Alvao
Vítkovice Cylinders
Google překladač: English Deutsch
Alvao

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo technologie

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Nová metoda 3D tisku skla
(Matching tags: ETHZ,Sklo,SLA,Technologie,3D tisk)
Vý­zkum­ní­ci ze švý­car­ské­ho fe­de­rál­ní­ho tech­no­lo­gic­ké­ho in­sti­tu­tu (ETH Zurich) vy­u­ži­li 3D tisk na bázi ste­re­o­li­to­gra­fie (SLA) pro vý­ro­bu kom­plex­ních a vy­so­ce po­réz­ních ...
Středa, 18 Prosinec 2019
2. Renishaw na MSV v Brně předvede továrny budoucnosti
(Matching tags: APCS-45,OPTiMUM,Metrologie,MSV,Brno,Renishaw,Technologie,3D tisk)
Spo­leč­nost Re­nishaw na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu v Brně před­sta­ví své tech­no­lo­gie, jež stá­va­jí­cí vý­rob­ní pro­vo­zy mění na to­vár­ny bu­douc­nos­ti. V její ex­po­zi­ci ...
Pátek, 13 Září 2019
3. Protolabs nabízí technologii Digital Light Synthesis
(Matching tags: DLS,Digital Light Synthesis,Protolabs,Carbon,Aditivní výroba,Technologie)
Spo­leč­nost Pro­to­labs ke své řa­dě tech­no­lo­gií pro adi­tiv­ní vý­ro­bu při­da­la me­to­du Di­gi­tal Light Syn­thesis (DLS, di­gi­tál­ní syn­té­za svět­la) od fir­my Car­bon. Po­mo­cí šes­ti růz­ných ...
Čtvrtek, 12 Září 2019
4. AMC Bridge nabídne 3DWarehouse-for-Vectorworks
(Matching tags: 3DWarehouse-for-Vectorworks,3D Warehouse,AMC Bridge,SketchUp,Technologie)
Fir­ma AMC Bridge pod­po­ru­je vý­zkum a ino­va­ce v ob­las­ti vzá­jem­né sou­čin­nos­ti dat návrhu. Nově spo­leč­nost vy­vi­nu­la 3D­Wa­re­hou­se-for-Vec­tor­works, tech­no­lo­gii z řady ...
Středa, 28 Srpen 2019
5. ZET.Office s technologiemi Siemens pro komplexní řízení
(Matching tags: Sinteso,Desigo,ZET.Office,Nová Zbrojovka,Řízení,TZB,Siemens,Technologie,HVAC,Stavebnictví)
V první etapě obnovy brněnského areálu bývalé Zbrojovky vznikají pro­mě­nou původních průmyslových hal nové kancelářské budovy, které by v bu­dou­c­nu měly poskytnout pracovní zázemí pro 10 tisíc ...
Sobota, 13 Červenec 2019
6. Systém VJET X od Voxeljetu pro aditivní výrobu
(Matching tags: Písková jádra,VJET X,Voxeljet,Slévárenství,Technologie)
Nová technologie VJET X firmy Voxeljet má sloužit pro levnou hro­ma­d­nou a sériovou aditivní výrobu kovových komponent z pískových jader. Systémy VJET X mohou být integrovány do konvenčních ...
Pátek, 21 Červen 2019
7. Nanofabrica nabízí aditivní technologii pro mikrotisk
(Matching tags: Mikrotisk,Nanofabrica,Aditivní,Výroba,Technologie)
Izraelská firma Nanofabrica uvolnila ke komerčnímu prodeji svou tech­no­lo­gii pro aditivní výrobu na mikro úrovních. Aditivní výroba zatím neumí tisk na tak nízké úrovni rozlišení, ani ...
Úterý, 19 Březen 2019
8. Lamborghini s komponentami vytištěnými technologií Carbon
(Matching tags: Lamborghini,Carbon,Komponenty,Technologie,3D tisk)
Během intenzivního průzkumu v oblasti odbytu zjistila společnost Lamborghini, že mnoho komponent vozidel je ideálními kandidáty na rychlejší a účinnější digitální výrobu pomocí 3D tisku. Proto se spojila ...
Středa, 13 Únor 2019
9. Metamateriály reagující na magnet a ihned tuhnoucí
(Matching tags: FRMM,LNLL,Tuhnutí,Pole,Metamateriály,MagNet,Výzkum,Technologie,3D tisk)
Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) představila novou třídu me­ta­ma­te­ri­álů, jež při vystavení magnetickému poli skoro ihned reagují a 3D struktury díky tomu okamžitě ztuhnou. Materiál ...
Sobota, 29 Prosinec 2018
10. MicroMaker3D představuje novou technologii 3D tisku
(Matching tags: Mikrostruktury,Laminated Resin Printing,LRP,MicroMaker3D,Technologie,3D tisk)
Nová technologie 3D tisku vznikla díky spolupráci několika vý­zkum­ných skupin z Nového Zélandu (Callaghan Innovation, MicroMaker3D, IDTechEx Launchpad, KiwiNet) a jmenuje se Laminated Resin ...
Středa, 21 Listopad 2018
11. Aditivní technologie Dot Forming od Mitsubishi Electric
(Matching tags: Dot Forming,Slitiny,DED,Aditivní,Kovy,Laser,Mitsubishi,Electric,Technologie,3D tisk,CNC,CAM)
... pro vysoce přesné tvarování kovů (až o 60 % ve srovnání se sekvenční te­ch­no­lo­gií). Technologie využívá metodu DED (directed energy deposition – směřované nanášení materiálu), proces, ...
Pátek, 26 Říjen 2018
12. HP Metal Jet pro tisk kovů představen v ČR
(Matching tags: Binder jetting,3D tisk kovů,HP Metal Jet,Produktivita,IMTS,Technologie,Hardware)
Týden po představení nové technologie HP Metal Jet pro 3D tisk kovů na veletrhu IMTS v americkém Chicagu, se s ní mohla seznámit i česká odborná veřejnost. Obdobně jako v případě ...
Středa, 19 Září 2018
13. Pixar vydává RenderMan 22
(Matching tags: USD,RenderMan 22,Vykreslování,Pixar,Animace,Rendering,Technologie,Vizualizace)
Společnost přichází s novou verzí 3d vykreslovacího softwaru Ren­der­Man 22, určeného pro animace a vizuální efekty. Verze 22 obsahuje velkou aktualizaci architektury jádra, jež umožňuje „živé ...
Úterý, 28 Srpen 2018
14. Čisticí tryska Vitamix s technologií Carbon
(Matching tags: SpeedCella,TTH,Vitamix,Čisticí tryska,Carbon,Technologie)
Společnost Vitamix využila 3D technologii Carbon pro nový návrh své mikrofluidní, čisticí trysky, která oplachuje a čistí tavnou komoru. Na re­de­signu pracoval partner firmy Carbon, Technology ...
Pondělí, 12 Březen 2018
15. První titanový brzdový třmen ze 3D tiskárny
(Matching tags: Třmen,Brzdy,Chiron,Bugatti,Titan,Technologie,3D tisk)
... třmeny pro své vozy Chiron a jako první využila pro tento způsob titan. Bugatti obecně u svých vozů Veyron a Chiron využívá nejmodernější technologie a postupy již několik desítek let. Doposud se pro komponenty ...
Středa, 07 Únor 2018
16. Experti představili nejnovější trendy 3D tisku
(Matching tags: Klastr aditivní výroby,KAV,Renishaw,Technologie,3D tisk,Trendy)
Členské společnosti Klastru aditivní výroby (KAV) představily v Brně na vybraných případových studiích nejnovější trendy v oblasti aditivní výroby – dynamicky se rozvíjejícího oboru ...
Čtvrtek, 25 Leden 2018
17. CoLiDo představuje novou technologii kovového 3D tisku
(Matching tags: AMSS,D1315,ColiDo,Delta,Kovy,FDM,3D tiskárny,Technologie,3D tisk)
Firma CoLiDo je dceřinou společností Print-Rite Holdings a na svém kontě má devět 3D tiskáren v řadě Delta D1315. V nabídce firmy je například i 3D pero. Nedávno pak představila ...
Úterý, 02 Leden 2018
18. CTC má patent na 3D tisk s využitím plynných kovů
(Matching tags: Ludwig Mond,Mond,Plynné kovy,Nikl,CTC,Patent,3D tisk,Technologie)
Společnost Concurrent Technologies Corporation (CTC) získala patent pro svůj proces s názvem Additive Manufacturing Using Metals from the Gaseous State (Využití kovů v plynném stavu pro aditivní ...
Pátek, 29 Prosinec 2017
19. 3D tisk snižuje náklady a zvyšuje konkurenceschopnost
(Matching tags: Prognózy,Technologie,3D tisk)
České výrobní společnosti vnímají 3D tisk jako významný faktor přispívající ke konkurenceschopnosti. Snížení výrobních nákladů (49 % respondentů), rychlost zajištění nízkoobrátkových položek ...
Pátek, 16 Červen 2017
20. Technologie D2P pro 3D anatomické modely od 3D Systems
(Matching tags: DICOM to PRINT,3D anatomické modely,D2P,3D Systems,Technologie)
Firma 3D Systems na výročním setkání radiologické společnosti Severní Ameriky (RSNA) představila novou technologii D2P (Dicom to Print), jež by měla umožnit vytvářet přesné digitální 2D anatomické ...
Středa, 29 Listopad 2017
21. Siemens využívá 3D tiskovou technologii 3DMP
(Matching tags: Gefertec,GTarc,3DMP,EMO,Hannover,Siemens,Technologie,3D tisk,CNC,CAM)
Nejnovější technologii pro 3D tisk pomocí kovů představila firma Gefertec na veletrhu EMO v Hannoveru. Nové tiskové centrum GTarc umožňuje tisk kovových dílů právě pomocí této technologie s názvem ...
Úterý, 17 Říjen 2017
22. Nová DLP metoda 3D tisku Sprybuild
(Matching tags: CPWC,Sprybuild,Fotopolymery,DLP,Technologie,3D tisk)
Technologii Sprybuild představila stejnojmenná skupina inženýrů z Ukrajiny. Ta nabízí variaci DLP 3D tiskové technologie známé jako CPWC (Continuous Production with Wavefront Concertiny). Sprybuild ...
Středa, 20 Září 2017
23. Budova interagující s člověkem díky technologiím Siemens
(Matching tags: Člověk,Desigo CC,Interakce,Budova,Siemens,Technologie,Stavebnictví)
Historické sídlo italské nadace Agnelli v Turíně se s přispěním technologií Siemens stalo první budovou na světě, která díky digitalizaci a internetu věcí interaguje se svými ...
Úterý, 25 Červenec 2017
24. Nové technologie Powdermet
(Matching tags: Prášková metelurgie,Bodycote,Powdermet,Aditivní výroba,Technologie,3D tisk)
Společnost Bodycote vydává Powdermet, což je skupina procesů aditivní výroby pro produkci komplexních komponent s využitím práškové metalurgie. Kombinují kovovou aditivní výrobu s technologií ...
Úterý, 25 Červenec 2017
25. Smlouva o partnerství mezi EPAM Systems a ČVUT v Praze
(Matching tags: EPAM,Spolupráce,Inovace,ČVUT,Systems,Praha,Technologie,Vzdělávání)
Zástupci EPAM Systems Czech Republic, globálního poskytovatele IT produktových řešení a řešení SW inženýrství, a Českého vysokého učení technického v Praze podepsali v březnu dohodu ...
Úterý, 18 Duben 2017
26. Cubicure přichází s novým procesem 3D tisku
(Matching tags: Fotopolymery,Cubicure,EOS,Litografie,Technologie,3D tisk)
Nový proces 3D tisku, nazývaný jako horká litografie, využívá polymery s vylepšenými vlastnostmi. Má vycházet vstříc těm, kteří by rádi využili kombinaci geometricky přesných povrchů, a současně ...
Čtvrtek, 23 Únor 2017
27. Pozvánka na seminář Nové technologické možnosti v praxi
(Matching tags: Fuchs Oil,Kovosvit MAS,Dormer Pramet,EDGECAM,Nexnet,Seminář,Technologie,Obrábění)
Společnosti Nexnet, Dormer Pramet a Kovosvit MAS zvou na technický seminář „Nové technologické možnosti v praxi“. Představena bude tvorba technologie a moderních postupů s využitím ...
Pátek, 17 Únor 2017
28. PostPro3D pro následné zpracování 3D tištěných součástí
(Matching tags: Atomjet,Xaar,PostPro3D,AMT,Polymery,Součásti,Technologie,3D tisk)
Společnost Additive Manufacturing Technologies (AMT) získala grant ve výši 624 000 £ od Innovate UK na vývoj automatizovaného zařízení pro následné zpracování 3D tištěných polymerových součástí. ...
Úterý, 14 Únor 2017
29. Výstava EuroBLECH 2016 má pozitivní výsledky
(Matching tags: Zpracování,Plechy,EuroBLECH,Výstava,Hannover,Technologie)
V celkem pěti dnech (25.–29. října 2016) proběhla na výstavišti v Hannoveru 24. mezinárodní výstava technologií zpracování plechu EuroBLECH 2016. Do Hannoveru přijelo získat přehled ...
Pondělí, 07 Listopad 2016
30. IMST vydává sadu Empire XPU ve verzi 7.50
(Matching tags: Antény,XPU,EM - elektromagnetické pole,3D návrhy,7.50,Empire,IMST,FDTD,Technologie)
... Jedinečná XPU technologie zaručuje vynikající výkon pro řadu aplikací jako antény, mikrovlnné okruhy, komponenty, návrh čipů či lékařské přístroje. Empire XPU zjednodušuje práci s návrhem komplexních ...
Středa, 07 Září 2016
31. Rukavice pro virtuální realitu s technologií Bend Sensor
(Matching tags: Hardware,Technologie,Systems,Flex,Virtuální,Realita,Point,Rukavice,Bend,Sensor,Manus VR)
Technologie Bend Sensor od společnosti Flexpoint Sensor Systems se stala základním prvkem platformy virtuální reality od firmy Manus VR a jejích inovativních rukavic pro virtuální realitu. ...
Úterý, 26 Červenec 2016
32. Accenture a Dassault představují řešení pro aktivní výrobu
(Matching tags: Dassault,Technologie,Výroba,Systèmes,Digitální,Accenture)
... jak mohou digitální technologie zvýšit efektivitu a zavést svižnější výrobu zařízení pro těžký nebo letecký a kosmonautický průmysl. Accenture a Dassault Systèmes ve spolupráci s velkou ...
Čtvrtek, 21 Červenec 2016
33. Lenovo Phab 2 Pro jako první na světě s technologií Tango
(Matching tags: Navigace,Technologie,Lenovo,Pro,Smartphone,Tango,Realita,Phab 2,GuidiGo)
Společnost Lenovo představila na letošním veletrhu TechWorld Phab 2 Pro, první smartphone na světě s technologií Tango, která umožní uživatelům pracovat s rozšířenou realitou prostřednictvím ...
Pondělí, 18 Červenec 2016
34. Rozdíl mezi M2M a IoT
(Matching tags: IoT,M2M,Tim Taberner,Technologie)
Nedávno, při návštěvě jedné společnosti pracující v oblasti internetu věcí, jsem se dostal do diskuse s jedním z jejích technických vedoucích. Mluvili jsme o rozdílu mezi M2M (komunikace machine-to-machine, ...
Pondělí, 09 Listopad 2015
35. Budoucnost CAD systémů
(Matching tags: CAD,Dassault,Technologie,vize)
Budoucí decentralizovaně propojená výroba postupně, ale zároveň velmi významně, změní nástroje CAD. Konstruktéři budou muset do budoucna svá data otevřít i jiným oddělením firmy, obchodním partnerům a ...
Pondělí, 07 Září 2015
36. Technologie FluidFM pro 3D mikrotisk kovů
(Matching tags: Kov,ETH,Zurich,Cytosurge,3D mikrotisk,FluidFM,3D tisk,Technologie)
Ve švýcarském technologickém institutu ETH Zürich a jeho dceřiné firmě Cytosurge AG vyvinuli novou technologii pro 3D mikrotisk kovových částí. Nová technika je zdokonalením systému FluidFM vypracovaném ...
Středa, 27 Leden 2016
37. Hliník se odstěhoval do Tupes aneb Moderní technologie ve slévárenství
(Matching tags: 3D tisk,Technologie,Slévárenství,MCAE,Rapid,Prototyping,Alucast)
Ve svém putování po zajímavých firmách jsem zavítal do firmy Alucast, která sídlí v Tupesích, obci nedaleko mnohem známějšího Velehradu. Vlastně až za Tupesy, zhruba v polovině ...
Pondělí, 27 Duben 2015
38. GIS Day 2015 na Mendelově univerzitě v Brně
(Matching tags: GIS,Mapy,Data,Technologie,Brno,MENDELU,Day,Univerzita,2015,Dron)
... se na ní s geografickými informačními systémy, pokročilými technologiemi ve zpracování dat, vyzkouší si tvorbu vlastní mapy, projdou se virtuální realitou či uvidí bezpilotní dron ...
Pátek, 23 Říjen 2015
39. Dassault Systèmes a Safran strategickými partnertnery
(Matching tags: 3D tisk,Dassault,Technologie,Group,Systèmes,3DEXPERIENCE,Partnerství,Strategie,Safran)
Společnosti Dassault Systèmes a Safran Group, mezinárodní firma s nabídkou moderních technologií pro oblast leteckého průmyslu, obrany a zabezpečení, uzavřely strategické partnerství, kdy ...
Pondělí, 22 Červen 2015
40. Computer Agency úspěšně ukončila projekt NetTechGen
(Matching tags: CAD,Vzdělávání,Technologie,Projekt,Computer,Agency,NetTechGen,AtomTrace)
Minulý měsíc skončil projekt financovaný ze zdrojů EU – „Profesní rozvoj pedagogických pracovníků v technických oborech s podporou digitálních technologií.“ Projekt si kladl za cíl zvednout úroveň ...
Středa, 20 Květen 2015
41. Nová strategická partnerství
(Matching tags: Partnerství,xPLM Solution,Elysium,Diliman,MDCGroup,PLM,CAD,Dassault,Společnost,Technologie)
Elysium Co., společnost se sídlem v Japonsku, se spojila s firmou XPLM Solution, která ve svých řešeních doporučuje různý software pro PLM a CAD data, PDM systémy, konverze rozdílných PLM ...
Čtvrtek, 02 Duben 2015
42. Helios One – 3D tisk s novou heliolitografickou technologií
(Matching tags: Orange Maker,Polymerizace,UV světlo,Heliolotografie,Helios One,3D tisk,Technologie)
V současné době jsou na trhu dvě technologie pro 3D tisk – modelování nanášením taveniny (FDM) a stereolitografie (SLA). 3D objekty se vytvářejí tavením plastu a vytlačováním do tiskového ...
Pátek, 04 Červenec 2014
43. Přikrývky v letadlech BA signalizují nálady cestujících
(Matching tags: Technologie,British,Airways,Přikrývky,B787,Dreamliner)
British Airways začala jako první letecká společnost na palubách svých letounů testovat hi-tech přikrývky. Jsou vyrobené ze speciálních optických vláken, která snímají mozkové vlny. Ty jsou pak přeneseny ...
Středa, 02 Červenec 2014
44. CAE systémy a karosérie plechového autíčka
(Matching tags: CAD,FEM,CAE,Technologie)
V článku „CAD systémy a plechové autíčko" byl v minulém čísle představen projekt autíčka z plechu, které je vyráběno v jednom z exponátů akce Steelpark – kreativní fabrika [1]. ...
Úterý, 10 Prosinec 2013
45. 3D se zatím tiskne hlavně z plastu. V budoucnu si z kmenových buněk vytisknete třeba novou ledvinu
(Matching tags: 3D tisk,Technologie,Materiály,Keramika,Plast,Dřevo,Kov)
3D tisk zažívá v posledních letech obrovský boom. Běžně už se využívá v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti. Technologie umožňují tisknout z mnoha rozmanitých materiálů, jejichž škála ...
Sobota, 30 Listopad 2013
46. Hannover Messe ukázal továrnu budoucnosti
(Matching tags: 2014,Průmysl,Technologie,Veletrh,Hannover Messe)
Vystavovatelé i organizátoři zhodnotili na konci veletrhu Hannover Messe 2014 jeho průběh pozitivně. Nejvýznamnější světový průmyslový veletrh se zaměřil na ústřední téma budoucnosti a představil ...
Úterý, 22 Duben 2014
47. Prognóza MarketsandMarkets trhu s 3D tiskem do roku 2017
(Matching tags: 3D tisk,Technologie,Analýza,Trh,MarketsandMarkets,2012–2017)
Analytická firma MarketsandMarkets vydala prognózu pro roky 2012 až 2017, týkající se 3D tisku a doplňkové výroby, podle využití (lékařská zařízení, automobily a letectví) a technologií ...
Úterý, 01 Duben 2014
48. Fablab v CIANTu
(Matching tags: Fablab,Umění,3Dsimo,3D tužka,3D tisk,Technologie,Workshop,3D skenování)
Workshop, zabývající se digitálními technologiemi, jemuž se jinak také říká Fablab, proběhne od 11. do 13. února v prostorách CIANT – Mezinárodního centra pro umění a nové technologie (Kubelíkova ...
Středa, 05 Únor 2014
49. Byznysem bude průmyslový 3D tisk, ne ten v domácnostech
(Matching tags: 3D tisk,Technologie,3D tiskárny,3Dfactories,Byznys,Jan Škopík,Prognózy)
... technologie a hledáčky investorů definitivně zaostřily na výrobce 3D tiskáren s vidinou zajímavých a rychle návratných investic. O 3D tisku se také začalo mluvit jako o symbolu ...
Středa, 22 Leden 2014
50. Novinky a zajímavosti v materiálech pro 3D tisk
(Matching tags: 3D tisk,Technologie,Materiály,Keramika,Plast,Dřevo,Kov)
Oblast 3D tisku zažívá v poslední době nebývalý rozmach. Každý den přicházejí zprávy o nových modelech 3D tiskáren, které tisknou se stále větší přesností. Raketový pokrok lze sledovat v rostoucí ...
Čtvrtek, 19 Prosinec 2013