výstavy,Euromold,2010)
V závěru loňského roku jsem opět navštívil jeden z nejvýznamnějších veletrhů zaměřený na oblast strojírenství Euromold. Tento veletrh se tradičně koná začátkem prosince v německém Frankfurtu nad Mohanem. ...
Pátek, 13 Květen 2011
8. Den otevřených dveří na brněnské elektrofakultě
(Matching tags: Akce,Vzdělávání)
Každoročně otevírá své brány Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Tentokrát se mohou studenti dojít podívat na fakultu 3. a 16. prosince od 10:00 do auly fakulty v jejím novém ...
Úterý, 30 Listopad 2010
9. Inovativní nástroje v inženýrských produktech Bentley
(Matching tags: Software,Akce,3D CAD,Bentley)
V rámci „Bentley Roads and Bridges Conference” představila společnost Bentley nové 3D nástroje pro rekonstrukci a obnovu cest. Představené inovativní nástroje budou součástí modulu Roadway Designer 3D ...
Pondělí, 07 Prosinec 2009
10. Příští Technical Computing Prague až za dva roky
(Matching tags: CAD,Výpočty,Akce,Konference)
Letošní již sedmnáctý ročník mezinárodní konference Technical Computing Prague 2009, která se konala 19.11.2009 v Praze v Kongresovém centru ČVUT, byl věnován především přednáškám a prezentacím uživatelů ...
Pondělí, 23 Listopad 2009
11. Nezbytnost investic do vědy a výzkumu
(Matching tags: Autodesk,Uživatelé,Akce,Trendy)
Současná finanční a hospodářská krize změnila v českém strojírenství pravidla hry. Ti, kdo se těmto změnám dokáží rychle přizpůsobit, mají nyní jedinečnou příležitost stát se silnějšími než kdykoliv ...
Pondělí, 02 Listopad 2009
12. Gaudeamus a Autodesk Academia Program
(Matching tags: Vzdělávání,Autodesk,Akce)
Ve dnech 20. až 23. října 2009 se společnost Computer agency zúčastnila XVI. ročníku evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS 2009, kde prezentovala Autodesk Academia Program ...
Úterý, 27 Říjen 2009
13. Jak jsem (ne)byl na Wood-Tecu
(Matching tags: Akce,Dřevoobrábění,Dřevostavba,Nábytek,CAD)
Informace o budoucích veletrzích mi chodí na soukromou e-mailovou adresu. Nevím proč, asi jsem se někdy v minulosti pod touto adresou na webu BVV zaregistroval. Lákadla Wood-Tecu byla celkem zajímavá a ...
Pátek, 23 Říjen 2009
14. GibbsCAM a CimatronE na EMO 2009 Milano
(Matching tags: CAM,Akce,Strojírenství,Obrábění)
Právě v těchto dnech (5.-10. října 2009) probíhá v italském Milanu mezinárodní strojírenská výstava EMO. Společnost Cimatron Limited zde ve spolupráci s výrobcem obráběcích strojů Willemin-Macodel předvádí ...
Středa, 07 Říjen 2009
15. Konference Autodesku: „Krize jako příležitost”
(Matching tags: Akce,Konference,Autodesk)
V pražském hotelu andel’s hotel Prague se 22. října koná akce, která poskytne zástupcům strojírenských společností informace a názory předních ekonomických a odvětvových odborníků na finanční a hospodářskou ...
Úterý, 06 Říjen 2009
16. Měsíc do uzávěrky přihlášek Studentských projektů 2009/2010
(Matching tags: 3D CAD,Uživatelé,Akce,Software,TurboCAD)
Společnost ŠPINAR – software zve školy a studenty k účasti na 4.ročníku soutěže Studentské projekty 2009/2010. Aktuální ročník je pořádán ve spolupráci se Střední školou stavební a dřevozpracující v Ostravě-Zábřehu. ...
Pondělí, 21 Září 2009
17. Podzimní seminář o velkoformátovém tisku
(Matching tags: Hardware,Uživatelé,Akce,Tiskárny)
Tradiční akce společnosti HSI pořádaná za podpory Hewlett-Packard a zaměřená na velkoformátový tisk - HP PrintShow, která se každoročně koná na jaře, má letos podzimní opakování. Protože odborná veřejnost ...
Čtvrtek, 17 Září 2009
18. Veletrh AirIn 2009 zve k návštěvě
(Matching tags: Akce,Strojírenství)
Výstavní novinku pořadatele Veletrhy Brno můžete spatřit ve dnech 18. až 20. září 2009, tedy v návaznosti na brněnský Mezinárodní strojírenský veletrh, na ploše Letiště Leoše Janáčka v Ostravě - Mošnově. ...
Pátek, 11 Září 2009
19. Pozvánka na WOOD-TEC
(Matching tags: Akce,Společnost)
Letošní mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl WOOD-TEC se koná ve dnech 20. až 23. října na brněnském výstavišti. V současnosti je už přihlášeno  celkem ...
Úterý, 18 Srpen 2009
20. NICOM - kurz AutoCAD Mechanical
(Matching tags: Akce,Vzdělávání)
Základní kurz je koncipován pro nové uživatele AutoCADu Mechanical, kteří vyžadují komplexní školení. AutoCAD Mechanical je spojení vlastností, příkazů a technik pro vytvoření a modifikaci strojírenských ...
Čtvrtek, 13 Srpen 2009
21. Setkání uživatelů SolidWorks 2009
(Matching tags: SolidWorks,Vzdělávání,SolidCAM,Uživatelé,Akce)
Společnost SolidVision uspořádala ve dnech 13. a 14. knětna 2009 již jedenácté Setkání uživatelů systému SolidWorks. I v letošním roce byl přichystán nabitý dvoudenní program v příjemném prostředí hotelu ...
Čtvrtek, 21 Květen 2009
22. SolidWorks World 2009
(Matching tags: 3D CAD,SolidWorks,Akce,Společnost,Vzdělávání)
První velkou akcí v rámci kalendářního roku v oblasti CAD systémů je už několik let SolidWorks World, který se koná většinou na přelomu ledna a února. Nejinak tomu bylo i letos, když tuto akci s tisícovkami ...
Středa, 10 Červen 2009
23. Na shledanou v Orlandu
(Matching tags: 3D CAD,Uživatelé,Akce,Společnost,SolidWorks)
Letošní tradiční setkání uživatelů, programátorů a obchodních partnerů SolidWorks World 2008 se konalo v nejjižněji položeném městě USA na tichomořském pobřeží, v těsné blízkosti mexických hranic. Jistě ...
Pondělí, 23 Únor 2009