průmysl, výroba, sklady…
25 let partnerem výrobních firem
Pomáháme firmám růst
Google překladač: English Deutsch
SAP NOW 2019
Sefira

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Autodesk NavisWorks

Tags: CAD | Vizualizace

koordinace rozsáhlých projektů
Autodesk NavisWorks představuje nové výkonné softwarové řešení pro řízení a koordinaci rozsáhlých projektů, založené na vytvoření jednotného informačního modelu. Pracuje přímo s formáty 3D dat běžných i méně běžných CAD systémů a díky revoluční technologii zobrazování umožňuje procházení celého projektu v reálném čase, efektivní 3D koordinaci, 4D simulace (v čase), ale i fotorealistickou vizualizaci společného modelu.

Tento produkt ve skutečnosti na našem trhu tak docela nový není, protože byl znám již dříve pod názvem NavisWorks JetStream a již si našel své místo v týmech pracujících na náročných projektech výstavby a správy zejména technologických objektů, objektů v petrochemickém průmyslu, energetice, rozsáhlých developerských projektech a podobně. Jeho prodej u nás zajišťuje jediný autorizovaný prodejce, kterým je společnost AB Studio.

Přechod k projektování ve 3D se stává nezbytností zejména u rozsáhlých a náročných projektů, na kterých se podílí řada specializovaných projekčních kanceláří. Vzniká zde potřeba integrace jednotlivých částí projektu, které jsou navrženy často ve zcela odlišných CAD systémech, do jediného společného modelu zahrnujícího geometrii i další propojená data, který bude možné snadno aktualizovat, kontrolovat i prezentovat jako celek.

Čtyři produkty

Softwarové řešení Autodesk NavisWorks se skládá ze čtyř produktů. Základní modul Autodesk NavisWorks Review umožňuje zejména tyto úlohy: sloučení datových zdrojů z různých formátů do jednotného informačního modelu, zobrazení a prohlížení celého modelu v reálném čase, možnost revidování, měření, přidání poznámek a publikování na internetu. Vyšší modul Autodesk NavisWorks Simulate nabízí navíc nástroje pro 4D simulaci výstavby a nástroje pro fotorealistické vizualizace. Plný produkt Autodesk NavisWorks Manage obsahuje kompletně předešlé dva moduly a navíc nástroj pro kontrolu kolizí. Konečně je tu bezplatný prohlížeč Autodesk NavisWorks Freedom pro prohlížení celkového modelu, dat a animací uložených v placených produktech do formátu NavisWorks NWD a souborů ve formátu 3D DWF.

Společný model

NavisWorks je úžasný díky své schopnosti načítat z různých CAD formátů i velmi rozsáhlá data. Při načtení CAD souborů do NavisWorks se vytvoří automaticky pracovní (cache) soubory, obsahující pouze konvertovaná data ve formátu NavisWorks. Tyto soubory (NWC) je možné také exportovat přímo z podporovaných CAD aplikací, mezi které patří mimo jiné nejčastěji používané aplikace firem Autodesk (AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit, 3ds Max a VIZ), Bentley (MicroStation) či Grafisoft (ArchiCAD) a jejich nadstavby. Pracovní soubory urychlují opětovné načítání CAD formátů do projektu (pokud nejsou změněny), což je znatelné zejména při otevírání projektů obsahujících desítky nebo i stovky souborů.

NavisWorks si rozumí i s mnohými jinými formáty – DWF, DXF, DRI, IFC, IPT, IAM, SAT, RVM, SKP, STP, IGS, VRML a řadou dalších. Pro vlastní projekty používá formát NWF (NavisWorks File Set) a publikační formát NWD.

Simulace výstavby

NavisWorks umožňuje propojit 3D model s časovým plánem výstavby a vytvořit tak 4D simulace, což umožní revidovat postup stavebního procesu před tím, než skutečně začne.

Pro ověření průběhu projektu v čase je schopen NavisWorks převzít strukturu dat ze softwaru pro plánování, především Microsoft Project, Primavera a Asta Powerproject, nebo je zde možnost využít přenosového formátu MPX.

Pomocí nástroje TimeLiner je možné definovat nebo převzít časové fáze výstavby a přiřadit je jednotlivým konstrukcím. Po propojení se vystaví hierarchie úloh podle načtené tabulky plánování projektu a každé úloze se přiřadí odpovídající objekty. Potom je již možné spustit simulaci postupu výstavby.
Po nastavení propojení modelu s časovým plánem je možno spustit simulaci výstavby a k danému datu model prověřit, komentovat a podobně.
Po nastavení propojení modelu s časovým plánem je možno spustit simulaci výstavby a k danému datu model prověřit, komentovat a podobně. Výstup lze rovněž publikovat jako celek formou animace.

Kontrola kolizí

Včasné odhalení chyb a odhad míst jejich vzniku pomáhá zabránit pozdějšímu případnému zvyšování nákladů, pomáhá zvýšit efektivitu a podstatně omezit požadavky na změny v průběhu výstavby.

V projektu je možné připravit řadu různých testů a uložit je pro opakované použití v průběhu kontroly. Test se provádí vždy mezi dvěma výběrovými skupinami a je možné stanovit typ kolize a velikost tolerance. Pro optimalizaci testu je možné stanovit další pravidla, jako například ignorovat kolize mezi položkami ve stejném souboru, hladině, apod. Po zahájení testu se zobrazí počet výsledných kolizí.
Kontrola kolizí mezi dvěma výběrovými skupinami
Kontrola kolizí mezi dvěma výběrovými skupinami

Následně je jednotlivé výsledky kolizí možné procházet a kontrolovat. Pro každý výsledek se automaticky nastaví pohled na prvky v kolizi. Pohled se může dále upravit pomocí nástrojů navigace. Výbornou možností je skrytí nebo zešednutí ostatních konstrukcí v modelu. Ke každé kolizi lze přiřadit stav a další komentáře.

Důležitý je samozřejmě výsledný report a možnosti sdílení výsledků testů. NavisWorks umožňuje publikovat problémová místa vytvořením HTML stránky, nebo pomocí dalších formátů – XML, v textovém souboru nebo jako seznam uložených pohledů pro zobrazení v prohlížeči NavisWorks Freedom.

Ve spojení s nástrojem TimeLiner je možné provádět kontrolu kolizí v průběhu výstavby.
Grafické znázornění výsledku kontroly kolizí
Grafické znázornění výsledku kontroly kolizí

Vizualizace

Jako se 3D CAD stává nedílnou součástí projekčního procesu u velkých projektů, vzniká i potřeba provádět vizualizaci různých souborů společně v jednom velkém modelu. Revize takových návrhů a fotorealistická vizualizace vždy vyžadovala speciální software, vysoký stupeň odborné přípravy a náročný hardware. NavisWorks je první dostupné řešení pro fotorealistickou vizualizaci a real-time prohlížení velkých 3D modelů.

NavisWorks načte materiály z původních CAD/BIM aplikací (AutoCAD Architecture, Revit, 3ds Max...) a dovoluje i rychlé přiřazení materiálů z vlastních knihoven (obsahují na 1500 materiálů). Umožňuje nastavení světel, pozadí, RPC stafáží pro realističtější zobrazení modelu při interaktivním procházení nebo za účelem vytvoření fotorealistických výstupů.

S využitím připravených šablon je snadné vytvořit i vlastní materiál. Také pro osvětlení a nastavení renderu jsou připraveny šablony.
Rendrovaný výstup s nastaveným pozadím, osvětlením prostředí, materiály a stafážemi
Rendrovaný výstup s nastaveným pozadím, osvětlením prostředí, materiály a stafážemi

Z perspektivy vývoje projektování ve 3D se NavisWorks jeví přinejmenším jako vhodný doplněk nebo jako výborný pomocník při hledání jednotícího prostředí a společné řeči mezi projekčními týmy.

Osvědčuje se jako manažerský nástroj, umožňující bez potřeby odborných CAD dovedností a výkonného PC průběžně prověřovat stav projektů s velkými objemy dat.

http://www.abstudio.cz/navisworks


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit