Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Komplexní řešení pro geodety 21. století: ZWCAD a Tcp MDT Professional

Autor článku: Jiří Tomíček   
Úterý, 21 Listopad 2023 09:22

Tags: Aplitop | Geodeti | Geodézie | Tcp MDT Professional | ZWCAD

Ve světě geodézie a stavebního inženýrství bylo a je klíčové mít k dispozici nástroje, které nejen zvyšují efektivitu práce, ale také umožňují přesné a detailní plánování a realizaci projektů. Tak jak se vyvíjely přístroje pro geodety od manuálních až po totální stanice a LIDAR skenery, tak se vyvíjí i software pro zpracování těchto mnohdy velmi objemných dat.

Společnost APLITOP ve spolupráci s ZWCAD a produktem Tcp MDT Professional představuje revoluční řešení v této oblasti.

Tcp MDT Professional od APLITOP, je vysoce efektivní a uživatelsky přívětivé řešení pro geodety a stavební inženýry. V oblastech, kde je potřeba pracovat jak s jednotlivými body, tak i s komplexními mračny bodů pořízenými z dronů a dalších jiných zařízení, nebo naopak navrhovat terénní úpravy, a ty pak předávat k vytyčení na stavbách, nebo ovládání stavebních strojů.

Práce s mračny bodů:

Tcp MDT Professional umožňuje snadnou integraci a manipulaci s mračny bodů, což je nezbytné pro přesné mapování terénu a analýzu terénních úprav. Mračna bodů lze snadno importovat a zpracovávat přímo v prostředí ZWCAD což umožňuje geodetům a projektantům získat detailní přehled o terénu a plánovaných úpravách. Mračna bodů můžete jakkoli upravovat (otáčet, editovat, klasifikovat…) v dalším nástroji POINTCLOUD EDITOR od společnosti APLITOP.

Návrh terénních úprav:

Tcp MDT Professional mohou uživatelé efektivně navrhovat terénní úpravy s vysokou přesností. Tento software poskytuje nástroje pro modelování terénu, analýzu sklonů, návrh podélných a říčných řezů a návrhy odvodnění, výkazy výměr a nulové bilance zeminy, což je zásadní pro plánování, infrastrukturních, dopravních a stavebních projektů.

Počítání kubatur zeminy:

Jednou z klíčových funkcí Tcp MDT Professional je schopnost počítat kubatury zeminy. Tato funkce je neocenitelná pro projekty, kde je nutné přesně určit množství zeminy potřebné pro výkopové a zásypové práce. Tím se značně zvyšuje efektivita plánování a řízení nákladů projektů.

Skládkování a enviromentální projekty:

Tcp MDT je schopno analyzovat množství uloženého a odvezeného materiálu ve velmi krátkém čase. Při použití dronu a laserového skeneru, můžete mít k dispozici data, která Tcp MDT zpracuje v řádu minut a máte tak komplexní přehled o skládkování.

BIM a IFC:

TcpMDT umí velmi efektivně pracovat se soubory IFC 4.3 v rámci metody BIM (Building Information Modeling). Tato integrace umožňuje efektivnější správu a analýzu dat v rámci stavebních projektů. Použití formátu IFC v rámci TcpMDT umožňuje uživatelům snadno sdílet a komunikovat modely a data mezi různými profesionály a softwarovými platformami v oblasti stavebnictví.

Závěr:

ZWCADTcp MDT Professional software je vhodný pro všechny druhy geodetických projektů pro silnice, urbanismus, skládky, lomy atd. Lze jej snadno integrovat do pracovních postupů OpenBIM prostřednictvím výměny souborů IFC a LandXML, což zajišťuje kompatibilitu a snadnou integraci do stávajících pracovních procesů.

Jiří Tomíček,
CADservis, s.r.o. | www.cadservis.com

Mohlo by vás zajímat: